ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : macchiato macchiato
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Decathlon Decathlon
 • การออกเสียง : Moschino Moschino
 • การออกเสียง : accelerando accelerando
 • การออกเสียง : Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : Ducati Ducati
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : Claudia Claudia
 • การออกเสียง : camera camera
 • การออกเสียง : Dal segno Dal segno
 • การออกเสียง : ghirardelli ghirardelli
 • การออกเสียง : Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna
 • การออกเสียง : Puglia Puglia
 • การออกเสียง : dare dare
 • การออกเสียง : ! !
 • การออกเสียง : bravo bravo
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : Giordano Giordano
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : Giorgina Giorgina
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : Michelangelo Michelangelo
 • การออกเสียง : Excelsior Excelsior
 • การออกเสียง : lasagne lasagne
 • การออกเสียง : Giovanni Giovanni
 • การออกเสียง : supreme supreme
 • การออกเสียง : minestrone minestrone
 • การออกเสียง : vaffanculo vaffanculo
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : serve serve
 • การออกเสียง : espresso espresso
 • การออกเสียง : Cinzia Cinzia
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Zeus Zeus
 • การออกเสียง : pizza margherita pizza margherita
 • การออกเสียง : Fiat Fiat
 • การออกเสียง : mei mei
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : Isabella Isabella
 • การออกเสียง : Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียง : Brescia Brescia
 • การออกเสียง : Austria Austria
 • การออกเสียง : Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo
 • การออกเสียง : Massimo Dutti Massimo Dutti
 • การออกเสียง : mascarpone mascarpone
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : Piaggio Piaggio
 • การออกเสียง : Olivia Olivia
 • การออกเสียง : luce luce
 • การออกเสียง : spaghetti spaghetti
 • การออกเสียง : Arduino Arduino
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : consigliere consigliere
 • การออกเสียง : Firenze Firenze
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : veloce veloce
 • การออกเสียง : Trieste Trieste
 • การออกเสียง : ciabatta ciabatta
 • การออกเสียง : San Pellegrino San Pellegrino
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : Valentino Valentino
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : perla perla
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : punto punto
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : Aprilia Aprilia
 • การออกเสียง : Chianti Chianti
 • การออกเสียง : karaoke karaoke
 • การออกเสียง : uomo uomo
 • การออกเสียง : Sonia Sonia
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : donna donna
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : Mauro Mauro
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Bologna Bologna
 • การออกเสียง : cinema cinema
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Dante Alighieri Dante Alighieri