ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : marzo marzo
 • การออกเสียง : Galileo Galilei Galileo Galilei
 • การออกเสียง : Venezia Venezia
 • การออกเสียง : Giulia Giulia
 • การออกเสียง : 'ndrangheta 'ndrangheta
 • การออกเสียง : Prosecco Prosecco
 • การออกเสียง : miele miele
 • การออกเสียง : piacere piacere
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : Modena Modena
 • การออกเสียง : Fiat Fiat
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Pinocchio Pinocchio
 • การออกเสียง : guerra guerra
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : il il
 • การออกเสียง : agosto agosto
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : penne penne
 • การออกเสียง : Ferrero Rocher Ferrero Rocher
 • การออกเสียง : stella stella
 • การออกเสียง : acqua acqua
 • การออกเสียง : perché perché
 • การออกเสียง : buonasera buonasera
 • การออกเสียง : ti voglio bene ti voglio bene
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : Bottega Veneta Bottega Veneta
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : far far
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : pane pane
 • การออกเสียง : Beatrice Beatrice
 • การออกเสียง : birra birra
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : Milano Milano
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : puzzle puzzle
 • การออกเสียง : Puglia Puglia
 • การออกเสียง : focaccia focaccia
 • การออกเสียง : lei lei
 • การออกเสียง : ponte ponte
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte
 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : Cagliari Cagliari
 • การออกเสียง : piscina piscina
 • การออกเสียง : voglio voglio
 • การออกเสียง : vino vino
 • การออกเสียง : 2018 2018
 • การออกเสียง : Moschino Moschino
 • การออกเสียง : chi chi
 • การออกเสียง : Aurora Aurora
 • การออกเสียง : Trastevere Trastevere
 • การออกเสียง : China China
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : minestrone minestrone
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : Giovanni Giovanni
 • การออกเสียง : fettuccine fettuccine
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : cena cena
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : Jacuzzi Jacuzzi
 • การออกเสียง : figlio figlio
 • การออกเสียง : sole sole
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : ellesse ellesse
 • การออกเสียง : forte forte
 • การออกเสียง : Claudia Claudia
 • การออกเสียง : arrivederci arrivederci
 • การออกเสียง : aria aria
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : Pisa Pisa
 • การออกเสียง : ho ho
 • การออกเสียง : Waterloo Waterloo
 • การออกเสียง : Teresa Teresa
 • การออกเสียง : ricotta ricotta
 • การออกเสียง : la la
 • การออกเสียง : Samsung Samsung
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : donna donna
 • การออกเสียง : spaghetti all'amatriciana spaghetti all'amatriciana
 • การออกเสียง : autobus autobus
 • การออกเสียง : di di
 • การออกเสียง : farmacia farmacia