ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียง : camera camera
 • การออกเสียง : Austria Austria
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : Brescia Brescia
 • การออกเสียง : Giorgina Giorgina
 • การออกเสียง : Dal segno Dal segno
 • การออกเสียง : ghirardelli ghirardelli
 • การออกเสียง : Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna
 • การออกเสียง : espresso espresso
 • การออกเสียง : Giordano Giordano
 • การออกเสียง : Olivia Olivia
 • การออกเสียง : bravo bravo
 • การออกเสียง : Cinzia Cinzia
 • การออกเสียง : Nutella Nutella
 • การออกเสียง : Michelangelo Michelangelo
 • การออกเสียง : mei mei
 • การออกเสียง : bruschetta bruschetta
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : ciabatta ciabatta
 • การออกเสียง : Claudia Claudia
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : veloce veloce
 • การออกเสียง : pizza margherita pizza margherita
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : Massimo Dutti Massimo Dutti
 • การออกเสียง : spaghetti spaghetti
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : Valentino Valentino
 • การออกเสียง : Ferrero Rocher Ferrero Rocher
 • การออกเสียง : Zeus Zeus
 • การออกเสียง : Excelsior Excelsior
 • การออกเสียง : consigliere consigliere
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : Bologna Bologna
 • การออกเสียง : cinema cinema
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : vaffanculo vaffanculo
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : quota quota
 • การออกเสียง : serve serve
 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : Gianni Versace Gianni Versace
 • การออกเสียง : Vostro Vostro
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Guido Guido
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : lasagne lasagne
 • การออกเสียง : Decathlon Decathlon
 • การออกเสียง : macchiato macchiato
 • การออกเสียง : Harry Potter Harry Potter
 • การออกเสียง : Maserati Maserati
 • การออกเสียง : mascarpone mascarpone
 • การออกเสียง : gonna gonna
 • การออกเสียง : luce luce
 • การออกเสียง : mozzarella mozzarella
 • การออกเสียง : karaoke karaoke
 • การออกเสียง : bresaola bresaola
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : minestrone minestrone
 • การออกเสียง : Lacoste Lacoste
 • การออกเสียง : Trieste Trieste
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : volare volare
 • การออกเสียง : stare decisis stare decisis
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : astro astro
 • การออกเสียง : piacere piacere
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : roc roc
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari
 • การออกเสียง : giallo giallo
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : Sonia Sonia