ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียงคำว่า viola viola
 • การออกเสียงคำว่า Guido Guido
 • การออกเสียงคำว่า Dante Alighieri Dante Alighieri
 • การออกเสียงคำว่า Galileo Galilei Galileo Galilei
 • การออกเสียงคำว่า il il
 • การออกเสียงคำว่า figlio figlio
 • การออกเสียงคำว่า sei sei
 • การออกเสียงคำว่า mare mare
 • การออกเสียงคำว่า gelato gelato
 • การออกเสียงคำว่า come come
 • การออกเสียงคำว่า macellaio macellaio
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า Bottega Veneta Bottega Veneta
 • การออกเสียงคำว่า pane pane
 • การออกเสียงคำว่า Luca Luca
 • การออกเสียงคำว่า ti voglio bene ti voglio bene
 • การออกเสียงคำว่า Miele Miele
 • การออกเสียงคำว่า voglio voglio
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า guerra guerra
 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า via via
 • การออกเสียงคำว่า Ferrari Ferrari
 • การออกเสียงคำว่า Venezia Venezia
 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า la la
 • การออกเสียงคำว่า amore amore
 • การออกเสียงคำว่า Europa Europa
 • การออกเสียงคำว่า se se
 • การออกเสียงคำว่า Fiat Fiat
 • การออกเสียงคำว่า te te
 • การออกเสียงคำว่า Russia Russia
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Waterloo Waterloo
 • การออกเสียงคำว่า Australia Australia
 • การออกเสียงคำว่า Pisa Pisa
 • การออกเสียงคำว่า perché perché
 • การออกเสียงคำว่า cena cena
 • การออกเสียงคำว่า Sara Sara
 • การออกเสียงคำว่า Arte Arte
 • การออกเสียงคำว่า sera sera
 • การออกเสียงคำว่า R R
 • การออกเสียงคำว่า bravo bravo
 • การออกเสียงคำว่า Giovanni Giovanni
 • การออกเสียงคำว่า fettuccine fettuccine
 • การออกเสียงคำว่า tre tre
 • การออกเสียงคำว่า aria aria
 • การออกเสียงคำว่า uomo uomo
 • การออกเสียงคำว่า piacere piacere
 • การออกเสียงคำว่า chi chi
 • การออกเสียงคำว่า Trastevere Trastevere
 • การออกเสียงคำว่า stella stella
 • การออกเสียงคำว่า Moschino Moschino
 • การออกเสียงคำว่า con con
 • การออกเสียงคำว่า periodo periodo
 • การออกเสียงคำว่า penne penne
 • การออกเสียงคำว่า Gorgonzola Gorgonzola
 • การออกเสียงคำว่า club club
 • การออกเสียงคำว่า lei lei
 • การออกเสียงคำว่า puzzle puzzle
 • การออกเสียงคำว่า ponte ponte
 • การออกเสียงคำว่า ho ho
 • การออกเสียงคำว่า spaghetti all'amatriciana spaghetti all'amatriciana
 • การออกเสียงคำว่า focaccia focaccia
 • การออกเสียงคำว่า di di
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า agosto agosto
 • การออกเสียงคำว่า bene bene
 • การออกเสียงคำว่า X X
 • การออกเสียงคำว่า Puglia Puglia
 • การออกเสียงคำว่า Tbilisi Tbilisi
 • การออกเสียงคำว่า bresaola bresaola
 • การออกเสียงคำว่า donna donna
 • การออกเสียงคำว่า minestrone minestrone
 • การออกเสียงคำว่า gente gente
 • การออกเสียงคำว่า Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna
 • การออกเสียงคำว่า Prosecco Prosecco
 • การออกเสียงคำว่า Modena Modena
 • การออกเสียงคำว่า chorizo chorizo
 • การออกเสียงคำว่า Cagliari Cagliari
 • การออกเสียงคำว่า acqua acqua
 • การออกเสียงคำว่า Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo
 • การออกเสียงคำว่า quinoa quinoa
 • การออกเสียงคำว่า sono sono
 • การออกเสียงคำว่า piscina piscina
 • การออกเสียงคำว่า Nutella Nutella
 • การออกเสียงคำว่า prego prego
 • การออกเสียงคำว่า forte forte
 • การออกเสียงคำว่า sole sole