ภาษา: อิตาลี [Italiano]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า costruttivismo costruttivismo
 • การออกเสียงคำว่า neoliberale neoliberale
 • การออกเสียงคำว่า hobbesiano hobbesiano
 • การออกเสียงคำว่า bellicosità bellicosità
 • การออกเสียงคำว่า declinazione bellica declinazione bellica
 • การออกเสียงคำว่า rifacendosi rifacendosi
 • การออกเสียงคำว่า scaturiti scaturiti
 • การออกเสียงคำว่า internazionalista internazionalista
 • การออกเสียงคำว่า risoluzione dei conflitti risoluzione dei conflitti
 • การออกเสียงคำว่า fancazzismo fancazzismo
 • การออกเสียงคำว่า fake news fake news
 • การออกเสียงคำว่า salva-spread salva-spread
 • การออกเสียงคำว่า salafismo salafismo
 • การออกเสียงคำว่า tagliadeficit tagliadeficit
 • การออกเสียงคำว่า taglia-poltrone taglia-poltrone
 • การออกเสียงคำว่า Tablet PC Tablet PC
 • การออกเสียงคำว่า class action class action
 • การออกเสียงคำว่า evaporo evaporo
 • การออกเสียงคำว่า Imbruglia Imbruglia
 • การออกเสียงคำว่า cetra cetra
 • การออกเสียงคำว่า cavedano cavedano
 • การออกเสียงคำว่า chierico chierico
 • การออกเสียงคำว่า atollo atollo
 • การออกเสียงคำว่า alacre alacre
 • การออกเสียงคำว่า cecoslovacco cecoslovacco
 • การออกเสียงคำว่า Laurano Laurano
 • การออกเสียงคำว่า Apicella Apicella
 • การออกเสียงคำว่า barcarole barcarole
 • การออกเสียงคำว่า immaginabile immaginabile
 • การออกเสียงคำว่า immaginativo immaginativo
 • การออกเสียงคำว่า immaginoso immaginoso
 • การออกเสียงคำว่า accoglievo accoglievo
 • การออกเสียงคำว่า crude crude
 • การออกเสียงคำว่า Andrea Sandri Andrea Sandri
 • การออกเสียงคำว่า Palazzo dei Granili Palazzo dei Granili
 • การออกเสียงคำว่า Rebecchi Rebecchi
 • การออกเสียงคำว่า si è inginocchiato si è inginocchiato
 • การออกเสียงคำว่า infinitesimale infinitesimale
 • การออกเสียงคำว่า Ernesto Stassano Ernesto Stassano
 • การออกเสียงคำว่า Pavolini Pavolini
 • การออกเสียงคำว่า Roberto Calasso Roberto Calasso
 • การออกเสียงคำว่า Francesco Amodio Francesco Amodio
 • การออกเสียงคำว่า trovarono trovarono
 • การออกเสียงคำว่า a freddo a freddo
 • การออกเสียงคำว่า Elena Ferrante Elena Ferrante
 • การออกเสียงคำว่า fare sul serio fare sul serio
 • การออกเสียงคำว่า da subito da subito
 • การออกเสียงคำว่า soccombenza soccombenza
 • การออกเสียงคำว่า Adelphi Adelphi
 • การออกเสียงคำว่า a caldo a caldo
 • การออกเสียงคำว่า Monte di Dio Monte di Dio
 • การออกเสียงคำว่า tribunali tribunali
 • การออกเสียงคำว่า durissimo durissimo
 • การออกเสียงคำว่า sopravvivono sopravvivono
 • การออกเสียงคำว่า ha deluso ha deluso
 • การออกเสียงคำว่า si sparge si sparge
 • การออกเสียงคำว่า si spargono si spargono
 • การออกเสียงคำว่า teologi teologi
 • การออกเสียงคำว่า scolpiti scolpiti
 • การออกเสียงคำว่า Café Doney Café Doney
 • การออกเสียงคำว่า Via Sistina Via Sistina
 • การออกเสียงคำว่า Piazza Barberini Piazza Barberini
 • การออกเสียงคำว่า Santa Maria della Concezione Santa Maria della Concezione
 • การออกเสียงคำว่า Via dei Condotti Via dei Condotti
 • การออกเสียงคำว่า Via Condotti Via Condotti
 • การออกเสียงคำว่า Paese Sera Paese Sera
 • การออกเสียงคำว่า Cacciolo Cacciolo
 • การออกเสียงคำว่า Via Margutta Via Margutta
 • การออกเสียงคำว่า Ponte Cavour Ponte Cavour
 • การออกเสียงคำว่า Vigna Clara Vigna Clara
 • การออกเสียงคำว่า Piemonte Piemonte
 • การออกเสียงคำว่า panchina panchina
 • การออกเสียงคำว่า raccomandato di ferro raccomandato di ferro
 • การออกเสียงคำว่า Sciliar Sciliar
 • การออกเสียงคำว่า Shanghai Shanghai
 • การออกเสียงคำว่า gerundi gerundi
 • การออกเสียงคำว่า Cipresetto Cipresetto
 • การออกเสียงคำว่า è ammesso è ammesso
 • การออกเสียงคำว่า quadernetto quadernetto
 • การออกเสียงคำว่า vibrazioni vibrazioni
 • การออกเสียงคำว่า invisibili invisibili
 • การออกเสียงคำว่า novellistica novellistica
 • การออกเสียงคำว่า James Bond James Bond
 • การออกเสียงคำว่า sottogruppo normale sottogruppo normale
 • การออกเสียงคำว่า Yuri Grisendi Yuri Grisendi
 • การออกเสียงคำว่า acqumba acqumba
 • การออกเสียงคำว่า agelasta agelasta
 • การออกเสียงคำว่า africaneria africaneria