ภาษา: อีโลกาโน [Ilokano]

กลับไปยัง อีโลกาโน

 • การออกเสียงคำว่า agngayangay agngayangay
 • การออกเสียงคำว่า awiten awiten
 • การออกเสียงคำว่า agtatakaw agtatakaw
 • การออกเสียงคำว่า agsardeng agsardeng
 • การออกเสียงคำว่า agsarday agsarday
 • การออกเสียงคำว่า anniniwan anniniwan
 • การออกเสียงคำว่า alutiit alutiit
 • การออกเสียงคำว่า asi asi
 • การออกเสียงคำว่า agkallong agkallong
 • การออกเสียงคำว่า alganero alganero
 • การออกเสียงคำว่า anges anges
 • การออกเสียงคำว่า agas agas
 • การออกเสียงคำว่า an-annong an-annong
 • การออกเสียงคำว่า apa apa
 • การออกเสียงคำว่า anayen anayen
 • การออกเสียงคำว่า agsadag agsadag
 • การออกเสียงคำว่า away away
 • การออกเสียงคำว่า agdama agdama
 • การออกเสียงคำว่า ayus ayus
 • การออกเสียงคำว่า aglako aglako
 • การออกเสียงคำว่า arkos arkos
 • การออกเสียงคำว่า agsalog agsalog
 • การออกเสียงคำว่า aglikaw aglikaw
 • การออกเสียงคำว่า aglisi aglisi
 • การออกเสียงคำว่า ading ading
 • การออกเสียงคำว่า apo apo
 • การออกเสียงคำว่า Ilokano Ilokano
 • การออกเสียงคำว่า agbiag agbiag
 • การออกเสียงคำว่า ayat ayat
 • การออกเสียงคำว่า adda adda
 • การออกเสียงคำว่า awan awan
 • การออกเสียงคำว่า apay apay
 • การออกเสียงคำว่า ania/ana ania/ana
 • การออกเสียงคำว่า asino/asinno asino/asinno
 • การออกเสียงคำว่า ado ado