ภาษา: ภาษาอาร์มีเนีย [Հայերեն]

กลับไปยังภาษาอาร์มีเนีย

 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 2014 2014
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : 1945 1945
 • การออกเสียง : Հայաստան Հայաստան
 • การออกเสียง : 800 800
 • การออกเสียง : Henrikh Mkhitaryan Henrikh Mkhitaryan
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : 700 700
 • การออกเสียง : բարև բարև
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : 1918 1918
 • การออกเสียง : 500 500
 • การออกเสียง : շնորհակալություն շնորհակալություն
 • การออกเสียง : 101 101
 • การออกเสียง : Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։
 • การออกเสียง : Տիգրան Պետրոսյան Տիգրան Պետրոսյան
 • การออกเสียง : 36 36
 • การออกเสียง : 200 200
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : 300 300
 • การออกเสียง : 900 900
 • การออกเสียง : 1931 1931
 • การออกเสียง : 24 24
 • การออกเสียง : բարկանալ բարկանալ
 • การออกเสียง : Երևան Երևան
 • การออกเสียง : 600 600
 • การออกเสียง : Արարատ Արարատ
 • การออกเสียง : Հայերեն Հայերեն
 • การออกเสียง : 400 400
 • การออกเสียง : պտուղ պտուղ
 • การออกเสียง : կատու կատու
 • การออกเสียง : 1914 1914
 • การออกเสียง : աղջիկ աղջիկ
 • การออกเสียง : Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետություն
 • การออกเสียง : բարի գիշեր բարի գիշեր
 • การออกเสียง : ընկեր ընկեր
 • การออกเสียง : տուն տուն
 • การออกเสียง : լսել լսել
 • การออกเสียง : Հայր մեր Հայր մեր
 • การออกเสียง : ես ես
 • การออกเสียง : Լևոն Արոնյան Լևոն Արոնյան
 • การออกเสียง : Հենրիխ Հենրիխ
 • การออกเสียง : Վահան Մխիթարյան Վահան Մխիթարյան
 • การออกเสียง : Յուրաքանչյուր Յուրաքանչյուր
 • การออกเสียง : Արցախ Արցախ
 • การออกเสียง : Ջիվան Գասպարյան Ջիվան Գասպարյան
 • การออกเสียง : 2013 2013
 • การออกเสียง : Ղարաբաղ Ղարաբաղ
 • การออกเสียง : աղավաղել աղավաղել
 • การออกเสียง : Գյումրի Գյումրի
 • การออกเสียง : ծիրան ծիրան
 • การออกเสียง : Անի Անի
 • การออกเสียง : հրաժեշտ հրաժեշտ
 • การออกเสียง : Այժմ Այժմ
 • การออกเสียง : արմատ արմատ
 • การออกเสียง : խենթ ու խելառ խենթ ու խելառ
 • การออกเสียง : Սեր Սեր
 • การออกเสียง : Արամ Խաչատրյան Արամ Խաչատրյան
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : մարգարտաբեր մարգարտաբեր
 • การออกเสียง : եմ եմ
 • การออกเสียง : նապաստակ նապաստակ
 • การออกเสียง : երաժշտություն երաժշտություն
 • การออกเสียง : թոք թոք
 • การออกเสียง : կրակ կրակ
 • การออกเสียง : հեռարձակում հեռարձակում
 • การออกเสียง : դուռ դուռ
 • การออกเสียง : ոչխար ոչխար
 • การออกเสียง : հայ հայ
 • การออกเสียง : բոլոր բոլոր
 • การออกเสียง : հրեա հրեա
 • การออกเสียง : ցտեսություն ցտեսություն
 • การออกเสียง : ապրում է ապրում է
 • การออกเสียง : սոսկալի սոսկալի