ภาษา: ภาษาฮีบรู [עברית]

กลับไปยังภาษาฮีบรู

 • การออกเสียง : rachum ve-chanun rachum ve-chanun
 • การออกเสียง : היי היי
 • การออกเสียง : שֹדרות שֹדרות
 • การออกเสียง : Putin Putin
 • การออกเสียง : rav-chesed rav-chesed
 • การออกเสียง : מתנות מתנות
 • การออกเสียง : מילים מילים
 • การออกเสียง : גָר גָר
 • การออกเสียง : משַחק משַחק
 • การออกเสียง : תפוז תפוז
 • การออกเสียง : פתח תקווה פתח תקווה
 • การออกเสียง : רָאשִׁים רָאשִׁים
 • การออกเสียง : אָדָם אָדָם
 • การออกเสียง : שונא שונא
 • การออกเสียง : הילה הילה
 • การออกเสียง : לפעמים לפעמים
 • การออกเสียง : כוח כוח
 • การออกเสียง : מטבח מטבח
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : אנשים אנשים
 • การออกเสียง : אוּלַי אוּלַי
 • การออกเสียง : גבר גבר
 • การออกเสียง : שאלה שאלה
 • การออกเสียง : Abishai Abishai
 • การออกเสียง : חבקוק חבקוק
 • การออกเสียง : ra'ah ra'ah
 • การออกเสียง : צב צב
 • การออกเสียง : Naphtali Naphtali
 • การออกเสียง : קוראת קוראת
 • การออกเสียง : מתנה מתנה
 • การออกเสียง : Shani Shani
 • การออกเสียง : אוכלוסייה ילידה אוכלוסייה ילידה
 • การออกเสียง : Beer-lahai-roi Beer-lahai-roi
 • การออกเสียง : Kether Kether
 • การออกเสียง : אין סוף אין סוף
 • การออกเสียง : אֱלהִים אֱלהִים
 • การออกเสียง : בּגדים בּגדים
 • การออกเสียง : א א
 • การออกเสียง : נחש נחש
 • การออกเสียง : בית לחם בית לחם
 • การออกเสียง : grace grace
 • การออกเสียง : קוקסינל קוקסינל
 • การออกเสียง : אֱלֹקִים אֱלֹקִים
 • การออกเสียง : hila hila
 • การออกเสียง : יודע יודע
 • การออกเสียง : ארצות הברית ארצות הברית
 • การออกเสียง : REHAEL REHAEL
 • การออกเสียง : finger finger
 • การออกเสียง : סילבן שלום סילבן שלום
 • การออกเสียง : שמלה שמלה
 • การออกเสียง : dov dov
 • การออกเสียง : Japheth Japheth
 • การออกเสียง : שכינה שכינה
 • การออกเสียง : בא בא
 • การออกเสียง : מלח מלח
 • การออกเสียง : אין בעיה אין בעיה
 • การออกเสียง : haggadah haggadah
 • การออกเสียง : פנים פנים
 • การออกเสียง : מה שלומך היום מה שלומך היום
 • การออกเสียง : talmidim talmidim
 • การออกเสียง : tefillin tefillin
 • การออกเสียง : Kohelet Kohelet
 • การออกเสียง : shabbat shabbat
 • การออกเสียง : מקלדת מקלדת
 • การออกเสียง : הללויה הללויה
 • การออกเสียง : עייף עייף
 • การออกเสียง : למשל למשל
 • การออกเสียง : קודקס קודקס
 • การออกเสียง : Sodom Sodom
 • การออกเสียง : yeshua Mashiach yeshua Mashiach
 • การออกเสียง : et et
 • การออกเสียง : Elohei Ma'uzzi Elohei Ma'uzzi
 • การออกเสียง : רחמים רחמים
 • การออกเสียง : kol kol
 • การออกเสียง : גם זה יעבור גם זה יעבור
 • การออกเสียง : beseder beseder
 • การออกเสียง : Bezalel Bezalel
 • การออกเสียง : לבן לבן
 • การออกเสียง : Yahuah Yahuah
 • การออกเสียง : אין לי אין לי
 • การออกเสียง : el elyon el elyon
 • การออกเสียง : vet vet
 • การออกเสียง : Aya Aya
 • การออกเสียง : ve-geburah ve-geburah
 • การออกเสียง : Hevel Hevel
 • การออกเสียง : achi achi
 • การออกเสียง : ברוכים הבאים ברוכים הבאים
 • การออกเสียง : min min
 • การออกเสียง : חושך חושך
 • การออกเสียง : תודה לאל תודה לאל