ภาษา: ภาษาฮีบรู [עברית]

กลับไปยังภาษาฮีบรู

 • การออกเสียง : Caesarea Maritima Caesarea Maritima
 • การออกเสียง : הבל הבל
 • การออกเสียง : אין לי אין לי
 • การออกเสียง : מתנות מתנות
 • การออกเสียง : בכל מקום בכל מקום
 • การออกเสียง : יהודה יהודה
 • การออกเสียง : yeshua Mashiach yeshua Mashiach
 • การออกเสียง : ציפור ציפור
 • การออกเสียง : חרק חרק
 • การออกเสียง : Geburah Geburah
 • การออกเสียง : גם גם
 • การออกเสียง : מלח מלח
 • การออกเสียง : בלי בלי
 • การออกเสียง : איזה איזה
 • การออกเสียง : יצחק יצחק
 • การออกเสียง : אלוהים גדול אלוהים גדול
 • การออกเสียง : נחמד נחמד
 • การออกเสียง : מה שלומך? מה שלומך?
 • การออกเสียง : Benaiah Benaiah
 • การออกเสียง : איפה אתה איפה אתה
 • การออกเสียง : יום רביעי יום רביעי
 • การออกเสียง : ארבעה ארבעה
 • การออกเสียง : דבש דבש
 • การออกเสียง : ברוכים הבאים ברוכים הבאים
 • การออกเสียง : rav-chesed rav-chesed
 • การออกเสียง : אבן אבן
 • การออกเสียง : פרה פרה
 • การออกเสียง : אָמֵן אָמֵן
 • การออกเสียง : yehudi menuhin yehudi menuhin
 • การออกเสียง : שאלה שאלה
 • การออกเสียง : אוּלַי אוּלַי
 • การออกเสียง : אליהו אליהו
 • การออกเสียง : עשרה עשרה
 • การออกเสียง : כיף כיף
 • การออกเสียง : el elyon el elyon
 • การออกเสียง : ?מה נשמע ?מה נשמע
 • การออกเสียง : חוכמה חוכמה
 • การออกเสียง : מה שלומך היום מה שלומך היום
 • การออกเสียง : לבן לבן
 • การออกเสียง : יהוה רופאי יהוה רופאי
 • การออกเสียง : שש שש
 • การออกเสียง : basar basar
 • การออกเสียง : מסַפר מסַפר
 • การออกเสียง : קוראת קוראת
 • การออกเสียง : hila hila
 • การออกเสียง : חזרה חזרה
 • การออกเสียง : אפס אפס
 • การออกเสียง : Golda Meir Golda Meir
 • การออกเสียง : אחר אחר
 • การออกเสียง : kol kol
 • การออกเสียง : אנשים אנשים
 • การออกเสียง : לעשות לעשות
 • การออกเสียง : Sephira Sephira
 • การออกเสียง : Menachem Begin Menachem Begin
 • การออกเสียง : Gilgal Gilgal
 • การออกเสียง : גבר גבר
 • การออกเสียง : גדול גדול
 • การออกเสียง : Elohim ruach Elohim ruach
 • การออกเสียง : דבורה דבורה
 • การออกเสียง : הֵם הֵם
 • การออกเสียง : naan naan
 • การออกเสียง : yehoshua yehoshua
 • การออกเสียง : אין סוף אין סוף
 • การออกเสียง : פופיק פופיק
 • การออกเสียง : שבעה שבעה
 • การออกเสียง : תפוז תפוז
 • การออกเสียง : mishpat mishpat
 • การออกเสียง : שערה שערה
 • การออกเสียง : רהיטים רהיטים
 • การออกเสียง : שֹדרות שֹדרות
 • การออกเสียง : תמונה תמונה
 • การออกเสียง : הר הר
 • การออกเสียง : Adamah Adamah
 • การออกเสียง : buzi buzi
 • การออกเสียง : beteavon beteavon
 • การออกเสียง : Horeb Horeb
 • การออกเสียง : Ahuvi (beloved) Ahuvi (beloved)
 • การออกเสียง : תהילה תהילה
 • การออกเสียง : דלק דלק
 • การออกเสียง : לפעמים לפעמים
 • การออกเสียง : באה באה
 • การออกเสียง : נשים נשים
 • การออกเสียง : וארץ וארץ
 • การออกเสียง : Naphtali Naphtali
 • การออกเสียง : פתח תקווה פתח תקווה
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : בְּעָיָה בְּעָיָה
 • การออกเสียง : Eliyahu Eliyahu
 • การออกเสียง : Tzevaot Tzevaot
 • การออกเสียง : Rahab Rahab