ภาษา: เฮาซา [هَوُسَ]

กลับไปยังเฮาซา

 • การออกเสียง : sapele sapele
 • การออกเสียง : Kai Kai
 • การออกเสียง : wawa wawa
 • การออกเสียง : Aiko Aiko
 • การออกเสียง : Yau Yau
 • การออกเสียง : baci baci
 • การออกเสียง : kawai kawai
 • การออกเสียง : bello bello
 • การออกเสียง : Abuja Abuja
 • การออกเสียง : musa musa
 • การออกเสียง : kwai kwai
 • การออกเสียง : kuka kuka
 • การออกเสียง : Zuma Zuma
 • การออกเสียง : sati sati
 • การออกเสียง : Sha Sha
 • การออกเสียง : tumbun naira tumbun naira
 • การออกเสียง : Jiya Jiya
 • การออกเสียง : gado-gado gado-gado
 • การออกเสียง : wata wata
 • การออกเสียง : huhu huhu
 • การออกเสียง : Sukari Sukari
 • การออกเสียง : ma sha Allahu ma sha Allahu
 • การออกเสียง : Ya aiko min saƙo Ya aiko min saƙo