ภาษา: ภาษาจีนกั้น [赣语]

กลับไปยังภาษาจีนกั้น

 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 吃价 吃价
 • การออกเสียง : 平安 平安
 • การออกเสียง : 香港 香港
 • การออกเสียง : 南昌 南昌
 • การออกเสียง : 船
 • การออกเสียง : 你
 • การออกเสียง : 爱
 • การออกเสียง : 景德鎭 景德鎭
 • การออกเสียง : 贼
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 赣语 赣语
 • การออกเสียง : 矮
 • การออกเสียง : 鄭
 • การออกเสียง : 深圳 深圳
 • การออกเสียง : 这里 这里
 • การออกเสียง : 高
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 交通大學 交通大學
 • การออกเสียง : 丁
 • การออกเสียง : 甘蔗 甘蔗
 • การออกเสียง : 李贺 李贺
 • การออกเสียง : 不
 • การออกเสียง : 江西 江西
 • การออกเสียง : 江泽民 江泽民
 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 伍
 • การออกเสียง : 嘴
 • การออกเสียง : 鄱陽 鄱陽
 • การออกเสียง : 鄭成功 鄭成功
 • การออกเสียง : 大学 大学
 • การออกเสียง : 质
 • การออกเสียง : 語言 語言
 • การออกเสียง : 法蘭西 法蘭西
 • การออกเสียง : 是
 • การออกเสียง : 螃蟹 螃蟹
 • การออกเสียง : 吃
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 雷
 • การออกเสียง : 龔
 • การออกเสียง : 公交车 公交车
 • การออกเสียง : 干什么 干什么
 • การออกเสียง : 做
 • การออกเสียง : 做贼 做贼
 • การออกเสียง : 森
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 百
 • การออกเสียง : 仇
 • การออกเสียง : 的
 • การออกเสียง : 精
 • การออกเสียง : Qin Shi Huang Qin Shi Huang
 • การออกเสียง : 上
 • การออกเสียง : 界
 • การออกเสียง : 你说什么 你说什么
 • การออกเสียง : 来
 • การออกเสียง : 鄧
 • การออกเสียง : 安
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 翁
 • การออกเสียง : 问
 • การออกเสียง : 谢家村 谢家村
 • การออกเสียง : 阮
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 直
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 宇
 • การออกเสียง : 角
 • การออกเสียง : 啊
 • การออกเสียง : 大連 大連
 • การออกเสียง : 顏
 • การออกเสียง : 卓
 • การออกเสียง : 冻豆腐 dongtoufu 冻豆腐 dongtoufu
 • การออกเสียง : 红谷滩 红谷滩
 • การออกเสียง : 梁
 • การออกเสียง : 科學 科學
 • การออกเสียง : 講事 講事
 • การออกเสียง : 景德镇 景德镇
 • การออกเสียง : 學
 • การออกเสียง : 疖癞 疖癞
 • การออกเสียง : 漫畫 漫畫
 • การออกเสียง : 朱庆余 朱庆余
 • การออกเสียง : 錳
 • การออกเสียง : 施
 • การออกเสียง : 關
 • การออกเสียง : 郜
 • การออกเสียง : 範