ภาษา: ไอริช [Gaeilge]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า Triúcha an Aicme Triúcha an Aicme
 • การออกเสียงคำว่า Coill Áille Coill Áille
 • การออกเสียงคำว่า Mín Liatroma Mín Liatroma
 • การออกเสียงคำว่า Mín Bhanbháin Mín Bhanbháin
 • การออกเสียงคำว่า Tóin Bhuí Tóin Bhuí
 • การออกเสียงคำว่า An Mhoing Bháite An Mhoing Bháite
 • การออกเสียงคำว่า Mullach Mairce Mullach Mairce
 • การออกเสียงคำว่า Tulaigh Ghoibín Tulaigh Ghoibín
 • การออกเสียงคำว่า An Tuairín Ard An Tuairín Ard
 • การออกเสียงคำว่า An Fhéith Bháite An Fhéith Bháite
 • การออกเสียงคำว่า An Fhaiche Dhubh An Fhaiche Dhubh
 • การออกเสียงคำว่า Áthán Buí Áthán Buí
 • การออกเสียงคำว่า An Bruachán An Bruachán
 • การออกเสียงคำว่า Cruach na Riabhaiche Cruach na Riabhaiche
 • การออกเสียงคำว่า Baile na bPoll Baile na bPoll
 • การออกเสียงคำว่า Cnocán na gCorr Cnocán na gCorr
 • การออกเสียงคำว่า Bán na Sceiche Bán na Sceiche
 • การออกเสียงคำว่า Tuairín na Stuaice Tuairín na Stuaice
 • การออกเสียงคำว่า Cúil na gCaorach Cúil na gCaorach
 • การออกเสียงคำว่า Tobar Mainge Tobar Mainge
 • การออกเสียงคำว่า Cill Bhanbháin Cill Bhanbháin
 • การออกเสียงคำว่า An Dúinín An Dúinín
 • การออกเสียงคำว่า An Leaca Bhán An Leaca Bhán
 • การออกเสียงคำว่า An Port Dubh An Port Dubh
 • การออกเสียงคำว่า Fearann na mBreac Fearann na mBreac
 • การออกเสียงคำว่า An Tulaigh An Tulaigh
 • การออกเสียงคำว่า An Mhóin Mhór An Mhóin Mhór
 • การออกเสียงคำว่า An Caol Gorm An Caol Gorm
 • การออกเสียงคำว่า An Bán Loiscithe An Bán Loiscithe
 • การออกเสียงคำว่า Gleann Seathrúin Gleann Seathrúin
 • การออกเสียงคำว่า geallúintí geallúintí
 • การออกเสียงคำว่า dúnmharú dúnmharú
 • การออกเสียงคำว่า rabhamar rabhamar
 • การออกเสียงคำว่า ag caoineadh ag caoineadh
 • การออกเสียงคำว่า bosca ceoil bosca ceoil
 • การออกเสียงคำว่า a chur san áireamh a chur san áireamh
 • การออกเสียงคำว่า ag seasamh an fhóid ag seasamh an fhóid
 • การออกเสียงคำว่า folúntas folúntas
 • การออกเสียงคำว่า saoirseacht chloiche saoirseacht chloiche
 • การออกเสียงคำว่า luachmhar luachmhar
 • การออกเสียงคำว่า gadaithe gadaithe
 • การออกเสียงคำว่า roghnú roghnú
 • การออกเสียงคำว่า admhaím admhaím
 • การออกเสียงคำว่า aithníodh aithníodh
 • การออกเสียงคำว่า mothú mothú
 • การออกเสียงคำว่า thógfadh thógfadh
 • การออกเสียงคำว่า áitritheoir áitritheoir
 • การออกเสียงคำว่า gníomhaireacht gníomhaireacht
 • การออกเสียงคำว่า sclábhaíocht sclábhaíocht
 • การออกเสียงคำว่า spéis spéis
 • การออกเสียงคำว่า Slánaitheoir Slánaitheoir
 • การออกเสียงคำว่า cainteoirí cainteoirí
 • การออกเสียงคำว่า roghnaíodh roghnaíodh
 • การออกเสียงคำว่า foghraíocht foghraíocht
 • การออกเสียงคำว่า Meán Fómhair Meán Fómhair
 • การออกเสียงคำว่า Daingean Uí Chúis Daingean Uí Chúis
 • การออกเสียงคำว่า tá mo bhord mór tá mo bhord mór
 • การออกเสียงคำว่า feisithe feisithe
 • การออกเสียงคำว่า tuilleadh tuilleadh
 • การออกเสียงคำว่า mí Aibreáin mí Aibreáin
 • การออกเสียงคำว่า den chéad uair den chéad uair
 • การออกเสียงคำว่า roghnaíonn roghnaíonn
 • การออกเสียงคำว่า an Chéadaoin an Chéadaoin
 • การออกเสียงคำว่า Dé Sathairn Dé Sathairn
 • การออกเสียงคำว่า na boinn na boinn
 • การออกเสียงคำว่า miotóg miotóg
 • การออกเสียงคำว่า preispitéireach preispitéireach
 • การออกเสียงคำว่า róshaor róshaor
 • การออกเสียงคำว่า cláiríneach cláiríneach
 • การออกเสียงคำว่า Poblacht Dhaonlathach na Gearmáine Poblacht Dhaonlathach na Gearmáine
 • การออกเสียงคำว่า na h-eochracha na h-eochracha
 • การออกเสียงคำว่า na sráideanna na sráideanna
 • การออกเสียงคำว่า Éire go deo Éire go deo
 • การออกเสียงคำว่า go n-éirí leat go n-éirí leat
 • การออกเสียงคำว่า Eilís Ní Dhuibhne Eilís Ní Dhuibhne
 • การออกเสียงคำว่า Poblacht Ioslamach na Máratáine Poblacht Ioslamach na Máratáine
 • การออกเสียงคำว่า cárta poist cárta poist
 • การออกเสียงคำว่า cláróg cláróg
 • การออกเสียงคำว่า thaitníonn thaitníonn
 • การออกเสียงคำว่า Caol le caol agus leathan le leathan Caol le caol agus leathan le leathan
 • การออกเสียงคำว่า leithscéalach leithscéalach
 • การออกเสียงคำว่า soilse na Nollag soilse na Nollag
 • การออกเสียงคำว่า sleamhnáin sleamhnáin
 • การออกเสียงคำว่า fáilte go dtí mo theach fáilte go dtí mo theach
 • การออกเสียงคำว่า Tá an doras faoi ghlas. Tá an doras faoi ghlas.
 • การออกเสียงคำว่า eagarthóireacht eagarthóireacht
 • การออกเสียงคำว่า an ghealach an ghealach
 • การออกเสียงคำว่า mo bhoird mo bhoird
 • การออกเสียงคำว่า Ní hé mo mhúinteoir é. Ní hé mo mhúinteoir é.
 • การออกเสียงคำว่า an-ghreannmhar an-ghreannmhar