ภาษา: ไอริช [Gaeilge]

กลับไปยัง ไอริช

 • การออกเสียงคำว่า tá mo bhord mór tá mo bhord mór
 • การออกเสียงคำว่า feisithe feisithe
 • การออกเสียงคำว่า tuilleadh tuilleadh
 • การออกเสียงคำว่า mí Aibreáin mí Aibreáin
 • การออกเสียงคำว่า den chéad uair den chéad uair
 • การออกเสียงคำว่า roghnaíonn roghnaíonn
 • การออกเสียงคำว่า an Chéadaoin an Chéadaoin
 • การออกเสียงคำว่า Dé Sathairn Dé Sathairn
 • การออกเสียงคำว่า na boinn na boinn
 • การออกเสียงคำว่า miotóg miotóg
 • การออกเสียงคำว่า preispitéireach preispitéireach
 • การออกเสียงคำว่า róshaor róshaor
 • การออกเสียงคำว่า cláiríneach cláiríneach
 • การออกเสียงคำว่า Poblacht Dhaonlathach na Gearmáine Poblacht Dhaonlathach na Gearmáine
 • การออกเสียงคำว่า na h-eochracha na h-eochracha
 • การออกเสียงคำว่า na sráideanna na sráideanna
 • การออกเสียงคำว่า Éire go deo Éire go deo
 • การออกเสียงคำว่า go n-éirí leat go n-éirí leat
 • การออกเสียงคำว่า Eilís Ní Dhuibhne Eilís Ní Dhuibhne
 • การออกเสียงคำว่า Poblacht Ioslamach na Máratáine Poblacht Ioslamach na Máratáine
 • การออกเสียงคำว่า cárta poist cárta poist
 • การออกเสียงคำว่า cláróg cláróg
 • การออกเสียงคำว่า thaitníonn thaitníonn
 • การออกเสียงคำว่า Caol le caol agus leathan le leathan Caol le caol agus leathan le leathan
 • การออกเสียงคำว่า leithscéalach leithscéalach
 • การออกเสียงคำว่า soilse na Nollag soilse na Nollag
 • การออกเสียงคำว่า sleamhnáin sleamhnáin
 • การออกเสียงคำว่า fáilte go dtí mo theach fáilte go dtí mo theach
 • การออกเสียงคำว่า Tá an doras faoi ghlas. Tá an doras faoi ghlas.
 • การออกเสียงคำว่า eagarthóireacht eagarthóireacht
 • การออกเสียงคำว่า an ghealach an ghealach
 • การออกเสียงคำว่า mo bhoird mo bhoird
 • การออกเสียงคำว่า Ní hé mo mhúinteoir é. Ní hé mo mhúinteoir é.
 • การออกเสียงคำว่า an-ghreannmhar an-ghreannmhar
 • การออกเสียงคำว่า An Bóthar Buí An Bóthar Buí
 • การออกเสียงคำว่า táim an-tuirseach táim an-tuirseach
 • การออกเสียงคำว่า sléibhe sléibhe
 • การออกเสียงคำว่า formhór formhór
 • การออกเสียงคำว่า greannmhara greannmhara
 • การออกเสียงคำว่า na hurláir na hurláir
 • การออกเสียงคำว่า na cathaoireacha na cathaoireacha
 • การออกเสียงคำว่า as do mheabhair as do mheabhair
 • การออกเสียงคำว่า Cabhlach na hÉireann Cabhlach na hÉireann
 • การออกเสียงคำว่า ainmhithe ainmhithe
 • การออกเสียงคำว่า Go raibh maith agaibh Go raibh maith agaibh
 • การออกเสียงคำว่า oíche airneáin oíche airneáin
 • การออกเสียงคำว่า mo dhúshlán mo dhúshlán
 • การออกเสียงคำว่า snámhaim snámhaim
 • การออกเสียงคำว่า déarfaimis déarfaimis
 • การออกเสียงคำว่า caol caol
 • การออกเสียงคำว่า gaeilgeoir gaeilgeoir
 • การออกเสียงคำว่า filíocht agus prós filíocht agus prós
 • การออกเสียงคำว่า Tá sé gaofar. Tá sé gaofar.
 • การออกเสียงคำว่า Táim i mo chodladh. Táim i mo chodladh.
 • การออกเสียงคำว่า timpeall timpeall
 • การออกเสียงคำว่า Banba Banba
 • การออกเสียงคำว่า gach rud is féidir gach rud is féidir
 • การออกเสียงคำว่า Taibhseoir Taibhseoir
 • การออกเสียงคำว่า cóir cóir
 • การออกเสียงคำว่า chaointe chaointe
 • การออกเสียงคำว่า leithligh leithligh
 • การออกเสียงคำว่า A rún mo chroí A rún mo chroí
 • การออกเสียงคำว่า ceannaí ceannaí
 • การออกเสียงคำว่า fonnadóir fonnadóir
 • การออกเสียงคำว่า teachtaí dála teachtaí dála
 • การออกเสียงคำว่า fear grinn fear grinn
 • การออกเสียงคำว่า teastaigh teastaigh
 • การออกเสียงคำว่า condae condae
 • การออกเสียงคำว่า fear bréige fear bréige
 • การออกเสียงคำว่า ndeor ndeor
 • การออกเสียงคำว่า choimirce choimirce
 • การออกเสียงคำว่า ceadúnas ceadúnas
 • การออกเสียงคำว่า eagraí eagraí
 • การออกเสียงคำว่า milseacht milseacht
 • การออกเสียงคำว่า Thomond (Hib.English) Thomond (Hib.English)
 • การออกเสียงคำว่า Donnchadh Donnchadh
 • การออกเสียงคำว่า oibreoimid oibreoimid
 • การออกเสียงคำว่า Dubhghall Dubhghall
 • การออกเสียงคำว่า Lár Oileán Lár Oileán
 • การออกเสียงคำว่า Lar Oilean Lar Oilean
 • การออกเสียงคำว่า Caintigern Caintigern
 • การออกเสียงคำว่า Dearbhla Dearbhla
 • การออกเสียงคำว่า craic craic
 • การออกเสียงคำว่า éin éin
 • การออกเสียงคำว่า éan éan
 • การออกเสียงคำว่า Íosagán Íosagán
 • การออกเสียงคำว่า Íosagáin Íosagáin
 • การออกเสียงคำว่า Caoimhe Caoimhe
 • การออกเสียงคำว่า Gormlaith Gormlaith