ภาษา: Fuzhou [福州話]

กลับไปยังFuzhou

 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 学校
  学校
 • การออกเสียง : 台灣
  台灣
 • การออกเสียง : 汤
 • การออกเสียง : 福州话
  福州话
 • การออกเสียง : 红
 • การออกเสียง : 乇(東西)
  乇(東西)

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : 你好
  你好
 • การออกเสียง : 我是福州人
  我是福州人
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 讀書
  讀書