ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : churros churros
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : has has
 • การออกเสียง : religión religión
 • การออกเสียง : irregular irregular
 • การออกเสียง : oriente oriente
 • การออกเสียง : Himalaya Himalaya
 • การออกเสียง : juego juego
 • การออกเสียง : toro toro
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : Perú Perú
 • การออกเสียง : vergüenza vergüenza
 • การออกเสียง : earth earth
 • การออกเสียง : puente puente
 • การออกเสียง : Santa Claus Santa Claus
 • การออกเสียง : bailamos bailamos
 • การออกเสียง : ni ni
 • การออกเสียง : baja baja
 • การออกเสียง : integral integral
 • การออกเสียง : Siula Grande Siula Grande
 • การออกเสียง : feria feria
 • การออกเสียง : especial especial
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : portal portal
 • การออกเสียง : pastor pastor
 • การออกเสียง : Taiwan Taiwan
 • การออกเสียง : tiempo tiempo
 • การออกเสียง : Javier Mascherano Javier Mascherano
 • การออกเสียง : vivo vivo
 • การออกเสียง : elixir elixir
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : 2001 2001
 • การออกเสียง : aun aun
 • การออกเสียง : creo creo
 • การออกเสียง : Nicaragua Nicaragua
 • การออกเสียง : bueno bueno
 • การออกเสียง : ver ver
 • การออกเสียง : Iker Casillas Iker Casillas
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : porra porra
 • การออกเสียง : Siam Siam
 • การออกเสียง : sana sana
 • การออกเสียง : fatal fatal
 • การออกเสียง : catering catering
 • การออกเสียง : nos nos
 • การออกเสียง : guapo guapo
 • การออกเสียง : coyoacán coyoacán
 • การออกเสียง : Patricia Patricia
 • การออกเสียง : chayote chayote
 • การออกเสียง : Valeria Valeria
 • การออกเสียง : miel miel
 • การออกเสียง : Huawei Huawei
 • การออกเสียง : flexible flexible
 • การออกเสียง : Lucas Lucas
 • การออกเสียง : vale vale
 • การออกเสียง : comida comida
 • การออกเสียง : Kepa Arrizabalaga Kepa Arrizabalaga
 • การออกเสียง : Patagonia Argentina Patagonia Argentina
 • การออกเสียง : su su
 • การออกเสียง : mamacita mamacita
 • การออกเสียง : vertical vertical
 • การออกเสียง : Extremadura Extremadura
 • การออกเสียง : leche leche
 • การออกเสียง : oriental oriental
 • การออกเสียง : papa a la Huancaína papa a la Huancaína
 • การออกเสียง : estrellas estrellas
 • การออกเสียง : labrador labrador
 • การออกเสียง : Tegucigalpa Tegucigalpa
 • การออกเสียง : Viva la Vida Viva la Vida
 • การออกเสียง : querer querer
 • การออกเสียง : timo timo
 • การออกเสียง : mierda mierda
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : calle calle
 • การออกเสียง : Murray Murray
 • การออกเสียง : puerto puerto
 • การออกเสียง : luces luces
 • การออกเสียง : baño baño
 • การออกเสียง : judicial judicial
 • การออกเสียง : Zeus Zeus
 • การออกเสียง : chantaje chantaje
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : Paco Alcácer Paco Alcácer
 • การออกเสียง : editor editor
 • การออกเสียง : karaoke karaoke
 • การออกเสียง : ideal ideal
 • การออกเสียง : Concierto de Aranjuez Concierto de Aranjuez
 • การออกเสียง : Arte Arte
 • การออกเสียง : agosto agosto