ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : Alejandra Alejandra
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : mi mi
 • การออกเสียง : Harry Potter Harry Potter
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : años años
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : oro oro
 • การออกเสียง : yerba mate yerba mate
 • การออกเสียง : Cancún Cancún
 • การออกเสียง : futuro futuro
 • การออกเสียง : pies pies
 • การออกเสียง : este este
 • การออกเสียง : general general
 • การออกเสียง : instituto instituto
 • การออกเสียง : Linda Linda
 • การออกเสียง : el el
 • การออกเสียง : alta alta
 • การออกเสียง : Camila Cabello Camila Cabello
 • การออกเสียง : Sabadell Sabadell
 • การออกเสียง : remover remover
 • การออกเสียง : Girona Girona
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : cerdo cerdo
 • การออกเสียง : sábado sábado
 • การออกเสียง : creo creo
 • การออกเสียง : Ausangate Ausangate
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : anterior anterior
 • การออกเสียง : goes goes
 • การออกเสียง : berry berry
 • การออกเสียง : Javier Hernández Javier Hernández
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : Arte Arte
 • การออกเสียง : Siula Grande Siula Grande
 • การออกเสียง : tarjeta tarjeta
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : siete siete
 • การออกเสียง : mate mate
 • การออกเสียง : Raul Raul
 • การออกเสียง : gira gira
 • การออกเสียง : Héctor Héctor
 • การออกเสียง : colon colon
 • การออกเสียง : molcajete molcajete
 • การออกเสียง : Tenerife Tenerife
 • การออกเสียง : gaucho gaucho
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : veloce veloce
 • การออกเสียง : Ariel Ariel
 • การออกเสียง : judicial judicial
 • การออกเสียง : vale vale
 • การออกเสียง : variable variable
 • การออกเสียง : Huichol Huichol
 • การออกเสียง : despacito despacito
 • การออกเสียง : juntos juntos
 • การออกเสียง : miel miel
 • การออกเสียง : mal de ojo mal de ojo
 • การออกเสียง : Bebé Bebé
 • การออกเสียง : Kepa Arrizabalaga Kepa Arrizabalaga
 • การออกเสียง : Puerta del Sol Puerta del Sol
 • การออกเสียง : villa villa
 • การออกเสียง : vos vos
 • การออกเสียง : guapo guapo
 • การออกเสียง : Raquel Raquel
 • การออกเสียง : suerte suerte
 • การออกเสียง : velar velar
 • การออกเสียง : mi amor mi amor
 • การออกเสียง : delicioso delicioso
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : final final
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : home home
 • การออกเสียง : Huawei Huawei
 • การออกเสียง : Zeus Zeus
 • การออกเสียง : Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : kilo kilo
 • การออกเสียง : Zara Zara
 • การออกเสียง : iu iu
 • การออกเสียง : ratio ratio
 • การออกเสียง : aquella aquella
 • การออกเสียง : Zorro Zorro
 • การออกเสียง : Aldo Aldo
 • การออกเสียง : cuello cuello
 • การออกเสียง : punto punto
 • การออกเสียง : bailamos bailamos
 • การออกเสียง : sé
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : Ida Ida