ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : ya ya
 • การออกเสียง : superior superior
 • การออกเสียง : computadora computadora
 • การออกเสียง : hermosa hermosa
 • การออกเสียง : poder poder
 • การออกเสียง : arco iris arco iris
 • การออกเสียง : Manila Manila
 • การออกเสียง : hermoso hermoso
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : ha ha
 • การออกเสียง : Albania Albania
 • การออกเสียง : Francisco Francisco
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : Ezequiel Ezequiel
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Javier Javier
 • การออกเสียง : hospital hospital
 • การออกเสียง : cardiovascular cardiovascular
 • การออกเสียง : Buen provecho Buen provecho
 • การออกเสียง : Leicester Leicester
 • การออกเสียง : criminal criminal
 • การออกเสียง : bailar bailar
 • การออกเสียง : aburrido aburrido
 • การออกเสียง : uwu uwu
 • การออกเสียง : Massimo Dutti Massimo Dutti
 • การออกเสียง : Asia Asia
 • การออกเสียง : Skype Skype
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : leer leer
 • การออกเสียง : Don Quijote Don Quijote
 • การออกเสียง : vanilla vanilla
 • การออกเสียง : tiempo tiempo
 • การออกเสียง : Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo
 • การออกเสียง : mamacita mamacita
 • การออกเสียง : Siam Siam
 • การออกเสียง : bravo bravo
 • การออกเสียง : ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!
 • การออกเสียง : Alejandra Alejandra
 • การออกเสียง : caliente caliente
 • การออกเสียง : Girona Girona
 • การออกเสียง : lamer lamer
 • การออกเสียง : Bulgaria Bulgaria
 • การออกเสียง : Valencia, Venezuela Valencia, Venezuela
 • การออกเสียง : nacho nacho
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : contigo contigo
 • การออกเสียง : Hidalgo Hidalgo
 • การออกเสียง : Ariadne Ariadne
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
 • การออกเสียง : verbal verbal
 • การออกเสียง : encantado encantado
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : Oscar Oscar
 • การออกเสียง : karma karma
 • การออกเสียง : saya saya
 • การออกเสียง : Marc Marquez Marc Marquez
 • การออกเสียง : nene nene
 • การออกเสียง : hay hay
 • การออกเสียง : fatal fatal
 • การออกเสียง : miel miel
 • การออกเสียง : tesoro tesoro
 • การออกเสียง : Inglaterra Inglaterra
 • การออกเสียง : Asturias Asturias
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : tio tio
 • การออกเสียง : Linda Linda
 • การออกเสียง : junior junior
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : ácido desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico
 • การออกเสียง : Llorona Llorona
 • การออกเสียง : 1999 1999
 • การออกเสียง : muralla muralla
 • การออกเสียง : Florida Florida
 • การออกเสียง : China China
 • การออกเสียง : David de Gea David de Gea
 • การออกเสียง : pedir pedir
 • การออกเสียง : aprender aprender
 • การออกเสียง : de nada de nada
 • การออกเสียง : sea sea
 • การออกเสียง : Natalia Natalia
 • การออกเสียง : creo creo
 • การออกเสียง : vergüenza vergüenza
 • การออกเสียง : dice dice
 • การออกเสียง : guayaba guayaba