ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : ah ah
 • การออกเสียง : Me llamo Me llamo
 • การออกเสียง : pie pie
 • การออกเสียง : Anastasia Anastasia
 • การออกเสียง : Llullaillaco Llullaillaco
 • การออกเสียง : James James
 • การออกเสียง : palacio palacio
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : Rayuela Rayuela
 • การออกเสียง : Santiago Santiago
 • การออกเสียง : paella valenciana paella valenciana
 • การออกเสียง : computadora computadora
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : Marin Marin
 • การออกเสียง : Stradivarius Stradivarius
 • การออกเสียง : Rocinante Rocinante
 • การออกเสียง : Jesús Jesús
 • การออกเสียง : Texas Texas
 • การออกเสียง : Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : loma loma
 • การออกเสียง : carajo carajo
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : Chad Chad
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : Carlos Carlos
 • การออกเสียง : verdad verdad
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : superior superior
 • การออกเสียง : poder poder
 • การออกเสียง : ya ya
 • การออกเสียง : arco iris arco iris
 • การออกเสียง : El Corte Inglés El Corte Inglés
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : balea balea
 • การออกเสียง : Manila Manila
 • การออกเสียง : Clara Clara
 • การออกเสียง : Francisco Francisco
 • การออกเสียง : chao chao
 • การออกเสียง : H&M H&M
 • การออกเสียง : Ezequiel Ezequiel
 • การออกเสียง : Albania Albania
 • การออกเสียง : ha ha
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : hospital hospital
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Skype Skype
 • การออกเสียง : Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra
 • การออกเสียง : Leicester Leicester
 • การออกเสียง : cardiovascular cardiovascular
 • การออกเสียง : hermosa hermosa
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : reina reina
 • การออกเสียง : bailar bailar
 • การออกเสียง : Jacuzzi Jacuzzi
 • การออกเสียง : manual manual
 • การออกเสียง : Eduardo Eduardo
 • การออกเสียง : Lionel Messi Lionel Messi
 • การออกเสียง : uwu uwu
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : Asia Asia
 • การออกเสียง : Massimo Dutti Massimo Dutti
 • การออกเสียง : café con hielo café con hielo
 • การออกเสียง : Bulgaria Bulgaria
 • การออกเสียง : lamer lamer
 • การออกเสียง : para para
 • การออกเสียง : pedir pedir
 • การออกเสียง : trapiche trapiche
 • การออกเสียง : Adriana Adriana
 • การออกเสียง : saya saya
 • การออกเสียง : verbal verbal
 • การออกเสียง : karma karma
 • การออกเสียง : festival festival
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : puta puta
 • การออกเสียง : fatal fatal
 • การออกเสียง : te extraño te extraño
 • การออกเสียง : hay hay
 • การออกเสียง : Inglaterra Inglaterra
 • การออกเสียง : caliente caliente
 • การออกเสียง : junior junior
 • การออกเสียง : Ariadne Ariadne
 • การออกเสียง : Asturias Asturias
 • การออกเสียง : tio tio
 • การออกเสียง : Valencia, Venezuela Valencia, Venezuela
 • การออกเสียง : 1999 1999
 • การออกเสียง : muralla muralla