ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : nueve nueve
 • การออกเสียง : pecado pecado
 • การออกเสียง : como como
 • การออกเสียง : linalool linalool
 • การออกเสียง : Hernández Hernández
 • การออกเสียง : mariachi mariachi
 • การออกเสียง : Puerta del Sol Puerta del Sol
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : agua agua
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : Rodrigo Rodrigo
 • การออกเสียง : Lionel Messi Lionel Messi
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : Mallorca Mallorca
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : daiquiri daiquiri
 • การออกเสียง : Elizabeth Elizabeth
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : cordial cordial
 • การออกเสียง : chorizo chorizo
 • การออกเสียง : nuclear nuclear
 • การออกเสียง : le le
 • การออกเสียง : murciélago murciélago
 • การออกเสียง : Jesús Jesús
 • การออกเสียง : viaje viaje
 • การออกเสียง : pendejo pendejo
 • การออกเสียง : Miguel Miguel
 • การออกเสียง : Austria Austria
 • การออกเสียง : aun aun
 • การออกเสียง : norte norte
 • การออกเสียง : Plato Plato
 • การออกเสียง : taco taco
 • การออกเสียง : Raquel Raquel
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : genial genial
 • การออกเสียง : mi amor mi amor
 • การออกเสียง : iguana iguana
 • การออกเสียง : guapo guapo
 • การออกเสียง : Llullaillaco Llullaillaco
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : años años
 • การออกเสียง : café con hielo café con hielo
 • การออกเสียง : vaga vaga
 • การออกเสียง : Esperanza Esperanza
 • การออกเสียง : perla perla
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : ah ah
 • การออกเสียง : tengo tengo
 • การออกเสียง : cyan cyan
 • การออกเสียง : manual manual
 • การออกเสียง : pie pie
 • การออกเสียง : Anastasia Anastasia
 • การออกเสียง : Me llamo Me llamo
 • การออกเสียง : flor flor
 • การออกเสียง : 38 38
 • การออกเสียง : palacio palacio
 • การออกเสียง : besos besos
 • การออกเสียง : Rayuela Rayuela
 • การออกเสียง : James James
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : El Salvador El Salvador
 • การออกเสียง : Santiago Santiago
 • การออกเสียง : paella valenciana paella valenciana
 • การออกเสียง : Marin Marin
 • การออกเสียง : Stradivarius Stradivarius
 • การออกเสียง : Rocinante Rocinante
 • การออกเสียง : porque porque
 • การออกเสียง : Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto
 • การออกเสียง : loma loma
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : H&M H&M
 • การออกเสียง : Texas Texas
 • การออกเสียง : Clara Clara
 • การออกเสียง : trapiche trapiche
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : Camila Cabello Camila Cabello
 • การออกเสียง : Eduardo Eduardo
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : Chad Chad
 • การออกเสียง : Roberto Roberto
 • การออกเสียง : Carlos Carlos
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : Ay Ay
 • การออกเสียง : verdad verdad
 • การออกเสียง : earth earth