ภาษา: ภาษาเอสเปรันโต [Esperanto]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

 • การออกเสียง : Koran Koran
 • การออกเสียง : 35 35
 • การออกเสียง : Haki Haki
 • การออกเสียง : najbaro najbaro
 • การออกเสียง : Vespa Vespa
 • การออกเสียง : jena jena
 • การออกเสียง : hodiaŭ hodiaŭ
 • การออกเสียง : sudo sudo
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : science science
 • การออกเสียง : 2013 2013
 • การออกเสียง : astro astro
 • การออกเสียง : antaŭ antaŭ
 • การออกเสียง : jsem jsem
 • การออกเสียง : genro genro
 • การออกเสียง : birdo birdo
 • การออกเสียง : Reno Reno
 • การออกเสียง : Ontario Ontario
 • การออกเสียง : fluo fluo
 • การออกเสียง : Varma Varma
 • การออกเสียง : Usono Usono
 • การออกเสียง : necesejo necesejo
 • การออกเสียง : sako sako
 • การออกเสียง : sama sama
 • การออกเสียง : jugo jugo
 • การออกเสียง : viva viva
 • การออกเสียง : ses ses
 • การออกเสียง : DVD DVD
 • การออกเสียง : Dinamo Dinamo
 • การออกเสียง : Veneno Veneno
 • การออกเสียง : kien kien
 • การออกเสียง : certe certe
 • การออกเสียง : malgranda malgranda
 • การออกเสียง : voltmetro voltmetro
 • การออกเสียง : druido druido
 • การออกเสียง : ĥoro ĥoro
 • การออกเสียง : peto peto
 • การออกเสียง : mono mono
 • การออกเสียง : mafia mafia
 • การออกเสียง : kuri kuri
 • การออกเสียง : vero vero
 • การออกเสียง : 2020 2020
 • การออกเสียง : sin sin
 • การออกเสียง : bonobo bonobo
 • การออกเสียง : mola mola
 • การออกเสียง : diri diri
 • การออกเสียง : Telefone Telefone
 • การออกเสียง : koni koni
 • การออกเสียง : vico vico
 • การออกเสียง : gelo gelo
 • การออกเสียง : amba amba
 • การออกเสียง : ek ek
 • การออกเสียง : Pia Pia
 • การออกเสียง : malbona malbona
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : inter inter
 • การออกเสียง : hipopotamo hipopotamo
 • การออกเสียง : saliva saliva
 • การออกเสียง : EMI EMI
 • การออกเสียง : ĉiuj ĉiuj
 • การออกเสียง : sen sen
 • การออกเสียง : 600 600
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : elektro elektro
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : teatro teatro
 • การออกเสียง : tian tian
 • การออกเสียง : Genaro Genaro
 • การออกเสียง : verda verda
 • การออกเสียง : natura natura
 • การออกเสียง : Lidia Lidia
 • การออกเสียง : bonvenon bonvenon
 • การออกเสียง : centriolo centriolo
 • การออกเสียง : reo reo
 • การออกเสียง : koro koro
 • การออกเสียง : Oran Oran
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : literatura literatura
 • การออกเสียง : 120 120
 • การออกเสียง : ri ri
 • การออกเสียง : verbo verbo
 • การออกเสียง : 71 71
 • การออกเสียง : opinion opinion
 • การออกเสียง : Amon Amon
 • การออกเสียง : tuta tuta
 • การออกเสียง : araba araba
 • การออกเสียง : Ŝtatimpostadministrantoj Ŝtatimpostadministrantoj
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : pri pri
 • การออกเสียง : geografia geografia