ภาษา: ภาษาเอสเปรันโต [Esperanto]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

 • การออกเสียง : cara cara
 • การออกเสียง : kaj tiel plu kaj tiel plu
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : havas havas
 • การออกเสียง : 2011 2011
 • การออกเสียง : 2017 2017
 • การออกเสียง : 10000 10000
 • การออกเสียง : mem mem
 • การออกเสียง : scio scio
 • การออกเสียง : 2004 2004
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : Tristan Tristan
 • การออกเสียง : mila mila
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : CIA CIA
 • การออกเสียง : balia balia
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : manoj manoj
 • การออกเสียง : 1995 1995
 • การออกเสียง : ludas ludas
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : 24 24
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : aligatorejo aligatorejo
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : Sahara Sahara
 • การออกเสียง : ĉ ĉ
 • การออกเสียง : esti esti
 • การออกเสียง : Vito Vito
 • การออกเสียง : Ida Ida
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : rapide rapide
 • การออกเสียง : vidi vidi
 • การออกเสียง : Douro Douro
 • การออกเสียง : knaboj knaboj
 • การออกเสียง : ŭ ŭ
 • การออกเสียง : kvar kvar
 • การออกเสียง : dum dum
 • การออกเสียง : cervo cervo
 • การออกเสียง : da da
 • การออกเสียง : kimono kimono
 • การออกเสียง : 101 101
 • การออกเสียง : June June
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : Beata Beata
 • การออกเสียง : hejmo hejmo
 • การออกเสียง : Avon Avon
 • การออกเสียง : Klara Klara
 • การออกเสียง : fino fino
 • การออกเสียง : nia nia
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : Bona Bona
 • การออกเสียง : harakiri harakiri
 • การออกเสียง : Namibia Namibia
 • การออกเสียง : natura natura
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : malrapide malrapide
 • การออกเสียง : nur nur
 • การออกเสียง : kapo kapo
 • การออกเสียง : Linda Linda
 • การออกเสียง : Idaho Idaho
 • การออกเสียง : ĝi ĝi
 • การออกเสียง : mensogi mensogi
 • การออกเสียง : 2007 2007
 • การออกเสียง : hela hela
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : nokto nokto
 • การออกเสียง : Caro Caro
 • การออกเสียง : por por
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : jena jena
 • การออกเสียง : dormas dormas
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : stereotipo stereotipo
 • การออกเสียง : 400 400
 • การออกเสียง : 1°C 1°C
 • การออกเสียง : palace palace
 • การออกเสียง : Rado Rado
 • การออกเสียง : manĝaĵo manĝaĵo
 • การออกเสียง : lian lian
 • การออกเสียง : teo teo
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro
 • การออกเสียง : Leonardo Leonardo
 • การออกเสียง : avokado avokado
 • การออกเสียง : trista trista
 • การออกเสียง : el el
 • การออกเสียง : Forvo Forvo
 • การออกเสียง : dek dek