ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : weren't weren't
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : old old
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : called called
 • การออกเสียง : crush crush
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : exhausted exhausted
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : schizophrenia schizophrenia
 • การออกเสียง : circle circle
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : beverage beverage
 • การออกเสียง : awkward awkward
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : add add
 • การออกเสียง : kite kite
 • การออกเสียง : whether whether
 • การออกเสียง : frequency frequency
 • การออกเสียง : age age
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : Singapore Singapore
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : length length
 • การออกเสียง : lieutenant lieutenant
 • การออกเสียง : please please
 • การออกเสียง : sword sword
 • การออกเสียง : rat rat
 • การออกเสียง : plague plague
 • การออกเสียง : tree tree
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : common common
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : router (US pronunciation) router (US pronunciation)
 • การออกเสียง : regular regular
 • การออกเสียง : thug thug
 • การออกเสียง : theatre theatre
 • การออกเสียง : notice notice
 • การออกเสียง : bed bed
 • การออกเสียง : alligator alligator
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : xylophone xylophone
 • การออกเสียง : hold'em hold'em
 • การออกเสียง : on on
 • การออกเสียง : feather feather
 • การออกเสียง : personal personal
 • การออกเสียง : pronounce pronounce
 • การออกเสียง : agile agile
 • การออกเสียง : education education
 • การออกเสียง : throughout throughout
 • การออกเสียง : recipe recipe
 • การออกเสียง : manager manager
 • การออกเสียง : bathtub bathtub
 • การออกเสียง : sore throat sore throat
 • การออกเสียง : etiquette etiquette
 • การออกเสียง : hard hard
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : sesame sesame
 • การออกเสียง : Merry Christmas Merry Christmas
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : pearl pearl
 • การออกเสียง : hair hair
 • การออกเสียง : fridge fridge
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : police police
 • การออกเสียง : Art Art
 • การออกเสียง : alumni alumni
 • การออกเสียง : prime minister prime minister
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : reality reality
 • การออกเสียง : bitch bitch
 • การออกเสียง : you'll you'll
 • การออกเสียง : pipe pipe
 • การออกเสียง : May May
 • การออกเสียง : Carhartt Carhartt
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : different different
 • การออกเสียง : Shrewsbury Shrewsbury
 • การออกเสียง : continue continue
 • การออกเสียง : original original
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : terrible terrible
 • การออกเสียง : pear pear
 • การออกเสียง : listen listen
 • การออกเสียง : roof roof
 • การออกเสียง : debut debut