ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : asked asked
 • การออกเสียง : definitely definitely
 • การออกเสียง : courage courage
 • การออกเสียง : both both
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : sore throat sore throat
 • การออกเสียง : mark mark
 • การออกเสียง : monk monk
 • การออกเสียง : kite kite
 • การออกเสียง : bed bed
 • การออกเสียง : alligator alligator
 • การออกเสียง : brain brain
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : exhausted exhausted
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : volume volume
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : Chile Chile
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : forward forward
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : sword sword
 • การออกเสียง : circle circle
 • การออกเสียง : camel camel
 • การออกเสียง : gorgeous gorgeous
 • การออกเสียง : huge huge
 • การออกเสียง : lingerie lingerie
 • การออกเสียง : street street
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : whether whether
 • การออกเสียง : tree tree
 • การออกเสียง : studied studied
 • การออกเสียง : lounge lounge
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : age age
 • การออกเสียง : please please
 • การออกเสียง : cotton cotton
 • การออกเสียง : plague plague
 • การออกเสียง : damn damn
 • การออกเสียง : weren't weren't
 • การออกเสียง : check check
 • การออกเสียง : beverage beverage
 • การออกเสียง : oil oil
 • การออกเสียง : architecture architecture
 • การออกเสียง : crow crow
 • การออกเสียง : going going
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : different different
 • การออกเสียง : Greenwich Greenwich
 • การออกเสียง : paper paper
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : ride ride
 • การออกเสียง : dirty dirty
 • การออกเสียง : throughout throughout
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : vlog vlog
 • การออกเสียง : recipe recipe
 • การออกเสียง : etiquette etiquette
 • การออกเสียง : duck duck
 • การออกเสียง : Seiko Seiko
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : ability ability
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : pearl pearl
 • การออกเสียง : been been
 • การออกเสียง : universal universal
 • การออกเสียง : wrote wrote
 • การออกเสียง : recognition recognition
 • การออกเสียง : caution caution
 • การออกเสียง : hold'em hold'em
 • การออกเสียง : frequency frequency
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : you'll you'll
 • การออกเสียง : education education
 • การออกเสียง : put put
 • การออกเสียง : Swarovski Swarovski
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : add add
 • การออกเสียง : square square
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : dollar dollar
 • การออกเสียง : hold hold
 • การออกเสียง : regular regular
 • การออกเสียง : crush crush
 • การออกเสียง : xylophone xylophone
 • การออกเสียง : popular popular
 • การออกเสียง : early early