ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : against against
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : cucumber cucumber
 • การออกเสียง : rug rug
 • การออกเสียง : feather feather
 • การออกเสียง : seizure seizure
 • การออกเสียง : asked asked
 • การออกเสียง : persuade persuade
 • การออกเสียง : mystery mystery
 • การออกเสียง : sore throat sore throat
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : relative relative
 • การออกเสียง : Buddhism Buddhism
 • การออกเสียง : python python
 • การออกเสียง : vlog vlog
 • การออกเสียง : Keds Keds
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : cure cure
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : building building
 • การออกเสียง : beard beard
 • การออกเสียง : baguette baguette
 • การออกเสียง : maintenance maintenance
 • การออกเสียง : square square
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : dragon dragon
 • การออกเสียง : exhausted exhausted
 • การออกเสียง : hidden hidden
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : citizen citizen
 • การออกเสียง : t-shirt t-shirt
 • การออกเสียง : look look
 • การออกเสียง : thorough thorough
 • การออกเสียง : etiquette etiquette
 • การออกเสียง : central central
 • การออกเสียง : are are
 • การออกเสียง : electricity electricity
 • การออกเสียง : beverage beverage
 • การออกเสียง : development development
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : star star
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : Swarovski Swarovski
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : sword sword
 • การออกเสียง : gorgeous gorgeous
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : own own
 • การออกเสียง : different different
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : aisle aisle
 • การออกเสียง : he he
 • การออกเสียง : Gemini Gemini
 • การออกเสียง : wear wear
 • การออกเสียง : oil oil
 • การออกเสียง : antidisestablishmentarianism antidisestablishmentarianism
 • การออกเสียง : rhinoceros rhinoceros
 • การออกเสียง : threat threat
 • การออกเสียง : suicide suicide
 • การออกเสียง : please please
 • การออกเสียง : both both
 • การออกเสียง : breath breath
 • การออกเสียง : weight weight
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : lounge lounge
 • การออกเสียง : frightened frightened
 • การออกเสียง : theatre theatre
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : prime minister prime minister
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : you'll you'll
 • การออกเสียง : tree tree
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : circle circle
 • การออกเสียง : rough rough
 • การออกเสียง : Carhartt Carhartt
 • การออกเสียง : oven oven
 • การออกเสียง : pyjamas pyjamas
 • การออกเสียง : Aye Aye
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : hard hard
 • การออกเสียง : Hi Hi
 • การออกเสียง : brain brain
 • การออกเสียง : universal universal
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : truck truck
 • การออกเสียง : listen listen