ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : upon upon
 • การออกเสียง : escape escape
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : ethics ethics
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : butterfly butterfly
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : hippopotamus hippopotamus
 • การออกเสียง : persuade persuade
 • การออกเสียง : bouquet bouquet
 • การออกเสียง : Ace Ace
 • การออกเสียง : gold gold
 • การออกเสียง : reason reason
 • การออกเสียง : cure cure
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : thorough thorough
 • การออกเสียง : agriculture agriculture
 • การออกเสียง : cockroach cockroach
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : mystery mystery
 • การออกเสียง : October October
 • การออกเสียง : against against
 • การออกเสียง : pineapple pineapple
 • การออกเสียง : feather feather
 • การออกเสียง : cow cow
 • การออกเสียง : beard beard
 • การออกเสียง : throw throw
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : dwarf dwarf
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : cucumber cucumber
 • การออกเสียง : celebrate celebrate
 • การออกเสียง : Apocalypse Now Apocalypse Now
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : agile agile
 • การออกเสียง : written written
 • การออกเสียง : theatre theatre
 • การออกเสียง : Keds Keds
 • การออกเสียง : May May
 • การออกเสียง : weekend weekend
 • การออกเสียง : central central
 • การออกเสียง : length length
 • การออกเสียง : who who
 • การออกเสียง : laundry laundry
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : pupil pupil
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : Buddhism Buddhism
 • การออกเสียง : goes goes
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : bathtub bathtub
 • การออกเสียง : recipe recipe
 • การออกเสียง : seizure seizure
 • การออกเสียง : he he
 • การออกเสียง : Jesus Christ Jesus Christ
 • การออกเสียง : honest honest
 • การออกเสียง : Shrewsbury Shrewsbury
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : cough cough
 • การออกเสียง : prime minister prime minister
 • การออกเสียง : schizophrenia schizophrenia
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : rhinoceros rhinoceros
 • การออกเสียง : bracelet bracelet
 • การออกเสียง : blanket blanket
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : truck truck
 • การออกเสียง : called called
 • การออกเสียง : trachea trachea
 • การออกเสียง : Germany Germany
 • การออกเสียง : hidden hidden
 • การออกเสียง : maintenance maintenance
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : relative relative
 • การออกเสียง : Singapore Singapore
 • การออกเสียง : suitable suitable
 • การออกเสียง : culture culture
 • การออกเสียง : weight weight
 • การออกเสียง : face face
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : development development
 • การออกเสียง : star star
 • การออกเสียง : definitely definitely
 • การออกเสียง : phonetic phonetic
 • การออกเสียง : own own
 • การออกเสียง : age age