ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : sore throat sore throat
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : especially especially
 • การออกเสียง : wear wear
 • การออกเสียง : cover cover
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : race race
 • การออกเสียง : camel camel
 • การออกเสียง : message message
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : bit bit
 • การออกเสียง : court court
 • การออกเสียง : versus versus
 • การออกเสียง : leisure leisure
 • การออกเสียง : dead dead
 • การออกเสียง : patience patience
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : grape grape
 • การออกเสียง : haven't haven't
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : anxiety anxiety
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : recipe recipe
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : leg leg
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic
 • การออกเสียง : party party
 • การออกเสียง : ball ball
 • การออกเสียง : pleasure pleasure
 • การออกเสียง : fuel fuel
 • การออกเสียง : allow allow
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : far far
 • การออกเสียง : throw throw
 • การออกเสียง : Singapore Singapore
 • การออกเสียง : hippopotamus hippopotamus
 • การออกเสียง : y'all y'all
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : put put
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : balance balance
 • การออกเสียง : crisis crisis
 • การออกเสียง : anchor anchor
 • การออกเสียง : vulture vulture
 • การออกเสียง : Aye Aye
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : why why
 • การออกเสียง : pupil pupil
 • การออกเสียง : envelope envelope
 • การออกเสียง : wrote wrote
 • การออกเสียง : weren't weren't
 • การออกเสียง : duck duck
 • การออกเสียง : look look
 • การออกเสียง : blanket blanket
 • การออกเสียง : Caterpillar Caterpillar
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : cube cube
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : American American
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : alligator alligator
 • การออกเสียง : McLaren McLaren
 • การออกเสียง : sheep sheep
 • การออกเสียง : Ace Ace
 • การออกเสียง : privilege privilege
 • การออกเสียง : new new
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : rather rather
 • การออกเสียง : Hi Hi
 • การออกเสียง : lunch lunch
 • การออกเสียง : chat chat
 • การออกเสียง : anti-aging anti-aging
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : yeah yeah
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : available available
 • การออกเสียง : doesn't doesn't
 • การออกเสียง : bad bad
 • การออกเสียง : seizure seizure
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : agriculture agriculture