ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : women women
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : ice cream ice cream
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : hippopotamus hippopotamus
 • การออกเสียง : suitable suitable
 • การออกเสียง : both both
 • การออกเสียง : dwarf dwarf
 • การออกเสียง : bracelet bracelet
 • การออกเสียง : pineapple pineapple
 • การออกเสียง : reason reason
 • การออกเสียง : balance balance
 • การออกเสียง : mark mark
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : hare hare
 • การออกเสียง : hidden hidden
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : agriculture agriculture
 • การออกเสียง : Hi Hi
 • การออกเสียง : cow cow
 • การออกเสียง : check check
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : face face
 • การออกเสียง : street street
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : weekend weekend
 • การออกเสียง : written written
 • การออกเสียง : butterfly butterfly
 • การออกเสียง : death death
 • การออกเสียง : monk monk
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : Jesus Christ Jesus Christ
 • การออกเสียง : ability ability
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : Keds Keds
 • การออกเสียง : huge huge
 • การออกเสียง : hot hot
 • การออกเสียง : Greenwich Greenwich
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : phonetic phonetic
 • การออกเสียง : letter letter
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : own own
 • การออกเสียง : architecture architecture
 • การออกเสียง : celebrate celebrate
 • การออกเสียง : relative relative
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : crush crush
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : add add
 • การออกเสียง : honest honest
 • การออกเสียง : awkward awkward
 • การออกเสียง : duck duck
 • การออกเสียง : electricity electricity
 • การออกเสียง : whether whether
 • การออกเสียง : salmon salmon
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : frequency frequency
 • การออกเสียง : culture culture
 • การออกเสียง : development development
 • การออกเสียง : beverage beverage
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : Seiko Seiko
 • การออกเสียง : persuade persuade
 • การออกเสียง : forward forward
 • การออกเสียง : please please
 • การออกเสียง : crow crow
 • การออกเสียง : called called
 • การออกเสียง : goes goes
 • การออกเสียง : rat rat
 • การออกเสียง : lamp lamp
 • การออกเสียง : sphygmomanometer sphygmomanometer
 • การออกเสียง : guide guide
 • การออกเสียง : router (US pronunciation) router (US pronunciation)
 • การออกเสียง : brain brain
 • การออกเสียง : beard beard
 • การออกเสียง : curtain curtain
 • การออกเสียง : courage courage
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : north north
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : caution caution
 • การออกเสียง : weren't weren't
 • การออกเสียง : exhausted exhausted