ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : figure figure
 • การออกเสียง : than than
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : today today
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : difficult difficult
 • การออกเสียง : monk monk
 • การออกเสียง : definitely definitely
 • การออกเสียง : appropriate appropriate
 • การออกเสียง : massage massage
 • การออกเสียง : agile agile
 • การออกเสียง : mature mature
 • การออกเสียง : Madeleine Madeleine
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : Gemini Gemini
 • การออกเสียง : cabbage cabbage
 • การออกเสียง : cloud cloud
 • การออกเสียง : hierarchy hierarchy
 • การออกเสียง : Garmin Garmin
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : throat throat
 • การออกเสียง : wood wood
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : pineapple pineapple
 • การออกเสียง : carrot carrot
 • การออกเสียง : Uniqlo Uniqlo
 • การออกเสียง : family family
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : cow cow
 • การออกเสียง : are are
 • การออกเสียง : Florida Florida
 • การออกเสียง : come come
 • การออกเสียง : Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : university university
 • การออกเสียง : square square
 • การออกเสียง : teacher teacher
 • การออกเสียง : when when
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : ate ate
 • การออกเสียง : length length
 • การออกเสียง : medicine medicine
 • การออกเสียง : tired tired
 • การออกเสียง : death death
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : blouse blouse
 • การออกเสียง : without without
 • การออกเสียง : done done
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : kite kite
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : cap cap
 • การออกเสียง : nature nature
 • การออกเสียง : pot pot
 • การออกเสียง : together together
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : pour pour
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : puzzle puzzle
 • การออกเสียง : head head
 • การออกเสียง : person person
 • การออกเสียง : guinea pig guinea pig
 • การออกเสียง : weekend weekend
 • การออกเสียง : television television
 • การออกเสียง : dual dual
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : Art Art
 • การออกเสียง : bulk bulk
 • การออกเสียง : temperature temperature
 • การออกเสียง : calendar calendar
 • การออกเสียง : gold gold
 • การออกเสียง : dawn dawn
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : yellow yellow
 • การออกเสียง : Seal Seal
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : juice juice
 • การออกเสียง : behavior behavior
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : especially especially