ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : Instagram Instagram
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : bother bother
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : PayPal PayPal
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : opinion opinion
 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : resource resource
 • การออกเสียง : dual dual
 • การออกเสียง : wanted wanted
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : anxiety anxiety
 • การออกเสียง : egg egg
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : clear clear
 • การออกเสียง : address address
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : teacher teacher
 • การออกเสียง : Fortune Fortune
 • การออกเสียง : guinea pig guinea pig
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : leather leather
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : whatever whatever
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : which which
 • การออกเสียง : versus versus
 • การออกเสียง : stop stop
 • การออกเสียง : California California
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : wasp wasp
 • การออกเสียง : envelope envelope
 • การออกเสียง : court court
 • การออกเสียง : salmon salmon
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : advantage advantage
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : guide guide
 • การออกเสียง : done done
 • การออกเสียง : shit shit
 • การออกเสียง : thousand thousand
 • การออกเสียง : brought brought
 • การออกเสียง : t-shirt t-shirt
 • การออกเสียง : wolf wolf
 • การออกเสียง : Uniqlo Uniqlo
 • การออกเสียง : search search
 • การออกเสียง : cathedral cathedral
 • การออกเสียง : drawer drawer
 • การออกเสียง : together together
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : distribution distribution
 • การออกเสียง : hierarchy hierarchy
 • การออกเสียง : lamp lamp
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : woman woman
 • การออกเสียง : ethics ethics
 • การออกเสียง : create create
 • การออกเสียง : episode episode
 • การออกเสียง : haven't haven't
 • การออกเสียง : October October
 • การออกเสียง : Initiative Initiative
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : persuade persuade
 • การออกเสียง : another another
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : cucumber cucumber
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : thorough thorough
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : Ace Ace
 • การออกเสียง : fuel fuel
 • การออกเสียง : cow cow
 • การออกเสียง : escape escape
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : sphygmomanometer sphygmomanometer
 • การออกเสียง : women women
 • การออกเสียง : citizen citizen