ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : California California
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : figure figure
 • การออกเสียง : floor floor
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : talk talk
 • การออกเสียง : Initiative Initiative
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : family family
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : honor honor
 • การออกเสียง : fire fire
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : thorough thorough
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : together together
 • การออกเสียง : astronaut astronaut
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : lingerie lingerie
 • การออกเสียง : Uniqlo Uniqlo
 • การออกเสียง : citizen citizen
 • การออกเสียง : situation situation
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : law law
 • การออกเสียง : versus versus
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : Ace Ace
 • การออกเสียง : he he
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : envelope envelope
 • การออกเสียง : PayPal PayPal
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : court court
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : British British
 • การออกเสียง : t-shirt t-shirt
 • การออกเสียง : another another
 • การออกเสียง : October October
 • การออกเสียง : Fortune Fortune
 • การออกเสียง : clear clear
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : woman woman
 • การออกเสียง : search search
 • การออกเสียง : upon upon
 • การออกเสียง : cough cough
 • การออกเสียง : throw throw
 • การออกเสียง : ethics ethics
 • การออกเสียง : truck truck
 • การออกเสียง : distribution distribution
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : cucumber cucumber
 • การออกเสียง : episode episode
 • การออกเสียง : brought brought
 • การออกเสียง : advantage advantage
 • การออกเสียง : vulture vulture
 • การออกเสียง : trachea trachea
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : fuel fuel
 • การออกเสียง : laundry laundry
 • การออกเสียง : Apocalypse Now Apocalypse Now
 • การออกเสียง : stop stop
 • การออกเสียง : crime crime
 • การออกเสียง : thousand thousand
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : definitely definitely
 • การออกเสียง : pen pen
 • การออกเสียง : against against
 • การออกเสียง : central central
 • การออกเสียง : rhinoceros rhinoceros
 • การออกเสียง : wolf wolf
 • การออกเสียง : volume volume
 • การออกเสียง : hierarchy hierarchy
 • การออกเสียง : haven't haven't
 • การออกเสียง : oven oven
 • การออกเสียง : seizure seizure
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : blanket blanket
 • การออกเสียง : mystery mystery
 • การออกเสียง : because because
 • การออกเสียง : tea tea
 • การออกเสียง : cockroach cockroach
 • การออกเสียง : women women
 • การออกเสียง : Mia Mia