ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : eleven eleven
 • การออกเสียง : address address
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : tooth tooth
 • การออกเสียง : hour hour
 • การออกเสียง : help help
 • การออกเสียง : shit shit
 • การออกเสียง : athlete athlete
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : child child
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : thing thing
 • การออกเสียง : drawer drawer
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : souvenir souvenir
 • การออกเสียง : supreme supreme
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : congratulations congratulations
 • การออกเสียง : egg egg
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : opinion opinion
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : does does
 • การออกเสียง : and and
 • การออกเสียง : search search
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : happy happy
 • การออกเสียง : herb herb
 • การออกเสียง : located located
 • การออกเสียง : were were
 • การออกเสียง : VAT VAT
 • การออกเสียง : judge judge
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : Thursday Thursday
 • การออกเสียง : police police
 • การออกเสียง : fire fire
 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : faith faith
 • การออกเสียง : roof roof
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian
 • การออกเสียง : nervous nervous
 • การออกเสียง : line line
 • การออกเสียง : Germany Germany
 • การออกเสียง : wolf wolf
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : certain certain
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : Instagram Instagram
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii
 • การออกเสียง : whole whole
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : honor honor
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : garden garden
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : strategy strategy
 • การออกเสียง : suggestion suggestion
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : ancient ancient
 • การออกเสียง : ice cream ice cream
 • การออกเสียง : eclipse eclipse
 • การออกเสียง : on on
 • การออกเสียง : Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
 • การออกเสียง : failure failure
 • การออกเสียง : lamp lamp
 • การออกเสียง : enthusiasm enthusiasm
 • การออกเสียง : chipotle chipotle
 • การออกเสียง : I'll I'll
 • การออกเสียง : cause cause
 • การออกเสียง : written written
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : laboratory laboratory
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : Ireland Ireland
 • การออกเสียง : start start
 • การออกเสียง : ear ear
 • การออกเสียง : talk talk
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : empty empty
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : climb climb