ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : enthusiasm enthusiasm
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : anchor anchor
 • การออกเสียง : Thursday Thursday
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : medicine medicine
 • การออกเสียง : help help
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : process process
 • การออกเสียง : bird bird
 • การออกเสียง : behavior behavior
 • การออกเสียง : path path
 • การออกเสียง : right right
 • การออกเสียง : thunder thunder
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : appreciate appreciate
 • การออกเสียง : VAT VAT
 • การออกเสียง : than than
 • การออกเสียง : congratulations congratulations
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : mouth mouth
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : dawn dawn
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : coffee coffee
 • การออกเสียง : strength strength
 • การออกเสียง : difficult difficult
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : cover cover
 • การออกเสียง : clerk clerk
 • การออกเสียง : whatever whatever
 • การออกเสียง : resource resource
 • การออกเสียง : address address
 • การออกเสียง : once upon a time once upon a time
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : tired tired
 • การออกเสียง : thing thing
 • การออกเสียง : train train
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : television television
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
 • การออกเสียง : wardrobe wardrobe
 • การออกเสียง : anxiety anxiety
 • การออกเสียง : pier pier
 • การออกเสียง : Caterpillar Caterpillar
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : egg egg
 • การออกเสียง : shit shit
 • การออกเสียง : bother bother
 • การออกเสียง : guinea pig guinea pig
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : American American
 • การออกเสียง : temperature temperature
 • การออกเสียง : wanted wanted
 • การออกเสียง : which which
 • การออกเสียง : head head
 • การออกเสียง : dual dual
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : done done
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : talk talk
 • การออกเสียง : university university
 • การออกเสียง : lion lion
 • การออกเสียง : Nixon Nixon
 • การออกเสียง : honor honor
 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : teacher teacher
 • การออกเสียง : opinion opinion
 • การออกเสียง : potato potato
 • การออกเสียง : lunch lunch
 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : drawer drawer
 • การออกเสียง : leather leather