ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : success success
 • การออกเสียง : race race
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : eleven eleven
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : law law
 • การออกเสียง : talk talk
 • การออกเสียง : available available
 • การออกเสียง : astronaut astronaut
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic
 • การออกเสียง : enthusiasm enthusiasm
 • การออกเสียง : start start
 • การออกเสียง : path path
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : allow allow
 • การออกเสียง : situation situation
 • การออกเสียง : Thursday Thursday
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : behavior behavior
 • การออกเสียง : wardrobe wardrobe
 • การออกเสียง : ear ear
 • การออกเสียง : Twitter Twitter
 • การออกเสียง : VAT VAT
 • การออกเสียง : than than
 • การออกเสียง : anchor anchor
 • การออกเสียง : pier pier
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : silhouette silhouette
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : fire fire
 • การออกเสียง : Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : appreciate appreciate
 • การออกเสียง : thing thing
 • การออกเสียง : university university
 • การออกเสียง : right right
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : train train
 • การออกเสียง : family family
 • การออกเสียง : Nixon Nixon
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : figure figure
 • การออกเสียง : clerk clerk
 • การออกเสียง : medicine medicine
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : sound sound
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : congratulations congratulations
 • การออกเสียง : Saturday Saturday
 • การออกเสียง : cover cover
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : Caterpillar Caterpillar
 • การออกเสียง : head head
 • การออกเสียง : because because
 • การออกเสียง : television television
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : thunder thunder
 • การออกเสียง : honor honor
 • การออกเสียง : lion lion
 • การออกเสียง : lunch lunch
 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : process process
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : pen pen
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : hare hare
 • การออกเสียง : Yvonne Yvonne
 • การออกเสียง : crime crime
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : dawn dawn
 • การออกเสียง : death death
 • การออกเสียง : police police
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : floor floor
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : temperature temperature
 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : park park