ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : wood wood
 • การออกเสียง : mature mature
 • การออกเสียง : Crocs Crocs
 • การออกเสียง : failure failure
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : herb herb
 • การออกเสียง : ear ear
 • การออกเสียง : thing thing
 • การออกเสียง : appropriate appropriate
 • การออกเสียง : bird bird
 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : teacher teacher
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : Ireland Ireland
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : twenty twenty
 • การออกเสียง : tower tower
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : anxiety anxiety
 • การออกเสียง : teeth teeth
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : silhouette silhouette
 • การออกเสียง : lion lion
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic
 • การออกเสียง : enthusiasm enthusiasm
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : behavior behavior
 • การออกเสียง : Thursday Thursday
 • การออกเสียง : blouse blouse
 • การออกเสียง : than than
 • การออกเสียง : mouth mouth
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : crime crime
 • การออกเสียง : elevator elevator
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : anchor anchor
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : path path
 • การออกเสียง : situation situation
 • การออกเสียง : floor floor
 • การออกเสียง : allow allow
 • การออกเสียง : wardrobe wardrobe
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : salmon salmon
 • การออกเสียง : Saturday Saturday
 • การออกเสียง : train train
 • การออกเสียง : fire fire
 • การออกเสียง : Nixon Nixon
 • การออกเสียง : wanted wanted
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : pier pier
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : available available
 • การออกเสียง : Twitter Twitter
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : opinion opinion
 • การออกเสียง : success success
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : right right
 • การออกเสียง : family family
 • การออกเสียง : race race
 • การออกเสียง : appreciate appreciate
 • การออกเสียง : advantage advantage
 • การออกเสียง : envelope envelope
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : describe describe
 • การออกเสียง : Instagram Instagram
 • การออกเสียง : university university
 • การออกเสียง : cover cover
 • การออกเสียง : congratulations congratulations
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : welcome welcome
 • การออกเสียง : medicine medicine
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : figure figure
 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : temperature temperature
 • การออกเสียง : pilot pilot