ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : purpose purpose
 • การออกเสียง : massage massage
 • การออกเสียง : write write
 • การออกเสียง : today today
 • การออกเสียง : moustache moustache
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : certain certain
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : cause cause
 • การออกเสียง : strength strength
 • การออกเสียง : without without
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : why why
 • การออกเสียง : ant ant
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : house house
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : yeah yeah
 • การออกเสียง : far far
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : rhythm rhythm
 • การออกเสียง : mature mature
 • การออกเสียง : nature nature
 • การออกเสียง : eat eat
 • การออกเสียง : spread spread
 • การออกเสียง : leisure leisure
 • การออกเสียง : whole whole
 • การออกเสียง : box box
 • การออกเสียง : store store
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : potato potato
 • การออกเสียง : capital capital
 • การออกเสียง : Florida Florida
 • การออกเสียง : Ireland Ireland
 • การออกเสียง : coffee coffee
 • การออกเสียง : tower tower
 • การออกเสียง : four four
 • การออกเสียง : salt salt
 • การออกเสียง : cabbage cabbage
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : herb herb
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : help help
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : teeth teeth
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : wood wood
 • การออกเสียง : nervous nervous
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : want want
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : hour hour
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : appropriate appropriate
 • การออกเสียง : bird bird
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : mouth mouth
 • การออกเสียง : eight eight
 • การออกเสียง : located located
 • การออกเสียง : garden garden
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : twenty twenty
 • การออกเสียง : something something
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : climb climb
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : elevator elevator
 • การออกเสียง : vacuum vacuum
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : Crocs Crocs
 • การออกเสียง : minute minute
 • การออกเสียง : difficult difficult
 • การออกเสียง : British British
 • การออกเสียง : blouse blouse