ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : toilet toilet
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian
 • การออกเสียง : evening evening
 • การออกเสียง : September September
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : spread spread
 • การออกเสียง : appropriate appropriate
 • การออกเสียง : two two
 • การออกเสียง : twenty twenty
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : when when
 • การออกเสียง : brother brother
 • การออกเสียง : were were
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : herb herb
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : store store
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : capital capital
 • การออกเสียง : house house
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : hour hour
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : cause cause
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : nature nature
 • การออกเสียง : fatigue fatigue
 • การออกเสียง : something something
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte
 • การออกเสียง : nervous nervous
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : blouse blouse
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : whole whole
 • การออกเสียง : wood wood
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : race race
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : eleven eleven
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : cabbage cabbage
 • การออกเสียง : crayon crayon
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : certain certain
 • การออกเสียง : box box
 • การออกเสียง : salt salt
 • การออกเสียง : Crocs Crocs
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : eat eat
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : success success
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : ear ear
 • การออกเสียง : child child
 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : four four
 • การออกเสียง : located located
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : garden garden
 • การออกเสียง : elevator elevator
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : minute minute
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : climb climb
 • การออกเสียง : teeth teeth
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : Saturday Saturday
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic
 • การออกเสียง : vacuum vacuum
 • การออกเสียง : Twitter Twitter
 • การออกเสียง : eight eight
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : rhythm rhythm
 • การออกเสียง : start start
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : want want
 • การออกเสียง : silhouette silhouette
 • การออกเสียง : available available
 • การออกเสียง : sound sound
 • การออกเสียง : allow allow