ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : lie lie
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : light light
 • การออกเสียง : rural rural
 • การออกเสียง : cruel cruel
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : both both
 • การออกเสียง : store store
 • การออกเสียง : perhaps perhaps
 • การออกเสียง : business business
 • การออกเสียง : allow allow
 • การออกเสียง : category category
 • การออกเสียง : library library
 • การออกเสียง : pomegranate pomegranate
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte
 • การออกเสียง : bread bread
 • การออกเสียง : drug drug
 • การออกเสียง : super super
 • การออกเสียง : wardrobe wardrobe
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : empty empty
 • การออกเสียง : threat threat
 • การออกเสียง : pronounce pronounce
 • การออกเสียง : sore throat sore throat
 • การออกเสียง : tie tie
 • การออกเสียง : bitch bitch
 • การออกเสียง : athlete athlete
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : street street
 • การออกเสียง : experiment experiment
 • การออกเสียง : autumn autumn
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : hero hero
 • การออกเสียง : minute minute
 • การออกเสียง : leave leave
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : write write
 • การออกเสียง : owl owl
 • การออกเสียง : turn turn
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : debut debut
 • การออกเสียง : bag bag
 • การออกเสียง : strength strength
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : West Virginia West Virginia
 • การออกเสียง : prime minister prime minister
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : guilty guilty
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : fatigue fatigue
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : wrath wrath
 • การออกเสียง : underneath underneath
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian
 • การออกเสียง : phase phase
 • การออกเสียง : sword sword
 • การออกเสียง : wire wire
 • การออกเสียง : comment comment
 • การออกเสียง : desk desk
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : silver silver
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : wouldn't wouldn't
 • การออกเสียง : mystery mystery
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : exit exit
 • การออกเสียง : isn't isn't
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : zero zero
 • การออกเสียง : superior superior
 • การออกเสียง : cure cure
 • การออกเสียง : language language
 • การออกเสียง : mother mother
 • การออกเสียง : prison prison
 • การออกเสียง : purpose purpose
 • การออกเสียง : modern modern
 • การออกเสียง : shall shall
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : plant plant
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : any any
 • การออกเสียง : nervous nervous
 • การออกเสียง : experience experience
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : common common
 • การออกเสียง : Michael Michael