ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : air air
 • การออกเสียง : coffee coffee
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : four four
 • การออกเสียง : guitar guitar
 • การออกเสียง : chrome chrome
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : Google Chrome Google Chrome
 • การออกเสียง : food food
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : fatigue fatigue
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : Nixon Nixon
 • การออกเสียง : opportunity opportunity
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : Carhartt Carhartt
 • การออกเสียง : knee knee
 • การออกเสียง : situation situation
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : who who
 • การออกเสียง : store store
 • การออกเสียง : bird bird
 • การออกเสียง : revenue revenue
 • การออกเสียง : Jaguar Jaguar
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : antidisestablishmentarianism antidisestablishmentarianism
 • การออกเสียง : you'll you'll
 • การออกเสียง : train train
 • การออกเสียง : advantage advantage
 • การออกเสียง : Twitter Twitter
 • การออกเสียง : Pinterest Pinterest
 • การออกเสียง : write write
 • การออกเสียง : of of
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : itinerary itinerary
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : wardrobe wardrobe
 • การออกเสียง : strength strength
 • การออกเสียง : spread spread
 • การออกเสียง : parasite parasite
 • การออกเสียง : could could
 • การออกเสียง : face face
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : evening evening
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Brexit Brexit
 • การออกเสียง : procedure procedure
 • การออกเสียง : weird weird
 • การออกเสียง : bachelor bachelor
 • การออกเสียง : vacuum vacuum
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : science science
 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : pen pen
 • การออกเสียง : experience experience
 • การออกเสียง : career career
 • การออกเสียง : rhythm rhythm
 • การออกเสียง : twenty twenty
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : want want
 • การออกเสียง : floor floor
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : crime crime
 • การออกเสียง : drink drink
 • การออกเสียง : age age
 • การออกเสียง : silhouette silhouette
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : wanted wanted
 • การออกเสียง : mouth mouth
 • การออกเสียง : cough cough
 • การออกเสียง : two two
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : Crocs Crocs
 • การออกเสียง : lion lion
 • การออกเสียง : moustache moustache
 • การออกเสียง : capital capital
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : mask mask
 • การออกเสียง : process process