ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : whale whale
 • การออกเสียง : the the
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : year year
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : Quebec Quebec
 • การออกเสียง : house house
 • การออกเสียง : patient patient
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : error error
 • การออกเสียง : two two
 • การออกเสียง : elephant elephant
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : bear bear
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : toilet toilet
 • การออกเสียง : tunnel tunnel
 • การออกเสียง : tooth tooth
 • การออกเสียง : Italy Italy
 • การออกเสียง : weird weird
 • การออกเสียง : January January
 • การออกเสียง : eleven eleven
 • การออกเสียง : Merry Christmas Merry Christmas
 • การออกเสียง : triage triage
 • การออกเสียง : strawberry strawberry
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : brother brother
 • การออกเสียง : heard heard
 • การออกเสียง : drink drink
 • การออกเสียง : horror horror
 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : learn learn
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : French French
 • การออกเสียง : plant plant
 • การออกเสียง : elevator elevator
 • การออกเสียง : procedure procedure
 • การออกเสียง : experience experience
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : coffee coffee
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : opportunity opportunity
 • การออกเสียง : isn't isn't
 • การออกเสียง : guitar guitar
 • การออกเสียง : supreme supreme
 • การออกเสียง : itinerary itinerary
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : bachelor bachelor
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : they they
 • การออกเสียง : problem problem
 • การออกเสียง : eclipse eclipse
 • การออกเสียง : hare hare
 • การออกเสียง : athlete athlete
 • การออกเสียง : actor actor
 • การออกเสียง : cousin cousin
 • การออกเสียง : growth growth
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : because because
 • การออกเสียง : souvenir souvenir
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : career career
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : fish fish
 • การออกเสียง : food food
 • การออกเสียง : twenty twenty
 • การออกเสียง : faith faith
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : pillow pillow
 • การออกเสียง : store store
 • การออกเสียง : other other