ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : heard heard
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : strawberry strawberry
 • การออกเสียง : the the
 • การออกเสียง : horror horror
 • การออกเสียง : patient patient
 • การออกเสียง : learn learn
 • การออกเสียง : Italy Italy
 • การออกเสียง : church church
 • การออกเสียง : Tuesday Tuesday
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : weird weird
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : Quebec Quebec
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : experience experience
 • การออกเสียง : won't won't
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : fuck fuck
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : French French
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : tunnel tunnel
 • การออกเสียง : tortoise tortoise
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : athlete athlete
 • การออกเสียง : crayon crayon
 • การออกเสียง : cousin cousin
 • การออกเสียง : everything everything
 • การออกเสียง : growth growth
 • การออกเสียง : triage triage
 • การออกเสียง : problem problem
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : ancient ancient
 • การออกเสียง : opportunity opportunity
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : empty empty
 • การออกเสียง : Brexit Brexit
 • การออกเสียง : plant plant
 • การออกเสียง : isn't isn't
 • การออกเสียง : they they
 • การออกเสียง : guitar guitar
 • การออกเสียง : other other
 • การออกเสียง : career career
 • การออกเสียง : food food
 • การออกเสียง : million million
 • การออกเสียง : error error
 • การออกเสียง : laboratory laboratory
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : brother brother
 • การออกเสียง : judge judge
 • การออกเสียง : come come
 • การออกเสียง : science science
 • การออกเสียง : when when
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : fatigue fatigue
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : itinerary itinerary
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : revenue revenue
 • การออกเสียง : souvenir souvenir
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : faith faith
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian
 • การออกเสียง : actor actor
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : toilet toilet
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : evening evening
 • การออกเสียง : and and
 • การออกเสียง : box box
 • การออกเสียง : potato potato
 • การออกเสียง : dead dead
 • การออกเสียง : coffee coffee
 • การออกเสียง : child child
 • การออกเสียง : law law
 • การออกเสียง : yellow yellow
 • การออกเสียง : strategy strategy
 • การออกเสียง : happy happy
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : today today
 • การออกเสียง : suggestion suggestion
 • การออกเสียง : rhythm rhythm
 • การออกเสียง : plane plane
 • การออกเสียง : animal animal