ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : tunnel tunnel
 • การออกเสียง : Quebec Quebec
 • การออกเสียง : business business
 • การออกเสียง : strawberry strawberry
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : athlete athlete
 • การออกเสียง : cousin cousin
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : triage triage
 • การออกเสียง : tortoise tortoise
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : bridge bridge
 • การออกเสียง : weird weird
 • การออกเสียง : failure failure
 • การออกเสียง : empty empty
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : patient patient
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : experience experience
 • การออกเสียง : ancient ancient
 • การออกเสียง : everything everything
 • การออกเสียง : opportunity opportunity
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : isn't isn't
 • การออกเสียง : error error
 • การออกเสียง : souvenir souvenir
 • การออกเสียง : career career
 • การออกเสียง : learn learn
 • การออกเสียง : come come
 • การออกเสียง : plant plant
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : horror horror
 • การออกเสียง : food food
 • การออกเสียง : growth growth
 • การออกเสียง : actor actor
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : Tuesday Tuesday
 • การออกเสียง : dead dead
 • การออกเสียง : judge judge
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : itinerary itinerary
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : guitar guitar
 • การออกเสียง : yellow yellow
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : revenue revenue
 • การออกเสียง : French French
 • การออกเสียง : Brexit Brexit
 • การออกเสียง : Seal Seal
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : faith faith
 • การออกเสียง : million million
 • การออกเสียง : fish fish
 • การออกเสียง : happy happy
 • การออกเสียง : crisis crisis
 • การออกเสียง : problem problem
 • การออกเสียง : bulk bulk
 • การออกเสียง : air air
 • การออกเสียง : brother brother
 • การออกเสียง : they they
 • การออกเสียง : ambulance ambulance
 • การออกเสียง : crayon crayon
 • การออกเสียง : suggestion suggestion
 • การออกเสียง : other other
 • การออกเสียง : science science
 • การออกเสียง : message message
 • การออกเสียง : and and
 • การออกเสียง : massage massage
 • การออกเสียง : toilet toilet
 • การออกเสียง : evening evening
 • การออกเสียง : when when
 • การออกเสียง : plane plane
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : why why
 • การออกเสียง : were were
 • การออกเสียง : of of
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : veterinarian veterinarian
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : today today
 • การออกเสียง : yeah yeah
 • การออกเสียง : far far
 • การออกเสียง : mature mature
 • การออกเสียง : certain certain
 • การออกเสียง : line line