ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : poem poem
 • การออกเสียง : autumn autumn
 • การออกเสียง : we're we're
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : tortoise tortoise
 • การออกเสียง : red red
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : cave cave
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : button button
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : scissors scissors
 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : iron iron
 • การออกเสียง : bored bored
 • การออกเสียง : where where
 • การออกเสียง : headache headache
 • การออกเสียง : horse horse
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : quarantine quarantine
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : foreigner foreigner
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : live live
 • การออกเสียง : the the
 • การออกเสียง : church church
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : wrath wrath
 • การออกเสียง : electric electric
 • การออกเสียง : dude dude
 • การออกเสียง : nausea nausea
 • การออกเสียง : would would
 • การออกเสียง : law law
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : cuisine cuisine
 • การออกเสียง : won't won't
 • การออกเสียง : diabetes diabetes
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : Yosemite Yosemite
 • การออกเสียง : faculty faculty
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : kitten kitten
 • การออกเสียง : during during
 • การออกเสียง : business business
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : actor actor
 • การออกเสียง : fuck fuck
 • การออกเสียง : environment environment
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : ambulance ambulance
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : azure azure
 • การออกเสียง : they're they're
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : Italy Italy
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : everything everything
 • การออกเสียง : very very
 • การออกเสียง : poor poor
 • การออกเสียง : youth youth
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : Perfume Perfume
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : octopus octopus
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : one one
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : house house