ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : these these
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : we're we're
 • การออกเสียง : live live
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : February February
 • การออกเสียง : azure azure
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : diabetes diabetes
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : iron iron
 • การออกเสียง : didn't didn't
 • การออกเสียง : poor poor
 • การออกเสียง : it it
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : one one
 • การออกเสียง : during during
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : would would
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : poem poem
 • การออกเสียง : field field
 • การออกเสียง : dude dude
 • การออกเสียง : will will
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : desk desk
 • การออกเสียง : very very
 • การออกเสียง : kitten kitten
 • การออกเสียง : bureau bureau
 • การออกเสียง : scissors scissors
 • การออกเสียง : youth youth
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : metal metal
 • การออกเสียง : executive executive
 • การออกเสียง : cruel cruel
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : chrome chrome
 • การออกเสียง : Yosemite Yosemite
 • การออกเสียง : Wednesday Wednesday
 • การออกเสียง : cuisine cuisine
 • การออกเสียง : where where
 • การออกเสียง : history history
 • การออกเสียง : horse horse
 • การออกเสียง : theory theory
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : they're they're
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : red red
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : faculty faculty
 • การออกเสียง : business business
 • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
 • การออกเสียง : glacier glacier
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : practice practice
 • การออกเสียง : year year
 • การออกเสียง : ambulance ambulance
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : glass glass
 • การออกเสียง : whale whale
 • การออกเสียง : bear bear
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : you you
 • การออกเสียง : two two
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : tooth tooth
 • การออกเสียง : bridge bridge
 • การออกเสียง : January January
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : I'm I'm
 • การออกเสียง : fuck fuck
 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : earth earth
 • การออกเสียง : bag bag
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : travel travel
 • การออกเสียง : church church
 • การออกเสียง : learn learn
 • การออกเสียง : eclipse eclipse
 • การออกเสียง : procedure procedure
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : could could