ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : poem poem
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : pretty pretty
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : one one
 • การออกเสียง : youth youth
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : would would
 • การออกเสียง : important important
 • การออกเสียง : natural natural
 • การออกเสียง : field field
 • การออกเสียง : poor poor
 • การออกเสียง : during during
 • การออกเสียง : live live
 • การออกเสียง : Wednesday Wednesday
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : vocabulary vocabulary
 • การออกเสียง : desk desk
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : will will
 • การออกเสียง : where where
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : bureau bureau
 • การออกเสียง : executive executive
 • การออกเสียง : year year
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : you you
 • การออกเสียง : tooth tooth
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : glass glass
 • การออกเสียง : blood blood
 • การออกเสียง : red red
 • การออกเสียง : bear bear
 • การออกเสียง : these these
 • การออกเสียง : very very
 • การออกเสียง : scissors scissors
 • การออกเสียง : cuisine cuisine
 • การออกเสียง : their their
 • การออกเสียง : dude dude
 • การออกเสียง : lychee lychee
 • การออกเสียง : kitten kitten
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : cruel cruel
 • การออกเสียง : faculty faculty
 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : supreme supreme
 • การออกเสียง : whale whale
 • การออกเสียง : didn't didn't
 • การออกเสียง : earth earth
 • การออกเสียง : drink drink
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : you're you're
 • การออกเสียง : January January
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : elephant elephant
 • การออกเสียง : bachelor bachelor
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : eclipse eclipse
 • การออกเสียง : chrome chrome
 • การออกเสียง : procedure procedure
 • การออกเสียง : Yosemite Yosemite
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : could could
 • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
 • การออกเสียง : I'm I'm
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : two two
 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : the the
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : metal metal
 • การออกเสียง : heard heard
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : horse horse
 • การออกเสียง : theory theory
 • การออกเสียง : cave cave
 • การออกเสียง : bag bag
 • การออกเสียง : church church
 • การออกเสียง : won't won't
 • การออกเสียง : practice practice
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Italy Italy
 • การออกเสียง : tunnel tunnel
 • การออกเสียง : laboratory laboratory