ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : prison prison
 • การออกเสียง : tortoise tortoise
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : nausea nausea
 • การออกเสียง : will will
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : law law
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : church church
 • การออกเสียง : cave cave
 • การออกเสียง : we're we're
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : clothes clothes
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : natural natural
 • การออกเสียง : dessert dessert
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : you're you're
 • การออกเสียง : word word
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : bed bed
 • การออกเสียง : where where
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : faculty faculty
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : Yosemite Yosemite
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : quarantine quarantine
 • การออกเสียง : dude dude
 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : button button
 • การออกเสียง : doctor doctor
 • การออกเสียง : would would
 • การออกเสียง : iron iron
 • การออกเสียง : the the
 • การออกเสียง : poor poor
 • การออกเสียง : headache headache
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : cuisine cuisine
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : bored bored
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : azure azure
 • การออกเสียง : during during
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : actor actor
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : religion religion
 • การออกเสียง : environment environment
 • การออกเสียง : foreigner foreigner
 • การออกเสียง : kitten kitten
 • การออกเสียง : won't won't
 • การออกเสียง : bureau bureau
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : million million
 • การออกเสียง : Melbourne Melbourne
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : wrath wrath
 • การออกเสียง : ambulance ambulance
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : strawberry strawberry
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : house house
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : diabetes diabetes
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : whale whale
 • การออกเสียง : Italy Italy
 • การออกเสียง : electric electric
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : horror horror