ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : don't don't
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : vase vase
 • การออกเสียง : advertisement advertisement
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : guava guava
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : milk milk
 • การออกเสียง : basil basil
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : castle castle
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : strategic strategic
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : crayon crayon
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis
 • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
 • การออกเสียง : currently currently
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : lettuce lettuce
 • การออกเสียง : didn't didn't
 • การออกเสียง : with with
 • การออกเสียง : aren't aren't
 • การออกเสียง : pronunciation pronunciation
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : metal metal
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : love love
 • การออกเสียง : tongue tongue
 • การออกเสียง : second second
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : ask ask
 • การออกเสียง : bath bath
 • การออกเสียง : bathroom bathroom
 • การออกเสียง : father father
 • การออกเสียง : category category
 • การออกเสียง : hospital hospital
 • การออกเสียง : their their
 • การออกเสียง : mother mother
 • การออกเสียง : work work
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : have have
 • การออกเสียง : blood blood
 • การออกเสียง : owl owl
 • การออกเสียง : know know
 • การออกเสียง : February February
 • การออกเสียง : certainly certainly
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : bread bread
 • การออกเสียง : bag bag
 • การออกเสียง : it it
 • การออกเสียง : study study
 • การออกเสียง : interesting interesting
 • การออกเสียง : poem poem
 • การออกเสียง : forever forever
 • การออกเสียง : vocabulary vocabulary
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : important important
 • การออกเสียง : about about
 • การออกเสียง : secretary secretary
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : mosquito mosquito
 • การออกเสียง : red red
 • การออกเสียง : purple purple
 • การออกเสียง : awesome awesome
 • การออกเสียง : live live
 • การออกเสียง : library library
 • การออกเสียง : Tuesday Tuesday
 • การออกเสียง : bridge bridge
 • การออกเสียง : syrup syrup
 • การออกเสียง : school school
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : laugh laugh
 • การออกเสียง : walk walk
 • การออกเสียง : triage triage
 • การออกเสียง : lychee lychee
 • การออกเสียง : autumn autumn
 • การออกเสียง : pretty pretty
 • การออกเสียง : horse horse
 • การออกเสียง : scissors scissors
 • การออกเสียง : found found