ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : milk milk
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : castle castle
 • การออกเสียง : awesome awesome
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : forever forever
 • การออกเสียง : pronunciation pronunciation
 • การออกเสียง : syrup syrup
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : have have
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : certainly certainly
 • การออกเสียง : that that
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : love love
 • การออกเสียง : work work
 • การออกเสียง : electric electric
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : headache headache
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : mother mother
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : dessert dessert
 • การออกเสียง : tongue tongue
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : father father
 • การออกเสียง : lettuce lettuce
 • การออกเสียง : clothes clothes
 • การออกเสียง : second second
 • การออกเสียง : mosquito mosquito
 • การออกเสียง : guava guava
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : ask ask
 • การออกเสียง : wrath wrath
 • การออกเสียง : walk walk
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : word word
 • การออกเสียง : know know
 • การออกเสียง : laugh laugh
 • การออกเสียง : octopus octopus
 • การออกเสียง : bored bored
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : vase vase
 • การออกเสียง : bathroom bathroom
 • การออกเสียง : owl owl
 • การออกเสียง : category category
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : aren't aren't
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : February February
 • การออกเสียง : hospital hospital
 • การออกเสียง : prison prison
 • การออกเสียง : found found
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : camera camera
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : environment environment
 • การออกเสียง : secretary secretary
 • การออกเสียง : nausea nausea
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis
 • การออกเสียง : button button
 • การออกเสียง : it it
 • การออกเสียง : foreigner foreigner
 • การออกเสียง : school school
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : bread bread
 • การออกเสียง : statue statue
 • การออกเสียง : bath bath
 • การออกเสียง : autumn autumn
 • การออกเสียง : iron iron
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : interesting interesting
 • การออกเสียง : they're they're
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : diabetes diabetes
 • การออกเสียง : azure azure
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : refrigerator refrigerator
 • การออกเสียง : we're we're
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : 250 250