ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : prestige prestige
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : exhibition exhibition
 • การออกเสียง : board board
 • การออกเสียง : ton ton
 • การออกเสียง : suggest suggest
 • การออกเสียง : equity equity
 • การออกเสียง : victory victory
 • การออกเสียง : equal equal
 • การออกเสียง : nirvana nirvana
 • การออกเสียง : desire desire
 • การออกเสียง : draw draw
 • การออกเสียง : open open
 • การออกเสียง : selfie selfie
 • การออกเสียง : had had
 • การออกเสียง : 1800 1800
 • การออกเสียง : rabbit rabbit
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : rough rough
 • การออกเสียง : grow grow
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : ourselves ourselves
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : occupation occupation
 • การออกเสียง : soap soap
 • การออกเสียง : play play
 • การออกเสียง : height height
 • การออกเสียง : George George
 • การออกเสียง : certificate certificate
 • การออกเสียง : disaster disaster
 • การออกเสียง : surgery surgery
 • การออกเสียง : liaison liaison
 • การออกเสียง : grocery grocery
 • การออกเสียง : young young
 • การออกเสียง : chant chant
 • การออกเสียง : nine nine
 • การออกเสียง : whenever whenever
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : ordinary ordinary
 • การออกเสียง : junta junta
 • การออกเสียง : Melbourne Melbourne
 • การออกเสียง : read read
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : Swarovski Swarovski
 • การออกเสียง : paradigm paradigm
 • การออกเสียง : Underarmour Underarmour
 • การออกเสียง : glad glad
 • การออกเสียง : I'll I'll
 • การออกเสียง : after after
 • การออกเสียง : vowel vowel
 • การออกเสียง : ceiling ceiling
 • การออกเสียง : responsibility responsibility
 • การออกเสียง : Kyle Kyle
 • การออกเสียง : customer customer
 • การออกเสียง : mayor mayor
 • การออกเสียง : nice nice
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : toward toward
 • การออกเสียง : Armageddon Armageddon
 • การออกเสียง : python python
 • การออกเสียง : color color
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : abandon abandon
 • การออกเสียง : party party
 • การออกเสียง : puzzle puzzle
 • การออกเสียง : life life
 • การออกเสียง : mute mute
 • การออกเสียง : Phoenix Phoenix
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : every every
 • การออกเสียง : ride ride
 • การออกเสียง : launch launch
 • การออกเสียง : ate ate
 • การออกเสียง : wisdom wisdom
 • การออกเสียง : sauce sauce
 • การออกเสียง : If If
 • การออกเสียง : scared scared
 • การออกเสียง : respect respect
 • การออกเสียง : vanilla vanilla
 • การออกเสียง : pencil pencil
 • การออกเสียง : hold hold
 • การออกเสียง : still still
 • การออกเสียง : pivot pivot
 • การออกเสียง : muscle muscle
 • การออกเสียง : couple couple
 • การออกเสียง : worked worked
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : privilege privilege
 • การออกเสียง : procurement procurement