ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : asked asked
 • การออกเสียง : paper paper
 • การออกเสียง : fridge fridge
 • การออกเสียง : pear pear
 • การออกเสียง : alumni alumni
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : square square
 • การออกเสียง : reality reality
 • การออกเสียง : universal universal
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : Merry Christmas Merry Christmas
 • การออกเสียง : dollar dollar
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : pipe pipe
 • การออกเสียง : friend friend
 • การออกเสียง : gorgeous gorgeous
 • การออกเสียง : ride ride
 • การออกเสียง : height height
 • การออกเสียง : are are
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : Aye Aye
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : roof roof
 • การออกเสียง : threatened threatened
 • การออกเสียง : bitch bitch
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : pleasure pleasure
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : continue continue
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : wand wand
 • การออกเสียง : tourist tourist
 • การออกเสียง : original original
 • การออกเสียง : debut debut
 • การออกเสียง : terrible terrible
 • การออกเสียง : rug rug
 • การออกเสียง : modern modern
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : listen listen
 • การออกเสียง : elegant elegant
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii
 • การออกเสียง : worked worked
 • การออกเสียง : threat threat
 • การออกเสียง : dress dress
 • การออกเสียง : aisle aisle
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : does does
 • การออกเสียง : George George
 • การออกเสียง : fantastic fantastic
 • การออกเสียง : always always
 • การออกเสียง : rough rough
 • การออกเสียง : zero zero
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : board board
 • การออกเสียง : atmosphere atmosphere
 • การออกเสียง : New Zealand New Zealand
 • การออกเสียง : dirty dirty
 • การออกเสียง : Toronto Toronto
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : I'll I'll
 • การออกเสียง : Maldives Maldives
 • การออกเสียง : Business Administration Business Administration
 • การออกเสียง : cotton cotton
 • การออกเสียง : behind behind
 • การออกเสียง : suggest suggest
 • การออกเสียง : coin coin
 • การออกเสียง : facilities facilities
 • การออกเสียง : health health
 • การออกเสียง : recognition recognition
 • การออกเสียง : liquor liquor
 • การออกเสียง : automobile automobile
 • การออกเสียง : doesn't doesn't
 • การออกเสียง : to to
 • การออกเสียง : frightened frightened
 • การออกเสียง : mosque mosque
 • การออกเสียง : patience patience
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : bastard bastard
 • การออกเสียง : shoes shoes
 • การออกเสียง : wear wear
 • การออกเสียง : ourselves ourselves
 • การออกเสียง : branch branch
 • การออกเสียง : month month
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow
 • การออกเสียง : centre centre