ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : thug thug
 • การออกเสียง : plastic plastic
 • การออกเสียง : hard hard
 • การออกเสียง : you'll you'll
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : read read
 • การออกเสียง : awkward awkward
 • การออกเสียง : add add
 • การออกเสียง : frequency frequency
 • การออกเสียง : different different
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : been been
 • การออกเสียง : human human
 • การออกเสียง : recognition recognition
 • การออกเสียง : hold hold
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : dragon dragon
 • การออกเสียง : ability ability
 • การออกเสียง : router (US pronunciation) router (US pronunciation)
 • การออกเสียง : put put
 • การออกเสียง : aisle aisle
 • การออกเสียง : pleasure pleasure
 • การออกเสียง : on on
 • การออกเสียง : Aye Aye
 • การออกเสียง : sesame sesame
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : threatened threatened
 • การออกเสียง : Carhartt Carhartt
 • การออกเสียง : lieutenant lieutenant
 • การออกเสียง : New Zealand New Zealand
 • การออกเสียง : wand wand
 • การออกเสียง : pear pear
 • การออกเสียง : personal personal
 • การออกเสียง : look look
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : open open
 • การออกเสียง : height height
 • การออกเสียง : xylophone xylophone
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : customer customer
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : hair hair
 • การออกเสียง : popular popular
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : rug rug
 • การออกเสียง : crush crush
 • การออกเสียง : notice notice
 • การออกเสียง : manager manager
 • การออกเสียง : antidisestablishmentarianism antidisestablishmentarianism
 • การออกเสียง : are are
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Pinterest Pinterest
 • การออกเสียง : Jaguar Jaguar
 • การออกเสียง : only only
 • การออกเสียง : goose goose
 • การออกเสียง : desire desire
 • การออกเสียง : friend friend
 • การออกเสียง : honey honey
 • การออกเสียง : common common
 • การออกเสียง : atmosphere atmosphere
 • การออกเสียง : seven seven
 • การออกเสียง : automobile automobile
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Maldives Maldives
 • การออกเสียง : pyjamas pyjamas
 • การออกเสียง : tourist tourist
 • การออกเสียง : pipe pipe
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : behind behind
 • การออกเสียง : fridge fridge
 • การออกเสียง : endocrine endocrine
 • การออกเสียง : roof roof
 • การออกเสียง : reality reality
 • การออกเสียง : debut debut
 • การออกเสียง : ourselves ourselves
 • การออกเสียง : facilities facilities
 • การออกเสียง : Art Art
 • การออกเสียง : plan plan
 • การออกเสียง : building building
 • การออกเสียง : rather rather
 • การออกเสียง : wear wear
 • การออกเสียง : angel angel
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii
 • การออกเสียง : coin coin
 • การออกเสียง : does does
 • การออกเสียง : George George