ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : speak speak
 • การออกเสียง : practice practice
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : internal internal
 • การออกเสียง : volt volt
 • การออกเสียง : pause pause
 • การออกเสียง : wasn't wasn't
 • การออกเสียง : elf elf
 • การออกเสียง : used used
 • การออกเสียง : desire desire
 • การออกเสียง : species species
 • การออกเสียง : tool tool
 • การออกเสียง : destination destination
 • การออกเสียง : ball ball
 • การออกเสียง : bachelor bachelor
 • การออกเสียง : lucky lucky
 • การออกเสียง : jealous jealous
 • การออกเสียง : tropical tropical
 • การออกเสียง : suicide suicide
 • การออกเสียง : burger burger
 • การออกเสียง : aubergine aubergine
 • การออกเสียง : chrome chrome
 • การออกเสียง : reveal reveal
 • การออกเสียง : bathtub bathtub
 • การออกเสียง : respond respond
 • การออกเสียง : tradition tradition
 • การออกเสียง : us us
 • การออกเสียง : pace pace
 • การออกเสียง : read read
 • การออกเสียง : ago ago
 • การออกเสียง : lounge lounge
 • การออกเสียง : bizarre bizarre
 • การออกเสียง : pleasure pleasure
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : select select
 • การออกเสียง : beach beach
 • การออกเสียง : buffet (food) buffet (food)
 • การออกเสียง : different different
 • การออกเสียง : people people
 • การออกเสียง : fragrance fragrance
 • การออกเสียง : portal portal
 • การออกเสียง : west west
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : If If
 • การออกเสียง : verb verb
 • การออกเสียง : fly fly
 • การออกเสียง : take take
 • การออกเสียง : once once
 • การออกเสียง : flood flood
 • การออกเสียง : husband husband
 • การออกเสียง : answer answer
 • การออกเสียง : method method
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : address address
 • การออกเสียง : has has
 • การออกเสียง : until until
 • การออกเสียง : dwarf dwarf
 • การออกเสียง : psychiatrist psychiatrist
 • การออกเสียง : electricity electricity
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : honey honey
 • การออกเสียง : worried worried
 • การออกเสียง : garbage garbage
 • การออกเสียง : cucumber cucumber
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : cause cause
 • การออกเสียง : violence violence
 • การออกเสียง : phrase phrase
 • การออกเสียง : fish fish
 • การออกเสียง : diarrhea diarrhea
 • การออกเสียง : vowel vowel
 • การออกเสียง : banquet banquet
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : calm calm
 • การออกเสียง : satisfaction satisfaction
 • การออกเสียง : portrait portrait
 • การออกเสียง : left left
 • การออกเสียง : Adelaide Adelaide
 • การออกเสียง : box box
 • การออกเสียง : mild mild
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : view view
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : java java
 • การออกเสียง : platypus platypus
 • การออกเสียง : San Francisco San Francisco
 • การออกเสียง : ferry ferry
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : United States United States
 • การออกเสียง : few few