ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : Business Administration Business Administration
 • การออกเสียง : human human
 • การออกเสียง : are are
 • การออกเสียง : y'all y'all
 • การออกเสียง : pyjamas pyjamas
 • การออกเสียง : regular regular
 • การออกเสียง : feather feather
 • การออกเสียง : atmosphere atmosphere
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : up up
 • การออกเสียง : bitch bitch
 • การออกเสียง : patience patience
 • การออกเสียง : lounge lounge
 • การออกเสียง : Maldives Maldives
 • การออกเสียง : does does
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : fat fat
 • การออกเสียง : pleasure pleasure
 • การออกเสียง : answer answer
 • การออกเสียง : month month
 • การออกเสียง : aisle aisle
 • การออกเสียง : damn damn
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : theatre theatre
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : mosque mosque
 • การออกเสียง : doesn't doesn't
 • การออกเสียง : introduce introduce
 • การออกเสียง : put put
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : rug rug
 • การออกเสียง : coin coin
 • การออกเสียง : Monday Monday
 • การออกเสียง : elegant elegant
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : always always
 • การออกเสียง : cunt cunt
 • การออกเสียง : wand wand
 • การออกเสียง : automobile automobile
 • การออกเสียง : juice juice
 • การออกเสียง : pumpkin pumpkin
 • การออกเสียง : prestige prestige
 • การออกเสียง : chrysanthemum chrysanthemum
 • การออกเสียง : ton ton
 • การออกเสียง : substitute substitute
 • การออกเสียง : nothing nothing
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : nirvana nirvana
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : ignorant ignorant
 • การออกเสียง : asked asked
 • การออกเสียง : etiquette etiquette
 • การออกเสียง : board board
 • การออกเสียง : branch branch
 • การออกเสียง : draw draw
 • การออกเสียง : argue argue
 • การออกเสียง : centre centre
 • การออกเสียง : 1800 1800
 • การออกเสียง : dirty dirty
 • การออกเสียง : listen listen
 • การออกเสียง : studied studied
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : victory victory
 • การออกเสียง : facilities facilities
 • การออกเสียง : selfie selfie
 • การออกเสียง : play play
 • การออกเสียง : health health
 • การออกเสียง : accept accept
 • การออกเสียง : New Zealand New Zealand
 • การออกเสียง : original original
 • การออกเสียง : young young
 • การออกเสียง : luxury luxury
 • การออกเสียง : shoes shoes
 • การออกเสียง : suggest suggest
 • การออกเสียง : whenever whenever
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : name name
 • การออกเสียง : had had
 • การออกเสียง : ordinary ordinary
 • การออกเสียง : soap soap
 • การออกเสียง : reject reject
 • การออกเสียง : vlog vlog
 • การออกเสียง : exhibition exhibition
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : grocery grocery