ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : studied studied
 • การออกเสียง : Gemini Gemini
 • การออกเสียง : architecture architecture
 • การออกเสียง : suicide suicide
 • การออกเสียง : Chile Chile
 • การออกเสียง : glad glad
 • การออกเสียง : applause applause
 • การออกเสียง : certificate certificate
 • การออกเสียง : huge huge
 • การออกเสียง : called called
 • การออกเสียง : Aye Aye
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : breath breath
 • การออกเสียง : theatre theatre
 • การออกเสียง : circle circle
 • การออกเสียง : ball ball
 • การออกเสียง : clerk clerk
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : prepare prepare
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : bitch bitch
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : Maldives Maldives
 • การออกเสียง : master master
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : brain brain
 • การออกเสียง : McDonald McDonald
 • การออกเสียง : large large
 • การออกเสียง : rather rather
 • การออกเสียง : oven oven
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : truck truck
 • การออกเสียง : forward forward
 • การออกเสียง : worked worked
 • การออกเสียง : hard hard
 • การออกเสียง : I'll I'll
 • การออกเสียง : cotton cotton
 • การออกเสียง : thin thin
 • การออกเสียง : pear pear
 • การออกเสียง : goose goose
 • การออกเสียง : courage courage
 • การออกเสียง : plate plate
 • การออกเสียง : plague plague
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : popular popular
 • การออกเสียง : vowel vowel
 • การออกเสียง : hold'em hold'em
 • การออกเสียง : suitable suitable
 • การออกเสียง : thug thug
 • การออกเสียง : nirvana nirvana
 • การออกเสียง : liquor liquor
 • การออกเสียง : throughout throughout
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : human human
 • การออกเสียง : sesame sesame
 • การออกเสียง : ourselves ourselves
 • การออกเสียง : phonetic phonetic
 • การออกเสียง : trachea trachea
 • การออกเสียง : beach beach
 • การออกเสียง : north north
 • การออกเสียง : read read
 • การออกเสียง : festival festival
 • การออกเสียง : education education
 • การออกเสียง : avenue avenue
 • การออกเสียง : customer customer
 • การออกเสียง : threatened threatened
 • การออกเสียง : health health
 • การออกเสียง : recognition recognition
 • การออกเสียง : crow crow
 • การออกเสียง : awkward awkward
 • การออกเสียง : name name
 • การออกเสียง : only only
 • การออกเสียง : patience patience
 • การออกเสียง : check check
 • การออกเสียง : pumpkin pumpkin
 • การออกเสียง : mate mate
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : funeral funeral
 • การออกเสียง : hair hair
 • การออกเสียง : mark mark
 • การออกเสียง : dollar dollar
 • การออกเสียง : extraordinary extraordinary
 • การออกเสียง : bat bat
 • การออกเสียง : caution caution
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : reduce reduce
 • การออกเสียง : New Zealand New Zealand
 • การออกเสียง : privilege privilege