ภาษา: อังกฤษ [English]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Silverado Silverado
 • การออกเสียงคำว่า Lakeith Lakeith
 • การออกเสียงคำว่า temporarily temporarily
 • การออกเสียงคำว่า temporary temporary
 • การออกเสียงคำว่า Wimpole Wimpole
 • การออกเสียงคำว่า Yuuki Yuuki
 • การออกเสียงคำว่า sound-alike sound-alike
 • การออกเสียงคำว่า drivability drivability
 • การออกเสียงคำว่า well-illuminated well-illuminated
 • การออกเสียงคำว่า oversteering oversteering
 • การออกเสียงคำว่า Stirrest Stirrest
 • การออกเสียงคำว่า Refresheth Refresheth
 • การออกเสียงคำว่า Edmund Plowden Edmund Plowden
 • การออกเสียงคำว่า immovables immovables
 • การออกเสียงคำว่า Bi-peglyte Bi-peglyte
 • การออกเสียงคำว่า roadcraft roadcraft
 • การออกเสียงคำว่า deviations deviations
 • การออกเสียงคำว่า two-wheeled two-wheeled
 • การออกเสียงคำว่า pre-selection pre-selection
 • การออกเสียงคำว่า kerbstone kerbstone
 • การออกเสียงคำว่า guidepost guidepost
 • การออกเสียงคำว่า countersteering countersteering
 • การออกเสียงคำว่า All Terrain All Terrain
 • การออกเสียงคำว่า well-considered well-considered
 • การออกเสียงคำว่า unegoistic unegoistic
 • การออกเสียงคำว่า River Towy River Towy
 • การออกเสียงคำว่า Donmar Warehouse Donmar Warehouse
 • การออกเสียงคำว่า Illyrians Illyrians
 • การออกเสียงคำว่า New Jersey New Jersey
 • การออกเสียงคำว่า transcendentalize transcendentalize
 • การออกเสียงคำว่า transcendentalizes transcendentalizes
 • การออกเสียงคำว่า Euro-Buddhism Euro-Buddhism
 • การออกเสียงคำว่า bracers bracers
 • การออกเสียงคำว่า Wayne Dyer Wayne Dyer
 • การออกเสียงคำว่า liver pâté liver pâté
 • การออกเสียงคำว่า transcendentalized transcendentalized
 • การออกเสียงคำว่า cuckoldom cuckoldom
 • การออกเสียงคำว่า cuckolds cuckolds
 • การออกเสียงคำว่า Montemaggiore Montemaggiore
 • การออกเสียงคำว่า Brian Leiter Brian Leiter
 • การออกเสียงคำว่า argosies argosies
 • การออกเสียงคำว่า Greggs Greggs
 • การออกเสียงคำว่า Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane
 • การออกเสียงคำว่า cineast cineast
 • การออกเสียงคำว่า lazulite lazulite
 • การออกเสียงคำว่า agar agar
 • การออกเสียงคำว่า Timothy Michael Dolan Timothy Michael Dolan
 • การออกเสียงคำว่า theater-in-the-round theater-in-the-round
 • การออกเสียงคำว่า hyperosmotic hyperosmotic
 • การออกเสียงคำว่า Massey Massey
 • การออกเสียงคำว่า cinema-going cinema-going
 • การออกเสียงคำว่า abso-bloody-lutely abso-bloody-lutely
 • การออกเสียงคำว่า Fabergé Fabergé
 • การออกเสียงคำว่า pine-clad pine-clad
 • การออกเสียงคำว่า Jan Lewan Jan Lewan
 • การออกเสียงคำว่า Bob Paisley Bob Paisley
 • การออกเสียงคำว่า parking garage parking garage
 • การออกเสียงคำว่า minstrelization minstrelization
 • การออกเสียงคำว่า Operation Chariot Operation Chariot
 • การออกเสียงคำว่า equant equant
 • การออกเสียงคำว่า zephyrs zephyrs
 • การออกเสียงคำว่า contusions contusions
 • การออกเสียงคำว่า folk singer folk singer
 • การออกเสียงคำว่า Cathy Berberian Cathy Berberian
 • การออกเสียงคำว่า John Zmirak John Zmirak
 • การออกเสียงคำว่า Christian O'Sullivan Christian O'Sullivan
 • การออกเสียงคำว่า Spongiosa Spongiosa
 • การออกเสียงคำว่า Collins Collins
 • การออกเสียงคำว่า landing stage landing stage
 • การออกเสียงคำว่า prairie schooner prairie schooner
 • การออกเสียงคำว่า anti wrinkle cream anti wrinkle cream
 • การออกเสียงคำว่า ambulatory treatment ambulatory treatment
 • การออกเสียงคำว่า tidied up tidied up
 • การออกเสียงคำว่า shithole shithole
 • การออกเสียงคำว่า Igenomix Igenomix
 • การออกเสียงคำว่า wibbly-wobbly wibbly-wobbly
 • การออกเสียงคำว่า Domhnall Gleeson Domhnall Gleeson
 • การออกเสียงคำว่า oarsmen oarsmen
 • การออกเสียงคำว่า envelope envelope
 • การออกเสียงคำว่า fermenting fermenting
 • การออกเสียงคำว่า Aeshna cyanea Aeshna cyanea
 • การออกเสียงคำว่า National Book Critics Circle National Book Critics Circle
 • การออกเสียงคำว่า prerogatives prerogatives
 • การออกเสียงคำว่า ejection seat ejection seat
 • การออกเสียงคำว่า ejector seat ejector seat
 • การออกเสียงคำว่า Arden of Faversham Arden of Faversham
 • การออกเสียงคำว่า Helmcken Falls Helmcken Falls
 • การออกเสียงคำว่า Okanagan Valley Okanagan Valley
 • การออกเสียงคำว่า triceps surae triceps surae
 • การออกเสียงคำว่า Endometritis Endometritis