ภาษา: อังกฤษ [English]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า worry worry
 • การออกเสียงคำว่า documentary documentary
 • การออกเสียงคำว่า eighty-four eighty-four
 • การออกเสียงคำว่า deputy deputy
 • การออกเสียงคำว่า conference conference
 • การออกเสียงคำว่า solvency solvency
 • การออกเสียงคำว่า conquer conquer
 • การออกเสียงคำว่า mulberries mulberries
 • การออกเสียงคำว่า cherries cherries
 • การออกเสียงคำว่า consult consult
 • การออกเสียงคำว่า km² km²
 • การออกเสียงคำว่า ingenuity ingenuity
 • การออกเสียงคำว่า kinin kinin
 • การออกเสียงคำว่า ostentatious ostentatious
 • การออกเสียงคำว่า piriform piriform
 • การออกเสียงคำว่า buboes buboes
 • การออกเสียงคำว่า solipsists solipsists
 • การออกเสียงคำว่า undulating undulating
 • การออกเสียงคำว่า bag bag
 • การออกเสียงคำว่า Russell P. Sebold Russell P. Sebold
 • การออกเสียงคำว่า Oleanna Oleanna
 • การออกเสียงคำว่า Humphry Slocombe Humphry Slocombe
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Baring Garrod Alfred Baring Garrod
 • การออกเสียงคำว่า Michael Wildfeuer Michael Wildfeuer
 • การออกเสียงคำว่า Bordley Bordley
 • การออกเสียงคำว่า Nobelnomics Nobelnomics
 • การออกเสียงคำว่า Waray Waray
 • การออกเสียงคำว่า route route
 • การออกเสียงคำว่า August Derleth August Derleth
 • การออกเสียงคำว่า nausea nausea
 • การออกเสียงคำว่า Brely Evans Brely Evans
 • การออกเสียงคำว่า consentient consentient
 • การออกเสียงคำว่า ethnia ethnia
 • การออกเสียงคำว่า Jessalyn Jessalyn
 • การออกเสียงคำว่า berthing berthing
 • การออกเสียงคำว่า basil basil
 • การออกเสียงคำว่า warhost warhost
 • การออกเสียงคำว่า Freer Gallery of Art Freer Gallery of Art
 • การออกเสียงคำว่า Ansel Elgort Ansel Elgort
 • การออกเสียงคำว่า nihilists nihilists
 • การออกเสียงคำว่า Godric's Hollow Godric's Hollow
 • การออกเสียงคำว่า proprietorially proprietorially
 • การออกเสียงคำว่า summarising summarising
 • การออกเสียงคำว่า materialists materialists
 • การออกเสียงคำว่า carful carful
 • การออกเสียงคำว่า vitamin vitamin
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Edward Gullickson Thomas Edward Gullickson
 • การออกเสียงคำว่า splinching splinching
 • การออกเสียงคำว่า bennettsville bennettsville
 • การออกเสียงคำว่า incremented incremented
 • การออกเสียงคำว่า incrementing incrementing
 • การออกเสียงคำว่า Birdseye Birdseye
 • การออกเสียงคำว่า Exeter Quay Exeter Quay
 • การออกเสียงคำว่า Ural-Altaic Ural-Altaic
 • การออกเสียงคำว่า airable airable
 • การออกเสียงคำว่า eyeless eyeless
 • การออกเสียงคำว่า Pallas Athena Pallas Athena
 • การออกเสียงคำว่า ColourPop ColourPop
 • การออกเสียงคำว่า rubbers rubbers
 • การออกเสียงคำว่า ferntree ferntree
 • การออกเสียงคำว่า cardiac muscle cardiac muscle
 • การออกเสียงคำว่า Frankfurt on Main Frankfurt on Main
 • การออกเสียงคำว่า James Eugene Carrey James Eugene Carrey
 • การออกเสียงคำว่า Self-Parody Self-Parody
 • การออกเสียงคำว่า party favor party favor
 • การออกเสียงคำว่า legislative branch legislative branch
 • การออกเสียงคำว่า lutropin lutropin
 • การออกเสียงคำว่า Chicana Chicana
 • การออกเสียงคำว่า addable addable
 • การออกเสียงคำว่า Europa Universalis Europa Universalis
 • การออกเสียงคำว่า berthed berthed
 • การออกเสียงคำว่า Sophistications Sophistications
 • การออกเสียงคำว่า Robert McKee Robert McKee
 • การออกเสียงคำว่า trabecula trabecula
 • การออกเสียงคำว่า Machinists Machinists
 • การออกเสียงคำว่า productionist productionist
 • การออกเสียงคำว่า Fluid-filled Fluid-filled
 • การออกเสียงคำว่า starfighter starfighter
 • การออกเสียงคำว่า producible producible
 • การออกเสียงคำว่า hymnist hymnist
 • การออกเสียงคำว่า gelatinate gelatinate
 • การออกเสียงคำว่า electrification electrification
 • การออกเสียงคำว่า trackless trackless
 • การออกเสียงคำว่า Oklahoma City bombing Oklahoma City bombing
 • การออกเสียงคำว่า Brown-nosers Brown-nosers
 • การออกเสียงคำว่า wood-based wood-based
 • การออกเสียงคำว่า value-added value-added
 • การออกเสียงคำว่า Moonfleet Moonfleet
 • การออกเสียงคำว่า Darwinians Darwinians
 • การออกเสียงคำว่า sourceless sourceless