ภาษา: อังกฤษ [English]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า caramel caramel
 • การออกเสียงคำว่า beautiful beautiful
 • การออกเสียงคำว่า page one page one
 • การออกเสียงคำว่า agentivity agentivity
 • การออกเสียงคำว่า Severe combined immunodeficiency SCID Severe combined immunodeficiency SCID
 • การออกเสียงคำว่า plunge ahead plunge ahead
 • การออกเสียงคำว่า bad-smelling bad-smelling
 • การออกเสียงคำว่า integrin-mediated integrin-mediated
 • การออกเสียงคำว่า laggier laggier
 • การออกเสียงคำว่า laggiest laggiest
 • การออกเสียงคำว่า wallaby wallaby
 • การออกเสียงคำว่า Metformin Metformin
 • การออกเสียงคำว่า lipitor lipitor
 • การออกเสียงคำว่า Karl Sabbagh Karl Sabbagh
 • การออกเสียงคำว่า Lena Waithe Lena Waithe
 • การออกเสียงคำว่า Pyrzqxgl Pyrzqxgl
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Kaluuya Daniel Kaluuya
 • การออกเสียงคำว่า polykaryon polykaryon
 • การออกเสียงคำว่า Harpur Harpur
 • การออกเสียงคำว่า dargason dargason
 • การออกเสียงคำว่า Yurizan Beltran Yurizan Beltran
 • การออกเสียงคำว่า stomach-churning stomach-churning
 • การออกเสียงคำว่า industrial-strength industrial-strength
 • การออกเสียงคำว่า right-thinking right-thinking
 • การออกเสียงคำว่า rehearse rehearse
 • การออกเสียงคำว่า Alan Trammell Alan Trammell
 • การออกเสียงคำว่า cabbies cabbies
 • การออกเสียงคำว่า round-shouldered round-shouldered
 • การออกเสียงคำว่า pereskiopsis pereskiopsis
 • การออกเสียงคำว่า Lordstown Lordstown
 • การออกเสียงคำว่า Giles Walker Giles Walker
 • การออกเสียงคำว่า cerebral infarction cerebral infarction
 • การออกเสียงคำว่า Donatists Donatists
 • การออกเสียงคำว่า worry worry
 • การออกเสียงคำว่า Get Out Get Out
 • การออกเสียงคำว่า re-usable re-usable
 • การออกเสียงคำว่า anti wrinkle cream anti wrinkle cream
 • การออกเสียงคำว่า temporarily temporarily
 • การออกเสียงคำว่า connectable connectable
 • การออกเสียงคำว่า Laval Laval
 • การออกเสียงคำว่า Kratom Kratom
 • การออกเสียงคำว่า radiation hormesis radiation hormesis
 • การออกเสียงคำว่า crypsis crypsis
 • การออกเสียงคำว่า o'erflowed o'erflowed
 • การออกเสียงคำว่า laplet laplet
 • การออกเสียงคำว่า Ashwell Ashwell
 • การออกเสียงคำว่า Ascertains Ascertains
 • การออกเสียงคำว่า anticipative anticipative
 • การออกเสียงคำว่า mathson mathson
 • การออกเสียงคำว่า osteopetrotic osteopetrotic
 • การออกเสียงคำว่า Chanelle Benz Chanelle Benz
 • การออกเสียงคำว่า Self-torment Self-torment
 • การออกเสียงคำว่า drivable drivable
 • การออกเสียงคำว่า Self-torture Self-torture
 • การออกเสียงคำว่า cherry orchard cherry orchard
 • การออกเสียงคำว่า Silverado Silverado
 • การออกเสียงคำว่า Lakeith Lakeith
 • การออกเสียงคำว่า temporary temporary
 • การออกเสียงคำว่า Wimpole Wimpole
 • การออกเสียงคำว่า Yuuki Yuuki
 • การออกเสียงคำว่า sound-alike sound-alike
 • การออกเสียงคำว่า drivability drivability
 • การออกเสียงคำว่า well-illuminated well-illuminated
 • การออกเสียงคำว่า oversteering oversteering
 • การออกเสียงคำว่า Stirrest Stirrest
 • การออกเสียงคำว่า Refresheth Refresheth
 • การออกเสียงคำว่า Edmund Plowden Edmund Plowden
 • การออกเสียงคำว่า immovables immovables
 • การออกเสียงคำว่า Bi-peglyte Bi-peglyte
 • การออกเสียงคำว่า roadcraft roadcraft
 • การออกเสียงคำว่า deviations deviations
 • การออกเสียงคำว่า two-wheeled two-wheeled
 • การออกเสียงคำว่า pre-selection pre-selection
 • การออกเสียงคำว่า kerbstone kerbstone
 • การออกเสียงคำว่า guidepost guidepost
 • การออกเสียงคำว่า countersteering countersteering
 • การออกเสียงคำว่า All Terrain All Terrain
 • การออกเสียงคำว่า well-considered well-considered
 • การออกเสียงคำว่า unegoistic unegoistic
 • การออกเสียงคำว่า River Towy River Towy
 • การออกเสียงคำว่า Donmar Warehouse Donmar Warehouse
 • การออกเสียงคำว่า Illyrians Illyrians
 • การออกเสียงคำว่า New Jersey New Jersey
 • การออกเสียงคำว่า transcendentalize transcendentalize
 • การออกเสียงคำว่า transcendentalizes transcendentalizes
 • การออกเสียงคำว่า Euro-Buddhism Euro-Buddhism
 • การออกเสียงคำว่า bracers bracers
 • การออกเสียงคำว่า Wayne Dyer Wayne Dyer
 • การออกเสียงคำว่า liver pâté liver pâté