ภาษา: อุรา [Ɛʋɛgbɛ]

กลับไปยังอุรา

 • การออกเสียง : Eve
  Eve
 • การออกเสียง : zephyr
  zephyr
 • การออกเสียง : ko
  ko
 • การออกเสียง : wo
  wo
 • การออกเสียง : TSO
  TSO
 • การออกเสียง : Dome
  Dome
 • การออกเสียง : mɔ́
  mɔ́