ภาษา: อุรา [Ɛʋɛgbɛ]

กลับไปยังอุรา

  • การออกเสียง : Eve Eve
  • การออกเสียง : zephyr zephyr
  • การออกเสียง : ko ko
  • การออกเสียง : TSO TSO
  • การออกเสียง : Dome Dome