ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : alternative alternative
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis
 • การออกเสียง : Spätzle Spätzle
 • การออกเสียง : ZyXEL ZyXEL
 • การออกเสียง : Walter Walter
 • การออกเสียง : Boulevardier Boulevardier
 • การออกเสียง : Nürburgring-Nordschleife Nürburgring-Nordschleife
 • การออกเสียง : wo wo
 • การออกเสียง : sie sie
 • การออกเสียง : alter alter
 • การออกเสียง : Fischer Fischer
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : globetrotter globetrotter
 • การออกเสียง : Balenciaga Balenciaga
 • การออกเสียง : Caroline Caroline
 • การออกเสียง : Schadenfreude Schadenfreude
 • การออกเสียง : eine eine
 • การออกเสียง : Salz Salz
 • การออกเสียง : Passat Passat
 • การออกเสียง : Tschechien Tschechien
 • การออกเสียง : Osten Osten
 • การออกเสียง : parkour parkour
 • การออกเสียง : abc abc
 • การออกเสียง : parfum parfum
 • การออกเสียง : Liam Liam
 • การออกเสียง : velar velar
 • การออกเสียง : glas glas
 • การออกเสียง : groß groß
 • การออกเสียง : Montag Montag
 • การออกเสียง : Schutz Schutz
 • การออกเสียง : Gerd Müller Gerd Müller
 • การออกเสียง : Typ Typ
 • การออกเสียง : Anastasia Anastasia
 • การออกเสียง : Anne Anne
 • การออกเสียง : Baumkuchen Baumkuchen
 • การออกเสียง : Schatz Schatz
 • การออกเสียง : volk volk
 • การออกเสียง : Stockholm Stockholm
 • การออกเสียง : Halle Halle
 • การออกเสียง : CIS CIS
 • การออกเสียง : trotzdem trotzdem
 • การออกเสียง : Karl Karl
 • การออกเสียง : laut laut
 • การออกเสียง : 1972 1972
 • การออกเสียง : toilette toilette
 • การออกเสียง : Kathrein Kathrein
 • การออกเสียง : Willkommen Willkommen
 • การออกเสียง : Marianne Marianne
 • การออกเสียง : Ulm Ulm
 • การออกเสียง : tante tante
 • การออกเสียง : Rührei Rührei
 • การออกเสียง : Ayinger Ayinger
 • การออกเสียง : diplomat diplomat
 • การออกเสียง : Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe
 • การออกเสียง : Tochter Tochter
 • การออกเสียง : Ticagrelor Ticagrelor
 • การออกเสียง : doktor doktor
 • การออกเสียง : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : theater theater
 • การออกเสียง : bundt bundt
 • การออกเสียง : Ortlieb Ortlieb
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : St. Gallen St. Gallen
 • การออกเสียง : koi koi
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : Neuschwanstein Neuschwanstein
 • การออกเสียง : freundlich freundlich
 • การออกเสียง : Ronnefeldt Ronnefeldt
 • การออกเสียง : million million
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : premier premier
 • การออกเสียง : Nächte Nächte
 • การออกเสียง : Pfannenstiel Pfannenstiel
 • การออกเสียง : Beruf Beruf
 • การออกเสียง : Laos Laos
 • การออกเสียง : hoch hoch
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : bau bau
 • การออกเสียง : kalt kalt
 • การออกเสียง : Leipzig Leipzig
 • การออกเสียง : Bahnhof Bahnhof
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Bahnsteig Bahnsteig
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Russland Russland
 • การออกเสียง : Guido Guido