ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : Streichholzschächtelchen Streichholzschächtelchen
 • การออกเสียง : Regen Regen
 • การออกเสียง : Jäger Jäger
 • การออกเสียง : wand wand
 • การออกเสียง : Louis Louis
 • การออกเสียง : Peugeot Peugeot
 • การออกเสียง : mikrokosmos mikrokosmos
 • การออกเสียง : Deutsche Bank Deutsche Bank
 • การออกเสียง : Jérôme Boateng Jérôme Boateng
 • การออกเสียง : nirvana nirvana
 • การออกเสียง : Inge Inge
 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : Parzival Parzival
 • การออกเสียง : Liebestraum Liebestraum
 • การออกเสียง : wir wir
 • การออกเสียง : Schiek Schiek
 • การออกเสียง : jeden jeden
 • การออกเสียง : auch auch
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : Gemini Gemini
 • การออกเสียง : CD CD
 • การออกเสียง : Sophie Sophie
 • การออกเสียง : lust lust
 • การออกเสียง : Fischer Fischer
 • การออกเสียง : Läderach Läderach
 • การออกเสียง : Salz Salz
 • การออกเสียง : globetrotter globetrotter
 • การออกเสียง : Cochem Cochem
 • การออกเสียง : Lehrer Lehrer
 • การออกเสียง : velar velar
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : sand sand
 • การออกเสียง : Markus Markus
 • การออกเสียง : Montag Montag
 • การออกเสียง : Karlsruhe Karlsruhe
 • การออกเสียง : Boulevardier Boulevardier
 • การออกเสียง : Herzogenaurach Herzogenaurach
 • การออกเสียง : Stiebel Eltron Stiebel Eltron
 • การออกเสียง : WC WC
 • การออกเสียง : Malaysia Malaysia
 • การออกเสียง : Waldeinsamkeit Waldeinsamkeit
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : Reich Reich
 • การออกเสียง : CIS CIS
 • การออกเสียง : alternative alternative
 • การออกเสียง : 1972 1972
 • การออกเสียง : trotzdem trotzdem
 • การออกเสียง : Thai Thai
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : Rührei Rührei
 • การออกเสียง : Wasser Wasser
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : Vaude Vaude
 • การออกเสียง : Bild Bild
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : Norbert Norbert
 • การออกเสียง : Lena Lena
 • การออกเสียง : Ziehl-Neelsen Ziehl-Neelsen
 • การออกเสียง : Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe
 • การออกเสียง : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger
 • การออกเสียง : bundt bundt
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : parfum parfum
 • การออกเสียง : Heinrich Heinrich
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : Spätzle Spätzle
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : K-Swiss K-Swiss
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : Kathrein Kathrein
 • การออกเสียง : Wurth Wurth
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : Friseur Friseur
 • การออกเสียง : Universität Universität
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Bahnsteig Bahnsteig
 • การออกเสียง : tante tante
 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : Halal Halal
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : Caroline Caroline
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : sie sie
 • การออกเสียง : Guido Guido