ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : Jérôme Boateng Jérôme Boateng
 • การออกเสียง : Waldeinsamkeit Waldeinsamkeit
 • การออกเสียง : Hirsch Hirsch
 • การออกเสียง : Chiari-Malformation Chiari-Malformation
 • การออกเสียง : ALS ALS
 • การออกเสียง : wie wie
 • การออกเสียง : person person
 • การออกเสียง : sturm sturm
 • การออกเสียง : Buch Buch
 • การออกเสียง : Marion Marion
 • การออกเสียง : boot boot
 • การออกเสียง : Auschwitz Auschwitz
 • การออกเสียง : König König
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : Reich Reich
 • การออกเสียง : auch auch
 • การออกเสียง : Dirndl Dirndl
 • การออกเสียง : Bleistift Bleistift
 • การออกเสียง : Leah Leah
 • การออกเสียง : Nazi Nazi
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Malaysia Malaysia
 • การออกเสียง : Sophie Sophie
 • การออกเสียง : Frankfurt Frankfurt
 • การออกเสียง : McDonald's McDonald's
 • การออกเสียง : Diana Diana
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : Gneisenau Gneisenau
 • การออกเสียง : P P
 • การออกเสียง : Heinrich Heinrich
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : restaurants restaurants
 • การออกเสียง : Regen Regen
 • การออกเสียง : Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียง : schon schon
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : möchten möchten
 • การออกเสียง : Louis Louis
 • การออกเสียง : 1993 1993
 • การออกเสียง : Universität Universität
 • การออกเสียง : uhu uhu
 • การออกเสียง : Soehnle Soehnle
 • การออกเสียง : Ziehl-Neelsen Ziehl-Neelsen
 • การออกเสียง : mond mond
 • การออกเสียง : Herzogenaurach Herzogenaurach
 • การออกเสียง : Elias Elias
 • การออกเสียง : Hafele Hafele
 • การออกเสียง : werden werden
 • การออกเสียง : Schiek Schiek
 • การออกเสียง : Kurt Kurt
 • การออกเสียง : Lena Lena
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : mantel mantel
 • การออกเสียง : fertig fertig
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : Liebestraum Liebestraum
 • การออกเสียง : dich dich
 • การออกเสียง : Motorrad Motorrad
 • การออกเสียง : Halal Halal
 • การออกเสียง : Wurst Wurst
 • การออกเสียง : Parzival Parzival
 • การออกเสียง : Wochenende Wochenende
 • การออกเสียง : sehr sehr
 • การออกเสียง : Knorr Knorr
 • การออกเสียง : bestellen bestellen
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : dach dach
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : Bücher Bücher
 • การออกเสียง : WC WC
 • การออกเสียง : des des
 • การออกเสียง : Apfel Apfel
 • การออกเสียง : Johannes Johannes
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : Deutsche Bank Deutsche Bank
 • การออกเสียง : wir wir
 • การออกเสียง : jeden jeden
 • การออกเสียง : kochen kochen
 • การออกเสียง : Anders Anders
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : Hund Hund
 • การออกเสียง : sein sein
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : Lehrer Lehrer
 • การออกเสียง : Inge Inge