ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : Gaggenau Gaggenau
 • การออกเสียง : Florian Florian
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : finger finger
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : Brigitte Brigitte
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : schnitzel schnitzel
 • การออกเสียง : Geox Geox
 • การออกเสียง : Schwalbe Schwalbe
 • การออกเสียง : name name
 • การออกเสียง : rollei rollei
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : tag tag
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : balkon balkon
 • การออกเสียง : Robert Robert
 • การออกเสียง : Jägermeister Jägermeister
 • การออกเสียง : USA USA
 • การออกเสียง : Forvo Forvo
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : Schultz Schultz
 • การออกเสียง : Louis Vuitton Louis Vuitton
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : elf elf
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Korea Korea
 • การออกเสียง : asphalt asphalt
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : durch durch
 • การออกเสียง : servus servus
 • การออกเสียง : Stadt Stadt
 • การออกเสียง : Entschuldigung Entschuldigung
 • การออกเสียง : tissot tissot
 • การออกเสียง : Herschel Herschel
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : Elle Elle
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : Köln Köln
 • การออกเสียง : Felix Felix
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : Bruder Bruder
 • การออกเสียง : Nein Nein
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : lychee lychee
 • การออกเสียง : Schweinshaxe Schweinshaxe
 • การออกเสียง : Schnee Schnee
 • การออกเสียง : René René
 • การออกเสียง : rosé rosé
 • การออกเสียง : Joerg Joerg
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : museum museum
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : material material
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : Zwilling Zwilling
 • การออกเสียง : Lufthansa Lufthansa
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : Hirschsprung Hirschsprung
 • การออกเสียง : Mont Blanc Mont Blanc
 • การออกเสียง : Rohs Rohs
 • การออกเสียง : Koch Koch
 • การออกเสียง : mond mond
 • การออกเสียง : Stein Stein
 • การออกเสียง : macht macht
 • การออกเสียง : macaron macaron
 • การออกเสียง : K-Swiss K-Swiss
 • การออกเสียง : Beiersdorf Beiersdorf
 • การออกเสียง : 10000 10000
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : es es
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : Kurs Kurs
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : Rathaus Rathaus
 • การออกเสียง : Philipp Plein Philipp Plein
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : die die
 • การออกเสียง : luftmensch luftmensch
 • การออกเสียง : firma firma
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : Stefan Stefan