ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : velar velar
 • การออกเสียง : Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen
 • การออกเสียง : Führer Führer
 • การออกเสียง : episode episode
 • การออกเสียง : dugong dugong
 • การออกเสียง : Margot Margot
 • การออกเสียง : Rapunzel Rapunzel
 • การออกเสียง : Simone Simone
 • การออกเสียง : Jana Jana
 • การออกเสียง : natur natur
 • การออกเสียง : Kate Kate
 • การออกเสียง : Familie Familie
 • การออกเสียง : ab ab
 • การออกเสียง : Jura Jura
 • การออกเสียง : schnell schnell
 • การออกเสียง : geht geht
 • การออกเสียง : 1972 1972
 • การออกเสียง : Kathrein Kathrein
 • การออกเสียง : trotzdem trotzdem
 • การออกเสียง : mittelschmerz mittelschmerz
 • การออกเสียง : Bangkok Bangkok
 • การออกเสียง : Leopold Leopold
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : Rachel Rachel
 • การออกเสียง : Psyche Psyche
 • การออกเสียง : N N
 • การออกเสียง : oder oder
 • การออกเสียง : influenza influenza
 • การออกเสียง : Liebe Liebe
 • การออกเสียง : Rührei Rührei
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : triceratops triceratops
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : Volksgeist Volksgeist
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : Tochter Tochter
 • การออกเสียง : Kraft Kraft
 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : Seele Seele
 • การออกเสียง : Kirche Kirche
 • การออกเสียง : Leonie Leonie
 • การออกเสียง : Würstchen Würstchen
 • การออกเสียง : popcorn popcorn
 • การออกเสียง : Laos Laos
 • การออกเสียง : mmHg mmHg
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : theater theater
 • การออกเสียง : bolognese bolognese
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : Mütter Mütter
 • การออกเสียง : anfang anfang
 • การออกเสียง : Renate Renate
 • การออกเสียง : Josef Josef
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : Mercedes Mercedes
 • การออกเสียง : halo halo
 • การออกเสียง : premier premier
 • การออกเสียง : Nächte Nächte
 • การออกเสียง : jetzt jetzt
 • การออกเสียง : Luan Luan
 • การออกเสียง : Tara Tara
 • การออกเสียง : Scheiße Scheiße
 • การออกเสียง : Onkel Onkel
 • การออกเสียง : metro metro
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Bahnsteig Bahnsteig
 • การออกเสียง : Chiara Chiara
 • การออกเสียง : Huawei Huawei
 • การออกเสียง : kiwi kiwi
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : ui ui
 • การออกเสียง : Erdbeere Erdbeere
 • การออกเสียง : interessant interessant
 • การออกเสียง : bau bau
 • การออกเสียง : Pommes frites Pommes frites
 • การออกเสียง : Miguel Miguel
 • การออกเสียง : Abraham Abraham
 • การออกเสียง : sprichst sprichst
 • การออกเสียง : dennoch dennoch
 • การออกเสียง : Staub Staub
 • การออกเสียง : Vanellope von Schweetz Vanellope von Schweetz
 • การออกเสียง : glücklich glücklich
 • การออกเสียง : Kunst Kunst
 • การออกเสียง : papier papier
 • การออกเสียง : chinesisch chinesisch
 • การออกเสียง : Alina Alina
 • การออกเสียง : Lindt Lindt