ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : Beruf Beruf
 • การออกเสียง : kühl kühl
 • การออกเสียง : HR HR
 • การออกเสียง : Kindergärten Kindergärten
 • การออกเสียง : 2018 2018
 • การออกเสียง : Joaquin Joaquin
 • การออกเสียง : Hapag-Lloyd Hapag-Lloyd
 • การออกเสียง : lila lila
 • การออกเสียง : Baumkuchen Baumkuchen
 • การออกเสียง : login login
 • การออกเสียง : haar haar
 • การออกเสียง : eis eis
 • การออกเสียง : lesen lesen
 • การออกเสียง : door door
 • การออกเสียง : engagement engagement
 • การออกเสียง : hut hut
 • การออกเสียง : Kay Kay
 • การออกเสียง : Adonis Adonis
 • การออกเสียง : herd herd
 • การออกเสียง : Zeitung Zeitung
 • การออกเสียง : plural plural
 • การออกเสียง : einsam einsam
 • การออกเสียง : golden golden
 • การออกเสียง : oval oval
 • การออกเสียง : irrelevant irrelevant
 • การออกเสียง : Renate Renate
 • การออกเสียง : Bernstein Bernstein
 • การออกเสียง : bridge bridge
 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : büro büro
 • การออกเสียง : general general
 • การออกเสียง : Leipzig Leipzig
 • การออกเสียง : machen machen
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : anbieten anbieten
 • การออกเสียง : gut gut
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Linux Linux
 • การออกเสียง : Vanessa Vanessa
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : Nah Nah
 • การออกเสียง : haben haben
 • การออกเสียง : interesse interesse
 • การออกเสียง : guten guten
 • การออกเสียง : hier hier
 • การออกเสียง : zucchini zucchini
 • การออกเสียง : Adeline Adeline
 • การออกเสียง : Loewe Loewe
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : pullover pullover
 • การออกเสียง : bath bath
 • การออกเสียง : Klein Klein
 • การออกเสียง : Bosch Bosch
 • การออกเสียง : genius genius
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : Düsseldorf Düsseldorf
 • การออกเสียง : Moloch Moloch
 • การออกเสียง : fünf fünf
 • การออกเสียง : Vancouver Vancouver
 • การออกเสียง : tasche tasche
 • การออกเสียง : d'accord d'accord
 • การออกเสียง : Paula Paula
 • การออกเสียง : einen einen
 • การออกเสียง : daum daum
 • การออกเสียง : Erdbeere Erdbeere
 • การออกเสียง : diamant diamant
 • การออกเสียง : Emma Emma
 • การออกเสียง : zabaglione zabaglione
 • การออกเสียง : mortadella mortadella
 • การออกเสียง : Richard Richard
 • การออกเสียง : bis bis
 • การออกเสียง : Lange Lange
 • การออกเสียง : Chevrolet Chevrolet
 • การออกเสียง : relevant relevant
 • การออกเสียง : gegenüber gegenüber
 • การออกเสียง : Berchtesgaden Berchtesgaden
 • การออกเสียง : gewöhnlich gewöhnlich
 • การออกเสียง : Schwester Schwester
 • การออกเสียง : Sekretär Sekretär
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : kosten kosten
 • การออกเสียง : Uwe Seeler Uwe Seeler
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : Mythos Mythos
 • การออกเสียง : Stadtrundfahrt Stadtrundfahrt
 • การออกเสียง : noch noch
 • การออกเสียง : Innsbruck Innsbruck
 • การออกเสียง : gehen gehen
 • การออกเสียง : DVD DVD
 • การออกเสียง : André Rieu André Rieu