ภาษา: Coptic [ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ]

กลับไปยังCoptic

รายการนี้ยังไม่มีคำศัพท์
เพิ่มคำศัพท์ใหม่เลย