ภาษา: ภาษาจีนจิ้น [晋语]

กลับไปยังภาษาจีนจิ้น

 • การออกเสียง : 邯郸 邯郸
 • การออกเสียง : 多
 • การออกเสียง : 長
 • การออกเสียง : Hebei Hebei
 • การออกเสียง : 下雨 下雨
 • การออกเสียง : 韓國 韓國
 • การออกเสียง : 馄饨 馄饨
 • การออกเสียง : 九十九 九十九
 • การออกเสียง : 感謝 感謝
 • การออกเสียง : 光荣 光荣
 • การออกเสียง : 本
 • การออกเสียง : 他
 • การออกเสียง : 明日 明日
 • การออกเสียง : 把手拿回 把手拿回
 • การออกเสียง : 汽车 汽车
 • การออกเสียง : 得
 • การออกเสียง : 流
 • การออกเสียง : 臺北市 臺北市
 • การออกเสียง : 中文 中文
 • การออกเสียง : 杏儿 杏儿
 • การออกเสียง : 力
 • การออกเสียง : 上海市 上海市
 • การออกเสียง : 王建 王建
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 上
 • การออกเสียง : 行
 • การออกเสียง : 生活 生活
 • การออกเสียง : 爷爷 爷爷
 • การออกเสียง : 自由 自由
 • การออกเสียง : 都
 • การออกเสียง : 飞机 飞机
 • การออกเสียง : 设计 设计
 • การออกเสียง : 西 西
 • การออกเสียง : 趙
 • การออกเสียง : 等
 • การออกเสียง : 学
 • การออกเสียง : 支那 支那
 • การออกเสียง : 茄子 茄子
 • การออกเสียง : 就
 • การออกเสียง : 之
 • การออกเสียง : 成
 • การออกเสียง : 根
 • การออกเสียง : 了
 • การออกเสียง : 韩国 韩国
 • การออกเสียง : 摩擦音 摩擦音
 • การออกเสียง : 衣裳 衣裳
 • การออกเสียง : 摩托车 摩托车
 • การออกเสียง : 組
 • การออกเสียง : 玉米 玉米
 • การออกเสียง : 炎
 • การออกเสียง : 昆明 昆明
 • การออกเสียง : 外
 • การออกเสียง : 黑
 • การออกเสียง : 日本国 日本国
 • การออกเสียง : 子
 • การออกเสียง : 自行车 自行车
 • การออกเสียง : 發
 • การออกเสียง : 汉字 汉字
 • การออกเสียง : 洋火 洋火
 • การออกเสียง : 黑龙江 黑龙江
 • การออกเสียง : 知
 • การออกเสียง : Zhāngjiākǒu huà Zhāngjiākǒu huà
 • การออกเสียง : 貓
 • การออกเสียง : 出
 • การออกเสียง : 起
 • การออกเสียง : 唐朝 唐朝
 • การออกเสียง : 閻錫山 閻錫山
 • การออกเสียง : 能
 • การออกเสียง : 杀
 • การออกเสียง : 蔡
 • การออกเสียง : 合
 • การออกเสียง : 圖
 • การออกเสียง : 台北市 台北市
 • การออกเสียง : 在
 • การออกเสียง : 语言 语言
 • การออกเสียง : 而
 • การออกเสียง : 二十 二十
 • การออกเสียง : 分
 • การออกเสียง : changsha changsha
 • การออกเสียง : 經濟學 經濟學
 • การออกเสียง : 太原 太原
 • การออกเสียง : 头发 头发
 • การออกเสียง : 传统 传统
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯
 • การออกเสียง : 放
 • การออกเสียง : 所
 • การออกเสียง : 角
 • การออกเสียง : 憲法 憲法
 • การออกเสียง : cheng hsin cheng hsin
 • การออกเสียง : 科学 科学