ภาษา: เชเชน [Нохчийн]

กลับไปยังเชเชน

 • การออกเสียง : Бер Бер
 • การออกเสียง : цӏокъ-аьрзу цӏокъ-аьрзу
 • การออกเสียง : бос бос
 • การออกเสียง : иту иту
 • การออกเสียง : Еара Еара
 • การออกเสียง : декъала декъала
 • การออกเสียง : йогIийла йогIийла
 • การออกเสียง : Iумар КIант Доккa Iумар КIант Доккa
 • การออกเสียง : кхехка кхехка
 • การออกเสียง : йийсар йийсар
 • การออกเสียง : оьрсийн оьрсийн
 • การออกเสียง : хьаж хьаж
 • การออกเสียง : хьоза хьоза
 • การออกเสียง : бӏогӏам бӏогӏам
 • การออกเสียง : оьшуш оьшуш
 • การออกเสียง : синтем бан синтем бан
 • การออกเสียง : 1айг 1айг
 • การออกเสียง : Ц1а Ц1а
 • การออกเสียง : гӏогӏ гӏогӏ
 • การออกเสียง : салам дала салам дала
 • การออกเสียง : Мичахь? Мичахь?
 • การออกเสียง : такха такха
 • การออกเสียง : жижиг жижиг
 • การออกเสียง : пIелг пIелг
 • การออกเสียง : Iуьйре Iуьйре
 • การออกเสียง : Шура Шура
 • การออกเสียง : пхьаагал пхьаагал
 • การออกเสียง : Шун Шун
 • การออกเสียง : гӏа гӏа
 • การออกเสียง : Уьйт1е Уьйт1е
 • การออกเสียง : къахка къахка
 • การออกเสียง : кӏира кӏира
 • การออกเสียง : xьач xьач
 • การออกเสียง : цӀонга цӀонга
 • การออกเสียง : теша теша
 • การออกเสียง : Ч1ог1а Ч1ог1а
 • การออกเสียง : хаза хаза
 • การออกเสียง : гӏаз гӏаз
 • การออกเสียง : бӏаьсте бӏаьсте
 • การออกเสียง : 1алашдар 1алашдар
 • การออกเสียง : кӏоршаме кӏоршаме
 • การออกเสียง : цициг цициг
 • การออกเสียง : кӏентан йоьӏан кӏант кӏентан йоьӏан кӏант
 • การออกเสียง : маса маса
 • การออกเสียง : къонахий къонахий
 • การออกเสียง : зов зов
 • การออกเสียง : cихо cихо
 • การออกเสียง : юьхь юьхь
 • การออกเสียง : ГIалитIа ГIалитIа
 • การออกเสียง : кӏади кӏади
 • การออกเสียง : йолхалг1а йолхалг1а
 • การออกเสียง : деха пхьош ду деха пхьош ду
 • การออกเสียง : ж1аьла ж1аьла
 • การออกเสียง : такха таро йолу такха таро йолу
 • การออกเสียง : бу бу
 • การออกเสียง : гӏайракх гӏайракх
 • การออกเสียง : ДегIастан ДегIастан
 • การออกเสียง : Х1ан-х1ан Х1ан-х1ан
 • การออกเสียง : хьега хьега
 • การออกเสียง : атарш атарш
 • การออกเสียง : декха декха
 • การออกเสียง : аьрру аьрру
 • การออกเสียง : саьнгал саьнгал
 • การออกเสียง : жимчохь жимчохь
 • การออกเสียง : сагIийна яла сагIийна яла
 • การออกเสียง : Терк Терк
 • การออกเสียง : пIераска де пIераска де
 • การออกเสียง : бехк бехк
 • การออกเสียง : уьш уьш
 • การออกเสียง : можа можа
 • การออกเสียง : шолгӏа шолгӏа
 • การออกเสียง : кӏиллб кӏиллб
 • การออกเสียง : йойла йойла
 • การออกเสียง : гӏатта гӏатта
 • การออกเสียง : даьтта даьтта
 • การออกเสียง : гоь гоь
 • การออกเสียง : нохчо нохчо
 • การออกเสียง : гӏалагӏазкхи гӏалагӏазкхи
 • การออกเสียง : сийлалла дезар сийлалла дезар
 • การออกเสียง : дотта дотта
 • การออกเสียง : зуда зуда
 • การออกเสียง : къам къам
 • การออกเสียง : беркат беркат
 • การออกเสียง : хIинца муьлха шеран зама ю? хIинца муьлха шеран зама ю?
 • การออกเสียง : дари дари
 • การออกเสียง : ӏаж ӏаж
 • การออกเสียง : ХІара ХІара
 • การออกเสียง : маца маца
 • การออกเสียง : хIинцале хIинцале
 • การออกเสียง : кхарза кхарза