ภาษา: เชเชน [Нохчийн]

กลับไปยังเชเชน

 • การออกเสียง : шу (вы; you plural) шу (вы; you plural)
 • การออกเสียง : ХІаъ. ХІаъ.
 • การออกเสียง : беш беш
 • การออกเสียง : аьрзу аьрзу
 • การออกเสียง : дика дика
 • การออกเสียง : нохчийн нохчийн
 • การออกเสียง : суна бехк ма билла суна бехк ма билла
 • การออกเสียง : Шот Шот
 • การออกเสียง : иза иза
 • การออกเสียง : чехка чехка
 • การออกเสียง : Аслан Масхадов Аслан Масхадов
 • การออกเสียง : Хьо езаш лела Хьо езаш лела
 • การออกเสียง : ло ло
 • การออกเสียง : 1уьйре 1уьйре
 • การออกเสียง : чIогIа чIогIа
 • การออกเสียง : П1ераска П1ераска
 • การออกเสียง : гата гата
 • การออกเสียง : юрт юрт
 • การออกเสียง : лаьхьа лаьхьа
 • การออกเสียง : гай гай
 • การออกเสียง : йоӏ йоӏ
 • การออกเสียง : Оршот Оршот
 • การออกเสียง : кIант кIант
 • การออกเสียง : олхазар олхазар
 • การออกเสียง : ӏуьйре ӏуьйре
 • การออกเสียง : цIеран бос цIеран бос
 • การออกเสียง : Х1орд Х1орд
 • การออกเสียง : суна хьо йеза суна хьо йеза
 • การออกเสียง : хьоьга хьоьга
 • การออกเสียง : ӏа ӏа
 • การออกเสียง : дека дека
 • การออกเสียง : кор кор
 • การออกเสียง : аьхке аьхке
 • การออกเสียง : ата ата
 • การออกเสียง : хох хох
 • การออกเสียง : такха таро йоцу такха таро йоцу
 • การออกเสียง : бӏоржам бӏоржам
 • การออกเสียง : керт керт
 • การออกเสียง : буьйса буьйса
 • การออกเสียง : пен пен
 • การออกเสียง : Хьаьмцаш Хьаьмцаш
 • การออกเสียง : 1адо 1адо
 • การออกเสียง : гӏуллакхаш гӏуллакхаш
 • การออกเสียง : бел бел
 • การออกเสียง : схьа схьа
 • การออกเสียง : Суьйре Суьйре
 • การออกเสียง : Б1АЬРГАШ Б1АЬРГАШ
 • การออกเสียง : дог1а дог1а
 • การออกเสียง : лилула-сийна лилула-сийна
 • การออกเสียง : ц1е ц1е
 • การออกเสียง : хорбаз хорбаз
 • การออกเสียง : сахьт сахьт
 • การออกเสียง : ӏаьржа ӏаьржа
 • การออกเสียง : ӏан ӏан
 • การออกเสียง : верас верас
 • การออกเสียง : Нохчийн абат Нохчийн абат
 • การออกเสียง : lуьйре lуьйре
 • การออกเสียง : воккха стаг воккха стаг
 • การออกเสียง : кхарста кхарста
 • การออกเสียง : ТӀай ТӀай
 • การออกเสียง : хIинца муьлха шо ду? хIинца муьлха шо ду?
 • การออกเสียง : маса маса
 • การออกเสียง : кура кура
 • การออกเสียง : кхокха кхокха
 • การออกเสียง : кхана дуьйна кхана дуьйна
 • การออกเสียง : кӏант кӏант
 • การออกเสียง : догӏа (дождь; rain) догӏа (дождь; rain)
 • การออกเสียง : бад бад
 • การออกเสียง : йол йол
 • การออกเสียง : талламхо талламхо
 • การออกเสียง : зама зама
 • การออกเสียง : ахка ахка
 • การออกเสียง : ДоттагІалла ДоттагІалла
 • การออกเสียง : хабар хабар
 • การออกเสียง : Церг Церг
 • การออกเสียง : Г1айг1а Г1айг1а
 • การออกเสียง : Талламанболх Талламанболх
 • การออกเสียง : тахана хIун ду ду? тахана хIун ду ду?
 • การออกเสียง : схьаэцархо схьаэцархо
 • การออกเสียง : жа жа
 • การออกเสียง : рицкъа рицкъа
 • การออกเสียง : деда деда
 • การออกเสียง : беса-цIениг беса-цIениг
 • การออกเสียง : кхетам кхетам
 • การออกเสียง : тхов тхов
 • การออกเสียง : дац дац
 • การออกเสียง : борш борш
 • การออกเสียง : 1аж 1аж
 • การออกเสียง : хьекъалча хьекъалча
 • การออกเสียง : дуьхьиг дуьхьиг