ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Vigo Vigo
 • การออกเสียง : Terra Terra
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : Paulina Paulina
 • การออกเสียง : Calella Calella
 • การออกเสียง : cara cara
 • การออกเสียง : quiet quiet
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : circuit circuit
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : temps temps
 • การออกเสียง : fuet fuet
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : Calvados Calvados
 • การออกเสียง : Passat Passat
 • การออกเสียง : llegar llegar
 • การออกเสียง : Iris Iris
 • การออกเสียง : França França
 • การออกเสียง : dolor dolor
 • การออกเสียง : soler soler
 • การออกเสียง : estar estar
 • การออกเสียง : Laia Laia
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : F F
 • การออกเสียง : cal cal
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : Lluís Llach Lluís Llach
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : coma coma
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : vint vint
 • การออกเสียง : El Bulli El Bulli
 • การออกเสียง : passi-ho bé passi-ho bé
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : HDMI HDMI
 • การออกเสียง : el Poble-sec el Poble-sec
 • การออกเสียง : Rabat Rabat
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : Lorena Lorena
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : reina reina
 • การออกเสียง : Ciutadella Ciutadella
 • การออกเสียง : Camilla Camilla
 • การออกเสียง : tard tard
 • การออกเสียง : Bella Bella
 • การออกเสียง : Cambrils Cambrils
 • การออกเสียง : dinar dinar
 • การออกเสียง : Eloi Eloi
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : tall tall
 • การออกเสียง : API API
 • การออกเสียง : Petra Petra
 • การออกเสียง : Hopsters Hopsters
 • การออกเสียง : platja platja
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : aquest home aquest home
 • การออกเสียง : Enzo Enzo
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : llibre llibre
 • การออกเสียง : Cerveseria Artesana Golding Cerveseria Artesana Golding
 • การออกเสียง : Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
 • การออกเสียง : dama dama
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : nit nit
 • การออกเสียง : negligible negligible
 • การออกเสียง : revista revista
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : sort sort
 • การออกเสียง : pa amb tomàquet pa amb tomàquet
 • การออกเสียง : bonsai bonsai
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : Mara Mara
 • การออกเสียง : coca coca
 • การออกเสียง : entre entre
 • การออกเสียง : Frau Frau
 • การออกเสียง : força força
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : haver haver
 • การออกเสียง : llegeixo llegeixo
 • การออกเสียง : P P
 • การออกเสียง : deu deu