ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : reina reina
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : Lluís Domènech i Montaner Lluís Domènech i Montaner
 • การออกเสียง : sang sang
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : Manuel Puig Manuel Puig
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : Joana Joana
 • การออกเสียง : Gisela Gisela
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : benvingut benvingut
 • การออกเสียง : ll ll
 • การออกเสียง : Felisa Felisa
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : Joan Jordán Joan Jordán
 • การออกเสียง : rectangle rectangle
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : Pisa Pisa
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : Eivissa Eivissa
 • การออกเสียง : Priorat Priorat
 • การออกเสียง : temps temps
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : Lisboa Lisboa
 • การออกเสียง : noia noia
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : gener gener
 • การออกเสียง : exemple exemple
 • การออกเสียง : Llobregat Llobregat
 • การออกเสียง : Nil Nil
 • การออกเสียง : granja granja
 • การออกเสียง : vull vull
 • การออกเสียง : Ramon Ramon
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles
 • การออกเสียง : Salou Salou
 • การออกเสียง : triangle triangle
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : brut brut
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : haver haver
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : content content
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : armadillo armadillo
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : esperar esperar
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : llegeix llegeix
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : cul-de-sac cul-de-sac
 • การออกเสียง : Oriol Junqueras Oriol Junqueras
 • การออกเสียง : El Bulli El Bulli
 • การออกเสียง : feu feu
 • การออกเสียง : accident accident
 • การออกเสียง : estar estar
 • การออกเสียง : beta beta
 • การออกเสียง : vint vint
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : mica mica
 • การออกเสียง : Pavia Pavia
 • การออกเสียง : Xàtiva Xàtiva
 • การออกเสียง : venir venir
 • การออกเสียง : elegia elegia
 • การออกเสียง : ant ant
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : HDMI HDMI
 • การออกเสียง : Poma Poma
 • การออกเสียง : sou sou
 • การออกเสียง : sí
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : guitar guitar
 • การออกเสียง : passi-ho bé passi-ho bé
 • การออกเสียง : plaça plaça
 • การออกเสียง : fillet fillet
 • การออกเสียง : Tatiana Tatiana
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : Neva Neva
 • การออกเสียง : cosmos cosmos
 • การออกเสียง : marcia marcia
 • การออกเสียง : noi noi