ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Celler Celler
 • การออกเสียง : he he
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : Pep Guardiola Pep Guardiola
 • การออกเสียง : Jordi Savall Jordi Savall
 • การออกเสียง : ant ant
 • การออกเสียง : cul-de-sac cul-de-sac
 • การออกเสียง : peix peix
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : temps temps
 • การออกเสียง : exemple exemple
 • การออกเสียง : mes mes
 • การออกเสียง : roux roux
 • การออกเสียง : sabor sabor
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : ll ll
 • การออกเสียง : geografia geografia
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : camembert camembert
 • การออกเสียง : Grenoble Grenoble
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : Joana Joana
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : els ulls els ulls
 • การออกเสียง : familiar familiar
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : granja granja
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : Pisa Pisa
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : Lluís Domènech i Montaner Lluís Domènech i Montaner
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : Llobregat Llobregat
 • การออกเสียง : sempre sempre
 • การออกเสียง : Canaan Canaan
 • การออกเสียง : plaça plaça
 • การออกเสียง : Priorat Priorat
 • การออกเสียง : especial especial
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : sang sang
 • การออกเสียง : sí
 • การออกเสียง : Enoch Enoch
 • การออกเสียง : rectangle rectangle
 • การออกเสียง : gall gall
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : Felisa Felisa
 • การออกเสียง : haver haver
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : adjacent adjacent
 • การออกเสียง : platja platja
 • การออกเสียง : Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : Kazakhstan Kazakhstan
 • การออกเสียง : Xàtiva Xàtiva
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : El Bulli El Bulli
 • การออกเสียง : armadillo armadillo
 • การออกเสียง : triangle triangle
 • การออกเสียง : coma coma
 • การออกเสียง : Papa Papa
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Ada Ada
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles
 • การออกเสียง : N N
 • การออกเสียง : marcia marcia
 • การออกเสียง : Bastet Bastet
 • การออกเสียง : Mara Mara
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : Tatiana Tatiana
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : basalt basalt
 • การออกเสียง : França França
 • การออกเสียง : Sagrada Família Sagrada Família
 • การออกเสียง : brut brut
 • การออกเสียง : sou sou
 • การออกเสียง : llegeix llegeix
 • การออกเสียง : gener gener
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : Ciutadella Ciutadella
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : pont pont