ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : adjacent adjacent
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : Manuel Puig Manuel Puig
 • การออกเสียง : camembert camembert
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : Grenoble Grenoble
 • การออกเสียง : peix peix
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : Salou Salou
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : ant ant
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol
 • การออกเสียง : especial especial
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : exemple exemple
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : Gisela Gisela
 • การออกเสียง : Felisa Felisa
 • การออกเสียง : temps temps
 • การออกเสียง : basalt basalt
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : ll ll
 • การออกเสียง : granja granja
 • การออกเสียง : sempre sempre
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : vull vull
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : sang sang
 • การออกเสียง : haver haver
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : Lluís Domènech i Montaner Lluís Domènech i Montaner
 • การออกเสียง : Joana Joana
 • การออกเสียง : Priorat Priorat
 • การออกเสียง : Pisa Pisa
 • การออกเสียง : Oriol Junqueras Oriol Junqueras
 • การออกเสียง : Llobregat Llobregat
 • การออกเสียง : noia noia
 • การออกเสียง : rectangle rectangle
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : sí
 • การออกเสียง : estar estar
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : armadillo armadillo
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : triangle triangle
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : El Bulli El Bulli
 • การออกเสียง : pont pont
 • การออกเสียง : Nil Nil
 • การออกเสียง : llegeix llegeix
 • การออกเสียง : gener gener
 • การออกเสียง : brut brut
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : Xàtiva Xàtiva
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : Pavia Pavia
 • การออกเสียง : cul-de-sac cul-de-sac
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : plaça plaça
 • การออกเสียง : Tatiana Tatiana
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : content content
 • การออกเสียง : sort sort
 • การออกเสียง : mica mica
 • การออกเสียง : vint vint
 • การออกเสียง : Calella Calella
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : elegia elegia
 • การออกเสียง : marcia marcia
 • การออกเสียง : cabaret cabaret
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : beta beta
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : venir venir
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : accident accident
 • การออกเสียง : fillet fillet
 • การออกเสียง : feu feu
 • การออกเสียง : Marina Marina
 • การออกเสียง : sou sou