ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : feu feu
 • การออกเสียง : Lisboa Lisboa
 • การออกเสียง : Passat Passat
 • การออกเสียง : Gemma Gemma
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : vull vull
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : brut brut
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : piscina piscina
 • การออกเสียง : exemple exemple
 • การออกเสียง : feta feta
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : sí
 • การออกเสียง : horrible horrible
 • การออกเสียง : Guyana Guyana
 • การออกเสียง : llegeix llegeix
 • การออกเสียง : granja granja
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : armadillo armadillo
 • การออกเสียง : Eivissa Eivissa
 • การออกเสียง : ll ll
 • การออกเสียง : Ramon Ramon
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : Pep Guardiola Pep Guardiola
 • การออกเสียง : Gisela Gisela
 • การออกเสียง : deixar deixar
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : heure heure
 • การออกเสียง : haver haver
 • การออกเสียง : sobre sobre
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : estar estar
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
 • การออกเสียง : sucre sucre
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : El Bulli El Bulli
 • การออกเสียง : esperar esperar
 • การออกเสียง : Menorca Menorca
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : venir venir
 • การออกเสียง : Pisa Pisa
 • การออกเสียง : temps temps
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : coma coma
 • การออกเสียง : Aleix Vidal Aleix Vidal
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : Neva Neva
 • การออกเสียง : pont pont
 • การออกเสียง : cul-de-sac cul-de-sac
 • การออกเสียง : Poma Poma
 • การออกเสียง : fillet fillet
 • การออกเสียง : Joan Jordán Joan Jordán
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : xiuxiuejar xiuxiuejar
 • การออกเสียง : passi-ho bé passi-ho bé
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : aquest home aquest home
 • การออกเสียง : deu deu
 • การออกเสียง : mall mall
 • การออกเสียง : gener gener
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : B B
 • การออกเสียง : Grenoble Grenoble
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : sou sou
 • การออกเสียง : miner miner
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : cosmos cosmos
 • การออกเสียง : sort sort
 • การออกเสียง : full full
 • การออกเสียง : mas mas
 • การออกเสียง : 23 23
 • การออกเสียง : Isabel Coixet Isabel Coixet
 • การออกเสียง : marcia marcia
 • การออกเสียง : accident accident