ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Bruges Bruges
 • การออกเสียง : Calvados Calvados
 • การออกเสียง : Guyana Guyana
 • การออกเสียง : des des
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : Hermes Hermes
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Laia Laia
 • การออกเสียง : reina reina
 • การออกเสียง : Lluís Llach Lluís Llach
 • การออกเสียง : vas vas
 • การออกเสียง : Rabat Rabat
 • การออกเสียง : Eloi Eloi
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : mari mari
 • การออกเสียง : Xisca Xisca
 • การออกเสียง : cantar cantar
 • การออกเสียง : fuet fuet
 • การออกเสียง : os os
 • การออกเสียง : Paulina Paulina
 • การออกเสียง : mas mas
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Ramon Ramon
 • การออกเสียง : Lorena Lorena
 • การออกเสียง : vint vint
 • การออกเสียง : sort sort
 • การออกเสียง : Blanes Blanes
 • การออกเสียง : sant sant
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : cal cal
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : F F
 • การออกเสียง : Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
 • การออกเสียง : coma coma
 • การออกเสียง : Guam Guam
 • การออกเสียง : Adonis Adonis
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : negligible negligible
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : Bella Bella
 • การออกเสียง : Camilla Camilla
 • การออกเสียง : tall tall
 • การออกเสียง : passi-ho bé passi-ho bé
 • การออกเสียง : Ciutadella Ciutadella
 • การออกเสียง : Iris Iris
 • การออกเสียง : revista revista
 • การออกเสียง : Eira Eira
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : coca coca
 • การออกเสียง : beta beta
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : nit nit
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : platja platja
 • การออกเสียง : llegeixo llegeixo
 • การออกเสียง : neus neus
 • การออกเสียง : exigir exigir
 • การออกเสียง : P P
 • การออกเสียง : barca barca
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : fillet fillet
 • การออกเสียง : Casa Milà Casa Milà
 • การออกเสียง : rebaixes rebaixes
 • การออกเสียง : pa amb tomàquet pa amb tomàquet
 • การออกเสียง : Enoch Enoch
 • การออกเสียง : espanyol espanyol
 • การออกเสียง : Mara Mara
 • การออกเสียง : Isabel Coixet Isabel Coixet
 • การออกเสียง : Gaudí Gaudí
 • การออกเสียง : blau blau
 • การออกเสียง : abracadabra abracadabra
 • การออกเสียง : Sagrada Família Sagrada Família
 • การออกเสียง : Marina Marina
 • การออกเสียง : llibre llibre
 • การออกเสียง : Londres Londres
 • การออกเสียง : dama dama
 • การออกเสียง : Hong Kong Hong Kong
 • การออกเสียง : quiet quiet
 • การออกเสียง : Xavier Cugat Xavier Cugat
 • การออกเสียง : Ernest Ernest
 • การออกเสียง : xiuxiuejar xiuxiuejar
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra
 • การออกเสียง : venir venir
 • การออกเสียง : Guinea Guinea