ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : des des
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : HTML HTML
 • การออกเสียง : Iona Iona
 • การออกเสียง : Sergio Busquets Sergio Busquets
 • การออกเสียง : petit petit
 • การออกเสียง : feta feta
 • การออกเสียง : Terra Terra
 • การออกเสียง : Josefina Josefina
 • การออกเสียง : poder poder
 • การออกเสียง : Barbados Barbados
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : Porto Porto
 • การออกเสียง : tall tall
 • การออกเสียง : nuclear nuclear
 • การออกเสียง : Adonis Adonis
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : Frau Frau
 • การออกเสียง : ball ball
 • การออกเสียง : ara ara
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : Margot Margot
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : set set
 • การออกเสียง : os os
 • การออกเสียง : Guyana Guyana
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : Ramon Ramon
 • การออกเสียง : altar altar
 • การออกเสียง : és és
 • การออกเสียง : blaugrana blaugrana
 • การออกเสียง : Enzo Enzo
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : port port
 • การออกเสียง : Foix Foix
 • การออกเสียง : prendre prendre
 • การออกเสียง : Generalitat Generalitat
 • การออกเสียง : piscina piscina
 • การออกเสียง : deus deus
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
 • การออกเสียง : Eivissa Eivissa
 • การออกเสียง : Cristina Cristina
 • การออกเสียง : API API
 • การออกเสียง : quinze quinze
 • การออกเสียง : Gisela Gisela
 • การออกเสียง : paella valenciana paella valenciana
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียง : GPS GPS
 • การออกเสียง : Jaume Cabré Jaume Cabré
 • การออกเสียง : paper paper
 • การออกเสียง : cel cel
 • การออกเสียง : Passat Passat
 • การออกเสียง : torrent torrent
 • การออกเสียง : Juno Juno
 • การออกเสียง : Salou Salou
 • การออกเสียง : Lisboa Lisboa
 • การออกเสียง : Gemma Gemma
 • การออกเสียง : benvingut benvingut
 • การออกเสียง : però però
 • การออกเสียง : important important
 • การออกเสียง : ascensor ascensor
 • การออกเสียง : Eusebi Güell Eusebi Güell
 • การออกเสียง : cava cava
 • การออกเสียง : sabor sabor
 • การออกเสียง : junior junior
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : quatre quatre
 • การออกเสียง : Manuel Puig Manuel Puig
 • การออกเสียง : familiar familiar
 • การออกเสียง : Anvers Anvers
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Celler Celler
 • การออกเสียง : cereals cereals
 • การออกเสียง : els ulls els ulls
 • การออกเสียง : Joan Jordán Joan Jordán
 • การออกเสียง : he he
 • การออกเสียง : Park Güell Park Güell
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : quiet quiet
 • การออกเสียง : mes mes
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : Jordi Savall Jordi Savall
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : Nicaragua Nicaragua
 • การออกเสียง : reina reina
 • การออกเสียง : Pep Guardiola Pep Guardiola
 • การออกเสียง : peix peix