ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Bhutan Bhutan
 • การออกเสียง : dieu dieu
 • การออกเสียง : tard tard
 • การออกเสียง : esperanto esperanto
 • การออกเสียง : Salem Salem
 • การออกเสียง : pujol pujol
 • การออกเสียง : adonai adonai
 • การออกเสียง : maligne maligne
 • การออกเสียง : plorar plorar
 • การออกเสียง : mahjong mahjong
 • การออกเสียง : pera pera
 • การออกเสียง : Susanna Susanna
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : gema gema
 • การออกเสียง : aprendre aprendre
 • การออกเสียง : punt punt
 • การออกเสียง : primer primer
 • การออกเสียง : Carles Aleñà Carles Aleñà
 • การออกเสียง : Cambrils Cambrils
 • การออกเสียง : soja soja
 • การออกเสียง : social social
 • การออกเสียง : tomb tomb
 • การออกเสียง : plaça de Catalunya plaça de Catalunya
 • การออกเสียง : Verdaguer Verdaguer
 • การออกเสียง : som som
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียง : cosmopolita cosmopolita
 • การออกเสียง : F. C. Barcelona F. C. Barcelona
 • การออกเสียง : güell güell
 • การออกเสียง : roja roja
 • การออกเสียง : plaça de Sant Jaume plaça de Sant Jaume
 • การออกเสียง : sant sant
 • การออกเสียง : elixir elixir
 • การออกเสียง : cereal cereal
 • การออกเสียง : fins fins
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : 28 28
 • การออกเสียง : Pons Pons
 • การออกเสียง : mandíbula mandíbula
 • การออกเสียง : Gelida Gelida
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : fes fes
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : muguet muguet
 • การออกเสียง : benet benet
 • การออกเสียง : cine cine
 • การออกเสียง : tia tia
 • การออกเสียง : seu seu
 • การออกเสียง : roser roser
 • การออกเสียง : 007 007
 • การออกเสียง : ample ample
 • การออกเสียง : CaixaBank CaixaBank
 • การออกเสียง : Kenya Kenya
 • การออกเสียง : puc puc
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : àngel àngel
 • การออกเสียง : llevar llevar
 • การออกเสียง : veure veure
 • การออกเสียง : job job
 • การออกเสียง : Alexandria Alexandria
 • การออกเสียง : Bangladesh Bangladesh
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : Jordi Pujol Jordi Pujol
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : fart fart
 • การออกเสียง : dengue dengue
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : verb verb
 • การออกเสียง : Sergi Enrich Sergi Enrich
 • การออกเสียง : anar anar
 • การออกเสียง : Soldeu Soldeu
 • การออกเสียง : gelateria gelateria
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : neu neu
 • การออกเสียง : vas vas
 • การออกเสียง : República Dominicana República Dominicana
 • การออกเสียง : classe classe
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : oncle oncle
 • การออกเสียง : croquet croquet
 • การออกเสียง : cant cant
 • การออกเสียง : Uzbekistan Uzbekistan
 • การออกเสียง : Salomé Salomé
 • การออกเสียง : gros gros
 • การออกเสียง : ratafia ratafia
 • การออกเสียง : cactus cactus
 • การออกเสียง : cerca cerca