ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Ciutat Vella Ciutat Vella
 • การออกเสียง : text text
 • การออกเสียง : GPS GPS
 • การออกเสียง : port de Sóller port de Sóller
 • การออกเสียง : dieu dieu
 • การออกเสียง : ben ben
 • การออกเสียง : bonsai bonsai
 • การออกเสียง : benet benet
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : Roman Roman
 • การออกเสียง : xarel·lo xarel·lo
 • การออกเสียง : Park Güell Park Güell
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : Sergi Roberto Sergi Roberto
 • การออกเสียง : Penedès Penedès
 • การออกเสียง : Uzbekistan Uzbekistan
 • การออกเสียง : octubre octubre
 • การออกเสียง : Calella de Palafrugell Calella de Palafrugell
 • การออกเสียง : 105 105
 • การออกเสียง : balear balear
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : gelateria gelateria
 • การออกเสียง : mollet mollet
 • การออกเสียง : Mariana Mariana
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : pujol pujol
 • การออกเสียง : conduent conduent
 • การออกเสียง : Cornellà de Llobregat Cornellà de Llobregat
 • การออกเสียง : regne regne
 • การออกเสียง : croquet croquet
 • การออกเสียง : Marc Marc
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : editorial editorial
 • การออกเสียง : molt molt
 • การออกเสียง : tranquil tranquil
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : Castells Castells
 • การออกเสียง : la Pedrera la Pedrera
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : trimestre trimestre
 • การออกเสียง : pet pet
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : Romans Romans
 • การออกเสียง : metro metro
 • การออกเสียง : fart fart
 • การออกเสียง : serra serra
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : Ausiàs March Ausiàs March
 • การออกเสียง : Sanna Sanna
 • การออกเสียง : té
 • การออกเสียง : humus humus
 • การออกเสียง : Cuba Cuba
 • การออกเสียง : Mongol Mongol
 • การออกเสียง : riu riu
 • การออกเสียง : Ripoll Ripoll
 • การออกเสียง : els els
 • การออกเสียง : Palau Güell Palau Güell
 • การออกเสียง : Emmanuel Emmanuel
 • การออกเสียง : collons collons
 • การออกเสียง : València València
 • การออกเสียง : xocolata xocolata
 • การออกเสียง : fa fa
 • การออกเสียง : mon mon
 • การออกเสียง : aprendre aprendre
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : allioli allioli
 • การออกเสียง : amateur amateur
 • การออกเสียง : bicicleta bicicleta
 • การออกเสียง : U2 U2
 • การออกเสียง : Grenada Grenada
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : comprar comprar
 • การออกเสียง : esta esta
 • การออกเสียง : Alena Alena
 • การออกเสียง : millor millor
 • การออกเสียง : carrer de Girona carrer de Girona
 • การออกเสียง : primer primer
 • การออกเสียง : humor humor
 • การออกเสียง : social social
 • การออกเสียง : Gerd Gerd
 • การออกเสียง : proven proven
 • การออกเสียง : Jaume Balagueró Jaume Balagueró
 • การออกเสียง : patata patata
 • การออกเสียง : Oman Oman
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : cot cot