ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : sant sant
 • การออกเสียง : Rosalia Rosalia
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : punt punt
 • การออกเสียง : esteve esteve
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : Soldeu Soldeu
 • การออกเสียง : octubre octubre
 • การออกเสียง : vas vas
 • การออกเสียง : Iraq Iraq
 • การออกเสียง : centre centre
 • การออกเสียง : difícil difícil
 • การออกเสียง : ample ample
 • การออกเสียง : F. C. Barcelona F. C. Barcelona
 • การออกเสียง : Susanna Susanna
 • การออกเสียง : cant cant
 • การออกเสียง : fes fes
 • การออกเสียง : focus focus
 • การออกเสียง : elles elles
 • การออกเสียง : Ausiàs March Ausiàs March
 • การออกเสียง : pera pera
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : tard tard
 • การออกเสียง : croquet croquet
 • การออกเสียง : Jordi Pujol Jordi Pujol
 • การออกเสียง : adonai adonai
 • การออกเสียง : fins fins
 • การออกเสียง : idioma idioma
 • การออกเสียง : 007 007
 • การออกเสียง : olives olives
 • การออกเสียง : 28 28
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : abracadabra abracadabra
 • การออกเสียง : Homer Homer
 • การออกเสียง : Pons Pons
 • การออกเสียง : cine cine
 • การออกเสียง : fort fort
 • การออกเสียง : seu seu
 • การออกเสียง : detritus detritus
 • การออกเสียง : Armand Armand
 • การออกเสียง : llevar llevar
 • การออกเสียง : gema gema
 • การออกเสียง : veure veure
 • การออกเสียง : Bahrein Bahrein
 • การออกเสียง : Bhutan Bhutan
 • การออกเสียง : rap rap
 • การออกเสียง : primer primer
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียง : cerca cerca
 • การออกเสียง : Espanya Espanya
 • การออกเสียง : mandíbula mandíbula
 • การออกเสียง : gust gust
 • การออกเสียง : Salomé Salomé
 • การออกเสียง : fart fart
 • การออกเสียง : verb verb
 • การออกเสียง : gelateria gelateria
 • การออกเสียง : Salem Salem
 • การออกเสียง : Castelldefels Castelldefels
 • การออกเสียง : Llucmajor Llucmajor
 • การออกเสียง : barca barca
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : kappa kappa
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : taller taller
 • การออกเสียง : Addis Abeba Addis Abeba
 • การออกเสียง : Bangladesh Bangladesh
 • การออกเสียง : l'oceà l'oceà
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : social social
 • การออกเสียง : República Dominicana República Dominicana
 • การออกเสียง : baobab baobab
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : ratafia ratafia
 • การออกเสียง : millor millor
 • การออกเสียง : Llull Llull
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : benet benet
 • การออกเสียง : ampere ampere
 • การออกเสียง : neu neu
 • การออกเสียง : concomitant concomitant
 • การออกเสียง : metall metall
 • การออกเสียง : Carles Carles
 • การออกเสียง : dina dina
 • การออกเสียง : porc porc
 • การออกเสียง : D D
 • การออกเสียง : Vila Vila
 • การออกเสียง : colossal colossal
 • การออกเสียง : Penedès Penedès
 • การออกเสียง : cama cama
 • การออกเสียง : Aleix Espargaró Aleix Espargaró