ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Emmanuel Emmanuel
 • การออกเสียง : puc puc
 • การออกเสียง : Noruega Noruega
 • การออกเสียง : nous nous
 • การออกเสียง : conduent conduent
 • การออกเสียง : oceà Atlàntic oceà Atlàntic
 • การออกเสียง : 105 105
 • การออกเสียง : Açores Açores
 • การออกเสียง : riu riu
 • การออกเสียง : Senegal Senegal
 • การออกเสียง : fet fet
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : partir partir
 • การออกเสียง : Osiris Osiris
 • การออกเสียง : seu seu
 • การออกเสียง : castell castell
 • การออกเสียง : cine cine
 • การออกเสียง : pijama pijama
 • การออกเสียง : mir mir
 • การออกเสียง : miracle miracle
 • การออกเสียง : estudio estudio
 • การออกเสียง : gust gust
 • การออกเสียง : ocell ocell
 • การออกเสียง : dina dina
 • การออกเสียง : bell bell
 • การออกเสียง : govern govern
 • การออกเสียง : llatí llatí
 • การออกเสียง : algoritme algoritme
 • การออกเสียง : Baix Baix
 • การออกเสียง : Vielha Vielha
 • การออกเสียง : Bosc Bosc
 • การออกเสียง : zinc zinc
 • การออกเสียง : primer primer
 • การออกเสียง : bola bola
 • การออกเสียง : gaia gaia
 • การออกเสียง : relaxar relaxar
 • การออกเสียง : cul cul
 • การออกเสียง : Sanna Sanna
 • การออกเสียง : Bhutan Bhutan
 • การออกเสียง : Park Güell Park Güell
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : Ripoll Ripoll
 • การออกเสียง : U2 U2
 • การออกเสียง : pell pell
 • การออกเสียง : Llorenç Llorenç
 • การออกเสียง : Berga Berga
 • การออกเสียง : Elina Elina
 • การออกเสียง : Jordi Mollà Jordi Mollà
 • การออกเสียง : concomitant concomitant
 • การออกเสียง : fora fora
 • การออกเสียง : Malayalam Malayalam
 • การออกเสียง : Bona Bona
 • การออกเสียง : adonai adonai
 • การออกเสียง : la Pedrera la Pedrera
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียง : abdomen abdomen
 • การออกเสียง : ase ase
 • การออกเสียง : Toni Toni
 • การออกเสียง : collons collons
 • การออกเสียง : Alexandria Alexandria
 • การออกเสียง : Dante Dante
 • การออกเสียง : Angola Angola
 • การออกเสียง : Xavier Montsalvatge Xavier Montsalvatge
 • การออกเสียง : Santiago Santiago
 • การออกเสียง : Madagascar Madagascar
 • การออกเสียง : pel pel
 • การออกเสียง : neu neu
 • การออกเสียง : Laos Laos
 • การออกเสียง : quaranta quaranta
 • การออกเสียง : banjo banjo
 • การออกเสียง : classe classe
 • การออกเสียง : Nora Nora
 • การออกเสียง : millor millor
 • การออกเสียง : text text
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : té
 • การออกเสียง : baobab baobab
 • การออกเสียง : sota sota
 • การออกเสียง : València València
 • การออกเสียง : acne acne
 • การออกเสียง : Marc Marc
 • การออกเสียง : vinagre vinagre
 • การออกเสียง : roca roca
 • การออกเสียง : quant quant
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : CaixaBank CaixaBank
 • การออกเสียง : ets ets
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : regne regne
 • การออกเสียง : probablement probablement