ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : canvi canvi
 • การออกเสียง : Xerxes Xerxes
 • การออกเสียง : concert concert
 • การออกเสียง : impossible impossible
 • การออกเสียง : focus focus
 • การออกเสียง : mut mut
 • การออกเสียง : passeig passeig
 • การออกเสียง : Gerd Gerd
 • การออกเสียง : proven proven
 • การออกเสียง : Carmen Carmen
 • การออกเสียง : mer mer
 • การออกเสียง : Josep-Lluís Carod-Rovira Josep-Lluís Carod-Rovira
 • การออกเสียง : gelateria gelateria
 • การออกเสียง : rectangle rectangle
 • การออกเสียง : cereal cereal
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : jove jove
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : mort mort
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : cinquanta cinquanta
 • การออกเสียง : Ada Ada
 • การออกเสียง : Curt Curt
 • การออกเสียง : tia tia
 • การออกเสียง : dengue dengue
 • การออกเสียง : la casa Batlló la casa Batlló
 • การออกเสียง : platja platja
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : cala cala
 • การออกเสียง : benet benet
 • การออกเสียง : moon moon
 • การออกเสียง : quant quant
 • การออกเสียง : sempre sempre
 • การออกเสียง : sud sud
 • การออกเสียง : sal sal
 • การออกเสียง : dieu dieu
 • การออกเสียง : Cuba Cuba
 • การออกเสียง : conduent conduent
 • การออกเสียง : Mira Mira
 • การออกเสียง : seu seu
 • การออกเสียง : sou sou
 • การออกเสียง : Arnau Arnau
 • การออกเสียง : tou tou
 • การออกเสียง : calibre calibre
 • การออกเสียง : Mariana Mariana
 • การออกเสียง : ancestral ancestral
 • การออกเสียง : rap rap
 • การออกเสียง : tutor tutor
 • การออกเสียง : Ausiàs March Ausiàs March
 • การออกเสียง : Sant Jaume de Llierca Sant Jaume de Llierca
 • การออกเสียง : la Llotja la Llotja
 • การออกเสียง : Park Güell Park Güell
 • การออกเสียง : M M
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : Oman Oman
 • การออกเสียง : Ghana Ghana
 • การออกเสียง : gos gos
 • การออกเสียง : oval oval
 • การออกเสียง : Vielha Vielha
 • การออกเสียง : Antoni Gaudí i Cornet Antoni Gaudí i Cornet
 • การออกเสียง : croquet croquet
 • การออกเสียง : aber aber
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : Ferran Torrent Ferran Torrent
 • การออกเสียง : gust gust
 • การออกเสียง : Jaume Soler Jaume Soler
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : Hong Kong Hong Kong
 • การออกเสียง : Sergi Sergi
 • การออกเสียง : tresor tresor
 • การออกเสียง : Màxim Màxim
 • การออกเสียง : Llull Llull
 • การออกเสียง : collons collons
 • การออกเสียง : cinc cinc
 • การออกเสียง : explicar explicar
 • การออกเสียง : Ripoll Ripoll
 • การออกเสียง : Rotterdam Rotterdam
 • การออกเสียง : gaia gaia
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : poble poble
 • การออกเสียง : Bosc Bosc
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : han han
 • การออกเสียง : whisky whisky
 • การออกเสียง : saber saber
 • การออกเสียง : jugar jugar
 • การออกเสียง : modernisme modernisme
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : pijama pijama
 • การออกเสียง : 43 43