ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : Iraq Iraq
 • การออกเสียง : ali ali
 • การออกเสียง : dama dama
 • การออกเสียง : Santiago Santiago
 • การออกเสียง : Josep Maria Jujol Josep Maria Jujol
 • การออกเสียง : Jamaica Jamaica
 • การออกเสียง : primer primer
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : sant sant
 • การออกเสียง : concomitant concomitant
 • การออกเสียง : Aleix Aleix
 • การออกเสียง : elles elles
 • การออกเสียง : adonai adonai
 • การออกเสียง : rang rang
 • การออกเสียง : Bratislava Bratislava
 • การออกเสียง : director director
 • การออกเสียง : hora hora
 • การออกเสียง : Josep Guardiola Josep Guardiola
 • การออกเสียง : Jorge Fernández Díaz Jorge Fernández Díaz
 • การออกเสียง : seu seu
 • การออกเสียง : tren tren
 • การออกเสียง : Armand Armand
 • การออกเสียง : plaça de Catalunya plaça de Catalunya
 • การออกเสียง : ample ample
 • การออกเสียง : Oscar Oscar
 • การออกเสียง : amateur amateur
 • การออกเสียง : ratafia ratafia
 • การออกเสียง : visca el Barça! visca el Barça!
 • การออกเสียง : detritus detritus
 • การออกเสียง : tan tan
 • การออกเสียง : kappa kappa
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : revista revista
 • การออกเสียง : gust gust
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : fes fes
 • การออกเสียง : Mariana Mariana
 • การออกเสียง : Pons Pons
 • การออกเสียง : cruel cruel
 • การออกเสียง : olives olives
 • การออกเสียง : Granollers Granollers
 • การออกเสียง : allegro allegro
 • การออกเสียง : millor millor
 • การออกเสียง : decor decor
 • การออกเสียง : roser roser
 • การออกเสียง : puc puc
 • การออกเสียง : dina dina
 • การออกเสียง : Ciutat Vella Ciutat Vella
 • การออกเสียง : Madagascar Madagascar
 • การออกเสียง : AVI AVI
 • การออกเสียง : moto moto
 • การออกเสียง : popular popular
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : tou tou
 • การออกเสียง : Gelida Gelida
 • การออกเสียง : Hopsters Hopsters
 • การออกเสียง : sis sis
 • การออกเสียง : Vielha Vielha
 • การออกเสียง : taller taller
 • การออกเสียง : govern govern
 • การออกเสียง : Llucmajor Llucmajor
 • การออกเสียง : Ferran Ferran
 • การออกเสียง : soja soja
 • การออกเสียง : decidir decidir
 • การออกเสียง : porc porc
 • การออกเสียง : riu riu
 • การออกเสียง : neu neu
 • การออกเสียง : 28 28
 • การออกเสียง : baobab baobab
 • การออกเสียง : maleta maleta
 • การออกเสียง : Noruega Noruega
 • การออกเสียง : verb verb
 • การออกเสียง : Sergi Roberto Sergi Roberto
 • การออกเสียง : cereal cereal
 • การออกเสียง : pujol pujol
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : text text
 • การออกเสียง : Penedès Penedès
 • การออกเสียง : xiquet xiquet
 • การออกเสียง : Castelldefels Castelldefels
 • การออกเสียง : número número
 • การออกเสียง : anar anar
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : magenta magenta
 • การออกเสียง : ampere ampere
 • การออกเสียง : institut institut
 • การออกเสียง : nova nova
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : humus humus