ภาษา: คาตาลัน [Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า isoprenoide isoprenoide
 • การออกเสียงคำว่า isonenc isonenc
 • การออกเสียงคำว่า isoscelat isoscelat
 • การออกเสียงคำว่า isoquanta isoquanta
 • การออกเสียงคำว่า isopropenil isopropenil
 • การออกเสียงคำว่า isosterisme isosterisme
 • การออกเสียงคำว่า isosista isosista
 • การออกเสียงคำว่า itabirita itabirita
 • การออกเสียงคำว่า istmitis istmitis
 • การออกเสียงคำว่า isquidrosi isquidrosi
 • การออกเสียงคำว่า itacista itacista
 • การออกเสียงคำว่า isovolenc isovolenc
 • การออกเสียงคำว่า itacisme itacisme
 • การออกเสียงคำว่า iurac iurac
 • การออกเสียงคำว่า iuma iuma
 • การออกเสียงคำว่า ivarset ivarset
 • การออกเสียงคำว่า ivarsenc ivarsenc
 • การออกเสียงคำว่า jaguda jaguda
 • การออกเสียงคำว่า jafrenc jafrenc
 • การออกเสียงคำว่า jaclet jaclet
 • การออกเสียงคำว่า janenc janenc
 • การออกเสียงคำว่า jahvista jahvista
 • การออกเสียงคำว่า javantrop javantrop
 • การออกเสียงคำว่า jarosita jarosita
 • การออกเสียงคำว่า jesuat jesuat
 • การออกเสียงคำว่า jerbu jerbu
 • การออกเสียงคำว่า joanplanenc joanplanenc
 • การออกเสียงคำว่า joancellenc joancellenc
 • การออกเสียงคำว่า jocista jocista
 • การออกเสียงคำว่า joaquimita joaquimita
 • การออกเสียงคำว่า joaquimisme joaquimisme
 • การออกเสียงคำว่า jocunditat jocunditat
 • การออกเสียงคำว่า jocundament jocundament
 • การออกเสียงคำว่า joeller joeller
 • การออกเสียงคำว่า jodriola jodriola
 • การออกเสียงคำว่า joncada joncada
 • การออกเสียงคำว่า jolivert jolivert
 • การออกเสียงคำว่า jonqueda jonqueda
 • การออกเสียงคำว่า joneguer joneguer
 • การออกเสียงคำว่า jonquina jonquina
 • การออกเสียงคำว่า jonquillo jonquillo
 • การออกเสียงคำว่า jonqueti jonqueti
 • การออกเสียงคำว่า jorbenc jorbenc
 • การออกเสียงคำว่า joquiner joquiner
 • การออกเสียงคำว่า tinguí tinguí
 • การออกเสียงคำว่า kharigita kharigita
 • การออกเสียงคำว่า jovada jovada
 • การออกเสียงคำว่า jouell jouell
 • การออกเสียงคำว่า juradesc juradesc
 • การออกเสียงคำว่า jutipiris jutipiris
 • การออกเสียงคำว่า lacertilis lacertilis
 • การออกเสียงคำว่า Jolonch Jolonch
 • การออกเสียงคำว่า oblides oblides
 • การออกเสียงคำว่า oblida oblida
 • การออกเสียงคำว่า oblidem oblidem
 • การออกเสียงคำว่า oblideu oblideu
 • การออกเสียงคำว่า obliden obliden
 • การออกเสียงคำว่า acabo acabo
 • การออกเสียงคำว่า acabes acabes
 • การออกเสียงคำว่า acaba acaba
 • การออกเสียงคำว่า acabem acabem
 • การออกเสียงคำว่า acabeu acabeu
 • การออกเสียงคำว่า acaben acaben
 • การออกเสียงคำว่า l'escalfem l'escalfem
 • การออกเสียงคำว่า fredes fredes
 • การออกเสียงคำว่า fui fui
 • การออกเสียงคำว่า fórem fórem
 • การออกเสียงคำว่า fóreu fóreu
 • การออกเสียงคำว่า séc séc
 • การออกเสียงคำว่า tingui tingui
 • การออกเสียงคำว่า cafeteria cafeteria
 • การออกเสียงคำว่า B B
 • การออกเสียงคำว่า jocositat jocositat
 • การออกเสียงคำว่า gens de gens de
 • การออกเสียงคำว่า escalfem escalfem
 • การออกเสียงคำว่า jonquerenc jonquerenc
 • การออกเสียงคำว่า josenc josenc
 • การออกเสียงคำว่า jonceda jonceda
 • การออกเสียงคำว่า jubilable jubilable
 • การออกเสียงคำว่า joquer joquer
 • การออกเสียงคำว่า jueria jueria
 • การออกเสียงคำว่า juianenc juianenc
 • การออกเสียงคำว่า josefinisme josefinisme
 • การออกเสียงคำว่า juniorat juniorat
 • การออกเสียงคำว่า junedenc junedenc
 • การออกเสียงคำว่า justinianeu justinianeu
 • การออกเสียงคำว่า justifet justifet
 • การออกเสียงคำว่า kanamicina kanamicina
 • การออกเสียงคำว่า kernita kernita