ภาษา: คาตาลัน [Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า irracionalitat irracionalitat
 • การออกเสียงคำว่า irracionalista irracionalista
 • การออกเสียงคำว่า irracionalisme irracionalisme
 • การออกเสียงคำว่า irrebatiblement irrebatiblement
 • การออกเสียงคำว่า irrealitzable irrealitzable
 • การออกเสียงคำว่า irrecuperablement irrecuperablement
 • การออกเสียงคำว่า irrecobrable irrecobrable
 • การออกเสียงคำว่า irredempt irredempt
 • การออกเสียงคำว่า irredemptista irredemptista
 • การออกเสียงคำว่า irreemborsable irreemborsable
 • การออกเสียงคำว่า irrefrangible irrefrangible
 • การออกเสียงคำว่า irrefrangibilitat irrefrangibilitat
 • การออกเสียงคำว่า irreligiosament irreligiosament
 • การออกเสียงคำว่า irregenerable irregenerable
 • การออกเสียงคำว่า irrefutabilitat irrefutabilitat
 • การออกเสียงคำว่า irreductibilitat irreductibilitat
 • การออกเสียงคำว่า irreivindicable irreivindicable
 • การออกเสียงคำว่า irremeiablement irremeiablement
 • การออกเสียงคำว่า irreconciliablement irreconciliablement
 • การออกเสียงคำว่า irremeiable irremeiable
 • การออกเสียงคำว่า irreligiositat irreligiositat
 • การออกเสียงคำว่า irremovible irremovible
 • การออกเสียงคำว่า irremissibilitat irremissibilitat
 • การออกเสียงคำว่า irreparabilitat irreparabilitat
 • การออกเสียงคำว่า irremunerat irremunerat
 • การออกเสียงคำว่า irremunerable irremunerable
 • การออกเสียงคำว่า irreprotxable irreprotxable
 • การออกเสียงคำว่า irreprotxabilitat irreprotxabilitat
 • การออกเสียงคำว่า irreprensiblement irreprensiblement
 • การออกเสียงคำว่า irrescatable irrescatable
 • การออกเสียงคำว่า irreprotxablement irreprotxablement
 • การออกเสียงคำว่า irresistibilitat irresistibilitat
 • การออกเสียงคำว่า irresoludament irresoludament
 • การออกเสียงคำว่า irrestringible irrestringible
 • การออกเสียงคำว่า irretractabilitat irretractabilitat
 • การออกเสียงคำว่า irretroactivitat irretroactivitat
 • การออกเสียงคำว่า irrisible irrisible
 • การออกเสียงคำว่า irrotacional irrotacional
 • การออกเสียงคำว่า isatina isatina
 • การออกเสียงคำว่า isanemona isanemona
 • การออกเสียงคำว่า isclenc isclenc
 • การออกเสียงคำว่า isoamil isoamil
 • การออกเสียงคำว่า isoaglutinina isoaglutinina
 • การออกเสียงคำว่า islanditoxina islanditoxina
 • การออกเสียงคำว่า isobutil isobutil
 • การออกเสียงคำว่า isoantigen isoantigen
 • การออกเสียงคำว่า isocarena isocarena
 • การออกเสียงคำว่า isobutiraldehid isobutiraldehid
 • การออกเสียงคำว่า isocianur isocianur
 • การออกเสียงคำว่า isocianat isocianat
 • การออกเสียงคำว่า isocasma isocasma
 • การออกเสียงคำว่า isocronisme isocronisme
 • การออกเสียงคำว่า isocont isocont
 • การออกเสียงคำว่า isoclinal isoclinal
 • การออกเสียงคำว่า isocronitzar isocronitzar
 • การออกเสียงคำว่า isoempelt isoempelt
 • การออกเสียงคำว่า isohalina isohalina
 • การออกเสียงคำว่า isograma isograma
 • การออกเสียงคำว่า isomerasa isomerasa
 • การออกเสียงคำว่า isolexisme isolexisme
 • การออกเสียงคำว่า isohipsa isohipsa
 • การออกเสียงคำว่า isomiari isomiari
 • การออกเสียงคำว่า isomeritzar isomeritzar
 • การออกเสียงคำว่า isoprenoide isoprenoide
 • การออกเสียงคำว่า isonenc isonenc
 • การออกเสียงคำว่า isoscelat isoscelat
 • การออกเสียงคำว่า isoquanta isoquanta
 • การออกเสียงคำว่า isopropenil isopropenil
 • การออกเสียงคำว่า isosterisme isosterisme
 • การออกเสียงคำว่า isosista isosista
 • การออกเสียงคำว่า itabirita itabirita
 • การออกเสียงคำว่า istmitis istmitis
 • การออกเสียงคำว่า isquidrosi isquidrosi
 • การออกเสียงคำว่า itacista itacista
 • การออกเสียงคำว่า isovolenc isovolenc
 • การออกเสียงคำว่า itacisme itacisme
 • การออกเสียงคำว่า iurac iurac
 • การออกเสียงคำว่า iuma iuma
 • การออกเสียงคำว่า ivarset ivarset
 • การออกเสียงคำว่า ivarsenc ivarsenc
 • การออกเสียงคำว่า jaguda jaguda
 • การออกเสียงคำว่า jafrenc jafrenc
 • การออกเสียงคำว่า jaclet jaclet
 • การออกเสียงคำว่า janenc janenc
 • การออกเสียงคำว่า jahvista jahvista
 • การออกเสียงคำว่า javantrop javantrop
 • การออกเสียงคำว่า jarosita jarosita
 • การออกเสียงคำว่า jesuat jesuat
 • การออกเสียงคำว่า jerbu jerbu
 • การออกเสียงคำว่า joanplanenc joanplanenc