ภาษา: คาตาลัน [Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า passiva passiva
 • การออกเสียงคำว่า represaliats represaliats
 • การออกเสียงคำว่า inexprimible inexprimible
 • การออกเสียงคำว่า inexterminable inexterminable
 • การออกเสียงคำว่า inexpugnabilitat inexpugnabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inextensiu inextensiu
 • การออกเสียงคำว่า inextensibilitat inextensibilitat
 • การออกเสียงคำว่า inextricabilitat inextricabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inextingiblement inextingiblement
 • การออกเสียงคำว่า inextingible inextingible
 • การออกเสียงคำว่า infamador infamador
 • การออกเสียงคำว่า infalsificable infalsificable
 • การออกเสียงคำว่า infactible infactible
 • การออกเสียงคำว่า infantament infantament
 • การออกเสียงคำว่า infamement infamement
 • การออกเสียงคำว่า infantessa infantessa
 • การออกเสียงคำว่า infantat infantat
 • การออกเสียงคำว่า infectament infectament
 • การออกเสียงคำว่า infantiloide infantiloide
 • การออกเสียงคำว่า infantilitzar infantilitzar
 • การออกเสียงคำว่า infecundament infecundament
 • การออกเสียงคำว่า infectiu infectiu
 • การออกเสียงคำว่า infectant infectant
 • การออกเสียงคำว่า inferible inferible
 • การออกเสียงคำว่า infelicitat infelicitat
 • การออกเสียงคำว่า infecunditat infecunditat
 • การออกเสียงคำว่า infernalment infernalment
 • การออกเสียงคำว่า infermetat infermetat
 • การออกเสียงคำว่า inferidura inferidura
 • การออกเสียงคำว่า infidelment infidelment
 • การออกเสียงคำว่า infertilitzable infertilitzable
 • การออกเสียงคำว่า infertilitat infertilitat
 • การออกเสียงคำว่า infimitat infimitat
 • การออกเสียงคำว่า infiltrable infiltrable
 • การออกเสียงคำว่า inflacionari inflacionari
 • การออกเสียงคำว่า infixar infixar
 • การออกเสียงคำว่า infinitat infinitat
 • การออกเสียงคำว่า infladura infladura
 • การออกเสียงคำว่า inflaconys inflaconys
 • การออกเสียงคำว่า inflament inflament
 • การออกเสียงคำว่า inflamador inflamador
 • การออกเสียงคำว่า inflamabilitat inflamabilitat
 • การออกเสียงคำว่า influenciador influenciador
 • การออกเสียงคำว่า inflictiu inflictiu
 • การออกเสียงคำว่า inflexibilitat inflexibilitat
 • การออกเสียงคำว่า infonomia infonomia
 • การออกเสียงคำว่า infonedor infonedor
 • การออกเสียงคำว่า influentment influentment
 • การออกเสียงคำว่า informalisme informalisme
 • การออกเสียงคำว่า infonomista infonomista
 • การออกเสียงคำว่า informement informement
 • การออกเสียงคำว่า informatitzar informatitzar
 • การออกเสียงคำว่า infracretaci infracretaci
 • การออกเสียงคำว่า infortificable infortificable
 • การออกเสียงคำว่า informitat informitat
 • การออกเสียงคำว่า infrangibilitat infrangibilitat
 • การออกเสียงคำว่า infraglotal infraglotal
 • การออกเสียงคำว่า infrautilitzar infrautilitzar
 • การออกเสียงคำว่า infraroig infraroig
 • การออกเสียงคำว่า infraoctava infraoctava
 • การออกเสียงคำว่า infusibilitat infusibilitat
 • การออกเสียงคำว่า infructuositat infructuositat
 • การออกเสียงคำว่า ingerible ingerible
 • การออกเสียงคำว่า ingenerable ingenerable
 • การออกเสียงคำว่า infusoris infusoris
 • การออกเสียงคำว่า inglossable inglossable
 • การออกเสียงคำว่า ingratament ingratament
 • การออกเสียงคำว่า ingraduable ingraduable
 • การออกเสียงคำว่า ingovernable ingovernable
 • การออกเสียงคำว่า ingressiu ingressiu
 • การออกเสียงคำว่า ingressable ingressable
 • การออกเสียงคำว่า ingravidesa ingravidesa
 • การออกเสียงคำว่า ingloriosament ingloriosament
 • การออกเสียงคำว่า infraestructural infraestructural
 • การออกเสียงคำว่า ingovernabilitat ingovernabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inhabilitat inhabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inguarible inguarible
 • การออกเสียงคำว่า inhabitat inhabitat
 • การออกเสียงคำว่า inhabitabilitat inhabitabilitat
 • การออกเสียงคำว่า inhalita inhalita
 • การออกเสียงคำว่า inhabituat inhabituat
 • การออกเสียงคำว่า inhabitualment inhabitualment
 • การออกเสียงคำว่า inhonest inhonest
 • การออกเสียงคำว่า inherentment inherentment
 • การออกเสียงคำว่า inharmonia inharmonia
 • การออกเสียงคำว่า inhumanitat inhumanitat
 • การออกเสียงคำว่า inhumanament inhumanament
 • การออกเสียงคำว่า inhospitalitat inhospitalitat
 • การออกเสียงคำว่า iniciatiu iniciatiu
 • การออกเสียงคำว่า inicialitzar inicialitzar