ภาษา: คาตาลัน [Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า Xonic Xonic
 • การออกเสียงคำว่า kefie kefie
 • การออกเสียงคำว่า incomportablement incomportablement
 • การออกเสียงคำว่า incontinentment incontinentment
 • การออกเสียงคำว่า inconfusiblement inconfusiblement
 • การออกเสียงคำว่า incomprensibilitat incomprensibilitat
 • การออกเสียงคำว่า inconfutablement inconfutablement
 • การออกเสียงคำว่า inconsolablement inconsolablement
 • การออกเสียงคำว่า inconstitucionalitat inconstitucionalitat
 • การออกเสียงคำว่า incontrastablement incontrastablement
 • การออกเสียงคำว่า incontrovertibilitat incontrovertibilitat
 • การออกเสียงคำว่า incontrovertiblement incontrovertiblement
 • การออกเสียงคำว่า inconvenientment inconvenientment
 • การออกเสียงคำว่า incorruptibilitat incorruptibilitat
 • การออกเสียงคำว่า incorruptament incorruptament
 • การออกเสียงคำว่า incorporalment incorporalment
 • การออกเสียงคำว่า incorregibilitat incorregibilitat
 • การออกเสียงคำว่า incorregiblement incorregiblement
 • การออกเสียงคำว่า incultivat incultivat
 • การออกเสียงคำว่า incultivable incultivable
 • การออกเสียงคำว่า incurrent incurrent
 • การออกเสียงคำว่า incurosament incurosament
 • การออกเสียงคำว่า incuriositat incuriositat
 • การออกเสียงคำว่า indantrona indantrona
 • การออกเสียงคำว่า indamina indamina
 • การออกเสียงคำว่า indecidible indecidible
 • การออกเสียงคำว่า indecidibilitat indecidibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indecentment indecentment
 • การออกเสียงคำว่า indeclinablement indeclinablement
 • การออกเสียงคำว่า indeclinabilitat indeclinabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indecisori indecisori
 • การออกเสียงคำว่า indefectibilitat indefectibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indefallent indefallent
 • การออกเสียงคำว่า indefugible indefugible
 • การออกเสียงคำว่า indefiniblement indefiniblement
 • การออกเสียงคำว่า indefensable indefensable
 • การออกเสียงคำว่า indelebilitat indelebilitat
 • การออกเสียงคำว่า indegut indegut
 • การออกเสียงคำว่า indegudament indegudament
 • การออกเสียงคำว่า indeliberadament indeliberadament
 • การออกเสียงคำว่า indeleblement indeleblement
 • การออกเสียงคำว่า indelicadament indelicadament
 • การออกเสียงคำว่า indeliberat indeliberat
 • การออกเสียงคำว่า indemnitzable indemnitzable
 • การออกเสียงคำว่า indemnitat indemnitat
 • การออกเสียงคำว่า indelicadesa indelicadesa
 • การออกเสียงคำว่า indenegable indenegable
 • การออกเสียงคำว่า indemostrabilitat indemostrabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indemnitzador indemnitzador
 • การออกเสียงคำว่า independitzar independitzar
 • การออกเสียงคำว่า independentment independentment
 • การออกเสียงคำว่า indesitjable indesitjable
 • การออกเสียงคำว่า indesignable indesignable
 • การออกเสียงคำว่า indescomponible indescomponible
 • การออกเสียงคำว่า indesmallable indesmallable
 • การออกเสียงคำว่า indeslligable indeslligable
 • การออกเสียงคำว่า indeterminabilitat indeterminabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indesxifrable indesxifrable
 • การออกเสียงคำว่า indestructibilitat indestructibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indianaire indianaire
 • การออกเสียงคำว่า indexador indexador
 • การออกเสียงคำว่า indeturable indeturable
 • การออกเสียงคำว่า indicet indicet
 • การออกเสียงคำว่า indicatriu indicatriu
 • การออกเสียงคำว่า indiferentisme indiferentisme
 • การออกเสียงคำว่า indiferenciat indiferenciat
 • การออกเสียงคำว่า indicibilitat indicibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indigenisme indigenisme
 • การออกเสียงคำว่า indiferentment indiferentment
 • การออกเสียงคำว่า indigestibilitat indigestibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indigerible indigerible
 • การออกเสียงคำว่า indigenitat indigenitat
 • การออกเสียงคำว่า indiot indiot
 • การออกเสียงคำว่า indignitat indignitat
 • การออกเสียงคำว่า indiscernibilitat indiscernibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indiotaire indiotaire
 • การออกเสียงคำว่า indiota indiota
 • การออกเสียงคำว่า indisciplinable indisciplinable
 • การออกเสียงคำว่า indiscerniblement indiscerniblement
 • การออกเสียงคำว่า indispensabilitat indispensabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indiscriminable indiscriminable
 • การออกเสียงคำว่า indiscriminabilitat indiscriminabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indistingibilitat indistingibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indissolubilitat indissolubilitat
 • การออกเสียงคำว่า indisputabilitat indisputabilitat
 • การออกเสียงคำว่า indivulgable indivulgable
 • การออกเสียงคำว่า indivisibilitat indivisibilitat
 • การออกเสียงคำว่า indistingible indistingible
 • การออกเสียงคำว่า indoctament indoctament
 • การออกเสียงคำว่า indocilitat indocilitat