ภาษา: Buriat [буряад хэлэн]

กลับไปยัง Buriat

 • การออกเสียงคำว่า хүбүүн хүбүүн
 • การออกเสียงคำว่า басаган басаган
 • การออกเสียงคำว่า абгай абгай
 • การออกเสียงคำว่า дүүрэн дүүрэн
 • การออกเสียงคำว่า эльгэн эльгэн
 • การออกเสียงคำว่า зүрхэн зүрхэн
 • การออกเสียงคำว่า хүзүүн хүзүүн
 • การออกเสียงคำว่า гэдэһэн гэдэһэн
 • การออกเสียงคำว่า дали дали
 • การออกเสียงคำว่า гар гар
 • การออกเสียงคำว่า үбдэг үбдэг
 • การออกเสียงคำว่า хүл хүл
 • การออกเสียงคำว่า шүдэн шүдэн
 • การออกเสียงคำว่า Аман Аман
 • การออกเสียงคำว่า хамар хамар
 • การออกเสียงคำว่า нюдэн нюдэн
 • การออกเสียงคำว่า шэхэн шэхэн
 • การออกเสียงคำว่า толгой толгой
 • การออกเสียงคำว่า үһэн үһэн
 • การออกเสียงคำว่า яһан яһан
 • การออกเสียงคำว่า шуһан шуһан
 • การออกเสียงคำว่า мяхан мяхан
 • การออกเสียงคำว่า арһан арһан
 • การออกเสียงคำว่า сэсэг сэсэг
 • การออกเสียงคำว่า ой ой
 • การออกเสียงคำว่า хорхой хорхой
 • การออกเสียงคำว่า могой могой
 • การออกเสียงคำว่า бөөһэн бөөһэн
 • การออกเสียงคำว่า нохой нохой
 • การออกเสียงคำว่า шубуун шубуун
 • การออกเสียงคำว่า загаһан загаһан
 • การออกเสียงคำว่า Хүн Хүн
 • การออกเสียงคำว่า нарин нарин
 • การออกเสียงคำว่า бишыхан бишыхан
 • การออกเสียงคำว่า хүндэ хүндэ
 • การออกเสียงคำว่า бүдүүн бүдүүн
 • การออกเสียงคำว่า томо томо
 • การออกเสียงคำว่า сэнхир хүхэ сэнхир хүхэ
 • การออกเสียงคำว่า шара улаан шара улаан
 • การออกเสียงคำว่า аха аха
 • การออกเสียงคำว่า шара шара
 • การออกเสียงคำว่า модо модо
 • การออกเสียงคำว่า хизаар хизаар
 • การออกเสียงคำว่า Эрхүү гол Эрхүү гол
 • การออกเสียงคำว่า Доржсурэнгийн Нямдаваа Доржсурэнгийн Нямдаваа
 • การออกเสียงคำว่า хүхэ хүхэ
 • การออกเสียงคำว่า ягаабтар ягаабтар
 • การออกเสียงคำว่า Сэлэнгэ Сэлэнгэ
 • การออกเสียงคำว่า харахан харахан
 • การออกเสียงคำว่า Буряад Орон Буряад Орон
 • การออกเสียงคำว่า Оюна Оюна
 • การออกเสียงคำว่า Цыренов Цыренов
 • การออกเสียงคำว่า Буряад Буряад
 • การออกเสียงคำว่า дуран дуран
 • การออกเสียงคำว่า хээтэй хээтэй
 • การออกเสียงคำว่า Жибэн Жибэн
 • การออกเสียงคำว่า Ород Ород
 • การออกเสียงคำว่า Алтан Алтан
 • การออกเสียงคำว่า мүнгэн мүнгэн
 • การออกเสียงคำว่า мүрэн мүрэн
 • การออกเสียงคำว่า түмэр түмэр
 • การออกเสียงคำว่า эрбээхэй эрбээхэй
 • การออกเสียงคำว่า хэлэн хэлэн
 • การออกเสียงคำว่า хонгоодор хонгоодор
 • การออกเสียงคำว่า дэбтэр дэбтэр
 • การออกเสียงคำว่า һамган һамган
 • การออกเสียงคำว่า үбгэн үбгэн
 • การออกเสียงคำว่า нүхэр нүхэр
 • การออกเสียงคำว่า бүлэ бүлэ
 • การออกเสียงคำว่า үеэлэ үеэлэ
 • การออกเสียงคำว่า хаяала хаяала
 • การออกเสียงคำว่า хүрьгэн хүрьгэн
 • การออกเสียงคำว่า хүүгэд хүүгэд
 • การออกเสียงคำว่า үхибүүн үхибүүн
 • การออกเสียงคำว่า гуша гуша
 • การออกเสียงคำว่า дүшэ дүшэ
 • การออกเสียงคำว่า элинсэг элинсэг
 • การออกเสียงคำว่า хулинсаг хулинсаг
 • การออกเสียงคำว่า абга эгэшэ абга эгэшэ
 • การออกเสียงคำว่า абгайхан абгайхан
 • การออกเสียงคำว่า бэри бэри
 • การออกเสียงคำว่า худа худа
 • การออกเสียงคำว่า худагы худагы
 • การออกเสียงคำว่า хадам хадам
 • การออกเสียงคำว่า түрхэм түрхэм
 • การออกเสียงคำว่า ураг ураг
 • การออกเสียงคำว่า нагаса абгай нагаса абгай
 • การออกเสียงคำว่า Улаан-Үдэ Улаан-Үдэ
 • การออกเสียงคำว่า Улаан-Баатар Улаан-Баатар