ภาษา: บิสลามา [Bislama]

กลับไปยังบิสลามา

 • การออกเสียง : Yumi
  Yumi
 • การออกเสียง : yu
  yu
 • การออกเสียง : Wanem
  Wanem
 • การออกเสียง : Hem i stap giaman long yumi!
  Hem i stap giaman long yumi!