ภาษา: ภาษาเบลารุส [Беларуская]

กลับไปยังภาษาเบลารุส

 • การออกเสียง : Brest -Belarus Brest -Belarus
 • การออกเสียง : Белград Белград
 • การออกเสียง : = =
 • การออกเสียง : дачка дачка
 • การออกเสียง : любоў любоў
 • การออกเสียง : здарова здарова
 • การออกเสียง : кенгуру кенгуру
 • การออกเสียง : мозг мозг
 • การออกเสียง : раса раса
 • การออกเสียง : газ газ
 • การออกเสียง : лад лад
 • การออกเสียง : рысь рысь
 • การออกเสียง : штука штука
 • การออกเสียง : гм гм
 • การออกเสียง : Дар’я Уладзіміраўна Домрачава Дар’я Уладзіміраўна Домрачава
 • การออกเสียง : секс-бізнес секс-бізнес
 • การออกเสียง : Ваўкавыск Ваўкавыск
 • การออกเสียง : " "
 • การออกเสียง : Egor Filipenko Egor Filipenko
 • การออกเสียง : ха ха
 • การออกเสียง : Еўрапейская беларусь Еўрапейская беларусь
 • การออกเสียง : ці ці
 • การออกเสียง : Юра Юра
 • การออกเสียง : ганак ганак
 • การออกเสียง : герань герань
 • การออกเสียง : мядзведзь мядзведзь
 • การออกเสียง : кобальт кобальт
 • การออกเสียง : не было не было
 • การออกเสียง : Дабрыдзень Дабрыдзень
 • การออกเสียง : Pavel Kryvitski Pavel Kryvitski
 • การออกเสียง : жыццё жыццё
 • การออกเสียง : сёгун сёгун
 • การออกเสียง : эпоха эпоха
 • การออกเสียง : Прыпяць Прыпяць
 • การออกเสียง : нёс нёс
 • การออกเสียง : Плошча Леніна Плошча Леніна
 • การออกเสียง : парта парта
 • การออกเสียง : гандаль гандаль
 • การออกเสียง : феміністычны феміністычны
 • การออกเสียง : Горкі Горкі
 • การออกเสียง : Яўген Яўген
 • การออกเสียง : справа справа
 • การออกเสียง : Расія Расія
 • การออกเสียง : бач бач
 • การออกเสียง : Святлана Алексіевіч Святлана Алексіевіч
 • การออกเสียง : бусел бусел
 • การออกเสียง : баскетбол баскетбол
 • การออกเสียง : Соня Соня
 • การออกเสียง : Кіраўск Кіраўск
 • การออกเสียง : га га
 • การออกเสียง : бал бал
 • การออกเสียง : маё маё
 • การออกเสียง : культура культура
 • การออกเสียง : Natasha Zvereva Natasha Zvereva
 • การออกเสียง : хлор хлор
 • การออกเสียง : студзень студзень
 • การออกเสียง : пляма пляма
 • การออกเสียง : Глыбокае Глыбокае
 • การออกเสียง : неба неба
 • การออกเสียง : сэкс сэкс
 • การออกเสียง : Iryna Fiadotava Iryna Fiadotava
 • การออกเสียง : ні ні
 • การออกเสียง : торт торт
 • การออกเสียง : гавань гавань
 • การออกเสียง : актор актор
 • การออกเสียง : смех смех
 • การออกเสียง : сёстры сёстры
 • การออกเสียง : сама сама
 • การออกเสียง : чыгуначны вакзал чыгуначны вакзал
 • การออกเสียง : чайка чайка
 • การออกเสียง : дзьмуць дзьмуць
 • การออกเสียง : атэізм атэізм
 • การออกเสียง : рок рок
 • การออกเสียง : Максім Танк Максім Танк
 • การออกเสียง : па па
 • การออกเสียง : Люба Люба
 • การออกเสียง : урок урок
 • การออกเสียง : не вельмі не вельмі
 • การออกเสียง : галава галава
 • การออกเสียง : Крыўко Крыўко
 • การออกเสียง : ха-ха-ха ха-ха-ха
 • การออกเสียง : лесбіянка лесбіянка
 • การออกเสียง : параўнальна параўнальна
 • การออกเสียง : пад пад
 • การออกเสียง : бяроза бяроза
 • การออกเสียง : рак рак
 • การออกเสียง : вакуум вакуум
 • การออกเสียง : раз раз
 • การออกเสียง : абмінаць абмінаць
 • การออกเสียง : гатунак гатунак