ภาษา: ภาษาเบลารุส [Беларуская]

กลับไปยังภาษาเบลารุส

 • การออกเสียง : часы часы
 • การออกเสียง : ручка ручка
 • การออกเสียง : навучыцца навучыцца
 • การออกเสียง : год год
 • การออกเสียง : абдзяўбаць абдзяўбаць
 • การออกเสียง : лес лес
 • การออกเสียง : сын сын
 • การออกเสียง : мой мой
 • การออกเสียง : бізнесмен бізнесмен
 • การออกเสียง : маска маска
 • การออกเสียง : брат брат
 • การออกเสียง : хуйло хуйло
 • การออกเสียง : Індыя Індыя
 • การออกเสียง : о о
 • การออกเสียง : кетчуп кетчуп
 • การออกเสียง : твой твой
 • การออกเสียง : хто хто
 • การออกเสียง : клічны склон клічны склон
 • การออกเสียง : за за
 • การออกเสียง : Алена Алена
 • การออกเสียง : Yandex Yandex
 • การออกเสียง : х х
 • การออกเสียง : дома дома
 • การออกเสียง : на на
 • การออกเสียง : 0 0
 • การออกเสียง : завод завод
 • การออกเสียง : з з
 • การออกเสียง : клуб клуб
 • การออกเสียง : - -
 • การออกเสียง : музей музей
 • การออกเสียง : слова слова
 • การออกเสียง : банан банан
 • การออกเสียง : yauhen yauhen
 • การออกเสียง : мая мая
 • การออกเสียง : тысяча тысяча
 • การออกเสียง : HTML HTML
 • การออกเสียง : Alexander Lukashenko Alexander Lukashenko
 • การออกเสียง : Венесуэла Венесуэла
 • การออกเสียง : Астана Астана
 • การออกเสียง : Прабачце Прабачце
 • การออกเสียง : C++ C++
 • การออกเสียง : ш ш
 • การออกเสียง : п п
 • การออกเสียง : ten ten
 • การออกเสียง : хата хата
 • การออกเสียง : жалоба жалоба
 • การออกเสียง : насамрэч насамрэч
 • การออกเสียง : хай хай
 • การออกเสียง : в в
 • การออกเสียง : * *
 • การออกเสียง : пыл пыл
 • การออกเสียง : ч ч
 • การออกเสียง : два два
 • การออกเสียง : % %
 • การออกเสียง : ю ю
 • การออกเสียง : футбол футбол
 • การออกเสียง : ґ ґ
 • การออกเสียง : атлет атлет
 • การออกเสียง : Добрай раніцы! Добрай раніцы!
 • การออกเสียง : Кацярына Кацярына
 • การออกเสียง : с с
 • การออกเสียง : рот рот
 • การออกเสียง : ж ж
 • การออกเสียง : бацька бацька
 • การออกเสียง : Уладзімір Уладзімір
 • การออกเสียง : немец немец
 • การออกเสียง : бачок бачок
 • การออกเสียง : Казахстан Казахстан
 • การออกเสียง : Yauheni Hutarovich Yauheni Hutarovich
 • การออกเสียง : Siarhei Rutenka Siarhei Rutenka
 • การออกเสียง : балкон балкон
 • การออกเสียง : рыба рыба
 • การออกเสียง : валюта валюта
 • การออกเสียง : карандаш карандаш
 • การออกเสียง : д д
 • การออกเสียง : э э
 • การออกเสียง : трамвай трамвай
 • การออกเสียง : гамон гамон
 • การออกเสียง : каток каток
 • การออกเสียง : гей гей
 • การออกเสียง : што што
 • การออกเสียง : ступня ступня
 • การออกเสียง : т т
 • การออกเสียง : вера вера
 • การออกเสียง : конкурс конкурс
 • การออกเสียง : прыгажуня прыгажуня
 • การออกเสียง : е е
 • การออกเสียง : ваш ваш
 • การออกเสียง : легенда легенда
 • การออกเสียง : Дабранач Дабранач