ภาษา: ภาษาเบลารุส [Беларуская]

กลับไปยังภาษาเบลารุส

 • การออกเสียง : Minsk
  Minsk
 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : не
  не
 • การออกเสียง : i
  i
 • การออกเสียง : Alexander Hleb
  Alexander Hleb
 • การออกเสียง : X
  X
 • การออกเสียง : добры дзень!
  добры дзень!
 • การออกเสียง : ж
  ж
 • การออกเสียง : Беларусь
  Беларусь
 • การออกเสียง : 0
  0
 • การออกเสียง : сука
  сука
 • การออกเสียง : мёд
  мёд
 • การออกเสียง : 007
  007
 • การออกเสียง : мама
  мама
 • การออกเสียง : мне
  мне
 • การออกเสียง : Albert Einstein
  Albert Einstein
 • การออกเสียง : ц
  ц
 • การออกเสียง : зебра
  зебра
 • การออกเสียง : л
  л
 • การออกเสียง : Yandex
  Yandex
 • การออกเสียง : буфет
  буфет
 • การออกเสียง : мыла
  мыла
 • การออกเสียง : ь
  ь
 • การออกเสียง : яе
  яе
 • การออกเสียง : песня
  песня
 • การออกเสียง : й
  й
 • การออกเสียง : Egor Filipenko
  Egor Filipenko
 • การออกเสียง : папараць-кветка
  папараць-кветка
 • การออกเสียง : салют
  салют
 • การออกเสียง : буду жыць
  буду жыць
 • การออกเสียง : Дзень добры
  Дзень добры
 • การออกเสียง : Добры Дзень
  Добры Дзень
 • การออกเสียง : дача
  дача
 • การออกเสียง : Aryna Sabalenka
  Aryna Sabalenka
 • การออกเสียง : Вікторыя Фёдараўна Азаранка
  Вікторыя Фёдараўна Азаранка
 • การออกเสียง : Timofey Kalachev
  Timofey Kalachev
 • การออกเสียง : Не разумею
  Не разумею
 • การออกเสียง : дж
  дж
 • การออกเสียง : больш грунтоўна
  больш грунтоўна
 • การออกเสียง : больш
  больш
 • การออกเสียง : Ты заняты?
  Ты заняты?
 • การออกเสียง : дзень добры!
  дзень добры!