ภาษา: ภาษาเบลารุส [Беларуская]

กลับไปยังภาษาเบลารุส

 • การออกเสียง : Беларусь Беларусь
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : мама мама
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Belarus Belarus
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : Albert Einstein Albert Einstein
 • การออกเสียง : ы ы
 • การออกเสียง : кошка кошка
 • การออกเสียง : гусь гусь
 • การออกเสียง : ў ў
 • การออกเสียง : мы мы
 • การออกเสียง : час час
 • การออกเสียง : дзякуй дзякуй
 • การออกเสียง : Minsk Minsk
 • การออกเสียง : вітаю вітаю
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : ь ь
 • การออกเสียง : язык язык
 • การออกเสียง : снег снег
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : не не
 • การออกเสียง : ты ты
 • การออกเสียง : яйцо яйцо
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : Прывітанне Прывітанне
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : ё ё
 • การออกเสียง : 1984 1984
 • การออกเสียง : водка водка
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : месяц месяц
 • การออกเสียง : добры дзень! добры дзень!
 • การออกเสียง : 007 007
 • การออกเสียง : Alexander Hleb Alexander Hleb
 • การออกเสียง : у у
 • การออกเสียง : Praha Praha
 • การออกเสียง : так так
 • การออกเสียง : зебра зебра
 • การออกเสียง : Ф Ф
 • การออกเสียง : стол стол
 • การออกเสียง : л л
 • การออกเสียง : дом дом
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : для для
 • การออกเสียง : там там
 • การออกเสียง : Alexander Lukashenko Alexander Lukashenko
 • การออกเสียง : Азербайджан Азербайджан
 • การออกเสียง : г г
 • การออกเสียง : школа школа
 • การออกเสียง : конь конь
 • การออกเสียง : ц ц
 • การออกเสียง : беларуская мова беларуская мова
 • การออกเสียง : Р Р
 • การออกเสียง : бог бог
 • การออกเสียง : HTML HTML
 • การออกเสียง : вы вы
 • การออกเสียง : фермер фермер
 • การออกเสียง : тысяча тысяча
 • การออกเสียง : слон слон
 • การออกเสียง : асфальт асфальт
 • การออกเสียง : ж ж
 • การออกเสียง : й й
 • การออกเสียง : без без
 • การออกเสียง : воля воля
 • การออกเสียง : год год
 • การออกเสียง : як як
 • การออกเสียง : супермаркет супермаркет
 • การออกเสียง : метро метро
 • การออกเสียง : ага ага
 • การออกเสียง : ёлка ёлка
 • การออกเสียง : адзінаццаць адзінаццаць
 • การออกเสียง : чай чай
 • การออกเสียง : Гомель Гомель
 • การออกเสียง : хуйло хуйло
 • การออกเสียง : герб герб
 • การออกเสียง : мне мне
 • การออกเสียง : а а
 • การออกเสียง : ласка ласка