ภาษา: บาร์ดี [Bardi]

กลับไปยัง บาร์ดี

  • การออกเสียงคำว่า Ardiyooloon Ardiyooloon
  • การออกเสียงคำว่า Aamba Aamba
  • การออกเสียงคำว่า bardi bardi